Transport i spedycja drogowa

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/transport-i-spedycja-drogowa/|https://vizja.pl/en|transport-i-spedycja-drogowa
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez nauk logistycznych i infrastruktury, które gwarantują swobodę przemieszczania się ludzi i płynny przepływ towarów oraz surowców w skali globalnej. Co więcej, wraz z dynamicznym rozwojem branży usług spedycyjnych i transportowych potrzeba coraz więcej profesjonalistów wdrażających nowe rozwiązania i procesy w tej dziedzinie. Jesteś absolwentem studiów I stopnia na kierunku Logistyka lub pokrewnym i chcesz skutecznie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? A może pracujesz już w branży logistycznej i zależy Ci na awansie oraz zwiększeniu zarobków? Dzięki studiom II stopnia na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zyskasz wiedzę i kompetencje, niezbędne do rozwoju na stanowiskach specjalistycznych i managerskich związanych z zarządzaniem logistycznym.

Studia magisterskie na specjalności Transport i spedycja drogowa oferują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu takich dziedzin, jak finanse, prawo przewozowe, zarządzanie, marketing, informatyka czy geografia gospodarcza, których znajomość jest niezbędna w działalności spedycyjnej czy też w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym. Oferowane przedmioty specjalnościowe koncentrują się wokół nauki warsztatu pracy spedytora drogowego, zarządzania flotą pojazdową, pogłębionej znajomości prawa przewozowego czy modeli transportu zbiorowego. W trakcie kształcenia nauczymy Cię syntetyzować wszechstronną wiedzę i skutecznie wykorzystywać ją w budowaniu kariery zawodowej. Na studiach logistycznych II stopnia prowadzimy też drugi moduł specjalnościowy – zobacz: Logistyka magazynowania.

Transport i spedycja drogowa – co nas wyróżnia?

  • Przekażemy Ci specjalistyczną wiedzę z dziedziny transportu i spedycji drogowej, dopasowaną do potrzeb i wymagań rynku pracy.
  • Wyposażymy Cię w warsztat logistyka, który będziesz szlifować już podczas praktyk zawodowych.
  • Wybierzesz dogodny dla siebie tryb studiów – stacjonarny, niestacjonarny lub online.
  • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców i praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym.
  • Przygotujemy Cię merytorycznie i praktycznie do rozwoju zawodowego bądź awansu w branży logistyki, spedycji i transportu.
  • Poznasz otwarte, wielokulturowe środowisko studenckie! (mamy  1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Transport i spedycja drogowa – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Logistyka na specjalności Transport i spedycja drogowa otworzą się przed Tobą szerokie perspektywy zawodowe.

Możesz założyć i świadomie rozwijać własną firmę logistyczną bądź pracować jako specjalista lub manager w:

  • firmach i centrach logistycznych o charakterze usługowym bądź consultingowym (lokalnych i międzynarodowych)
  • przedsiębiorstwach przewozowych, transportowych, spedycyjnych
  • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego, obsługą i wynajmem floty pojazdowej, transportem zbiorowym
  • ośrodkach projektowania logistycznego i działach logistyki w urzędach administracji publicznej

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Masz już licencjat z logistyki (lub kierunku pokrewnego) i chcesz pogłębić specjalistyczną wiedzę, która otworzy Ci drzwi do rozwoju zawodowego.

Widzisz się na stanowiskach związanych z zarządzaniem flotą pojazdową, spedycją i logistyką drogową, transportem zbiorowym – bądź chcesz rozwinąć własny biznes o takim profilu.

Interesują Cię innowacyjne rozwiązania oraz narzędzia informatyczne, które wpływają na efektywność procesów logistycznych.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów logistycznych II stopnia w AEH oferuje zaawansowaną wiedzę specjalistyczną oraz praktyczną w zakresie umiejętności zarządzania łańcuchem dostaw i transportem zbiorowym na współczesnym rynku usług logistycznych.

Absolwenci specjalności Transport i spedycja drogowa nabywają umiejętność zarządzania całym procesem czynności spedycyjnych: od przyjmowania zleceń i zawierania umów z kontrahentami, przez dobór i organizację środków transportu, aż po kontrolowanie dostaw przy dbaniu o bezpieczeństwo i procedury prawne. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty kierunkowe, poszerzające wiedzą z zakresu zarządzania logistycznego z uwzględnieniem narzędzi informatycznych, znajomości ekonomii międzynarodowej czy skutecznych działań marketingowych.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Metody statystyczne 5 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość 4 W, Ć 60/32
Koncepcje zarządzania 3 W 30/16
Zarządzanie łańcuchem dostaw 3 W 30/16
Ekonomia międzynarodowa 3 W 30/16
Marketing usług logistycznych 4 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo w logistyce 4 W, Ć 60/32
Informatyka w logistyce 4 LAB 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Rachunek kosztów działań w logistyce 4 W, Ć 60/32
Sztuka negocjacji 4 W, Ć 60/32
Ubezpieczenia w logistyce 3 W 30/16
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 3 W 30/16
Prawo handlowe 4 W, Ć 60/32
Współczesna logistyka miejska 3 K 30/16
Logistyka akcji ratowniczych 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 4 SEM 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LAB – laboratorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów dominują przedmioty specjalnościowe, poszerzające zaawansowaną wiedzę z zakresu transportu i spedycji drogowej. To także czas praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych oraz przygotowania dyplomowej pracy magisterskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo chińskie i kultura prowadzenia biznesu 3 K 30/16
Logistyka usług 2 K 30/16
Prawo przewozowe w Unii Europejskiej 4 W, Ć 60/32
Warsztat pracy spedytora drogowego 4 W, Ć 60/32
Transport ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych 3 K 30/16
Modele transportu zbiorowego 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Windykacja i obrót należnościami 3 K 30/16
Zarządzanie flotą pojazdową 4 K 30/16
Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym 4 K 30/16
Telematyka transportu 4 K 30/16
Analiza kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego 4 K 30/16
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3500 zł 710 zł 595 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3400 zł 690 zł 579 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79