Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Transport i spedycja drogowa

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/transport-i-spedycja-drogowa/|https://vizja.pl/en|transport-i-spedycja-drogowa
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez nauk logistycznych i infrastruktury, które gwarantują swobodę przemieszczania się ludzi i płynny przepływ towarów oraz surowców w skali globalnej. Co więcej, wraz z dynamicznym rozwojem branży usług spedycyjnych i transportowych potrzeba coraz więcej profesjonalistów wdrażających nowe rozwiązania i procesy w tej dziedzinie. Jesteś absolwentem studiów I stopnia na kierunku Logistyka lub pokrewnym i chcesz skutecznie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? A może pracujesz już w branży logistycznej i zależy Ci na awansie oraz zwiększeniu zarobków? Dzięki studiom II stopnia na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zyskasz wiedzę i kompetencje, niezbędne do rozwoju na stanowiskach specjalistycznych i managerskich związanych z zarządzaniem logistycznym.

Studia magisterskie na specjalności Transport i spedycja drogowa oferują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu takich dziedzin, jak finanse, prawo przewozowe, zarządzanie, marketing, informatyka czy geografia gospodarcza, których znajomość jest niezbędna w działalności spedycyjnej czy też w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym. Oferowane przedmioty specjalnościowe koncentrują się wokół nauki warsztatu pracy spedytora drogowego, zarządzania flotą pojazdową, pogłębionej znajomości prawa przewozowego czy modeli transportu zbiorowego. W trakcie kształcenia nauczymy Cię syntetyzować wszechstronną wiedzę i skutecznie wykorzystywać ją w budowaniu kariery zawodowej. Na studiach logistycznych II stopnia prowadzimy też drugi moduł specjalnościowy – zobacz: Logistyka magazynowania.

Transport i spedycja drogowa – co nas wyróżnia?

 • Przekażemy Ci specjalistyczną wiedzę z dziedziny transportu i spedycji drogowej, dopasowaną do potrzeb i wymagań rynku pracy.
 • Wyposażymy Cię w warsztat logistyka, który będziesz szlifować już podczas praktyk zawodowych.
 • Wybierzesz dogodny dla siebie tryb studiów – stacjonarny, niestacjonarny lub online.
 • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców i praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym.
 • Przygotujemy Cię merytorycznie i praktycznie do rozwoju zawodowego bądź awansu w branży logistyki, spedycji i transportu.
 • Poznasz otwarte, wielokulturowe środowisko studenckie! (jesteśmy w czołówce uczelni w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Transport i spedycja drogowa – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Logistyka na specjalności Transport i spedycja drogowa otworzą się przed Tobą szerokie perspektywy zawodowe. Możesz założyć i świadomie rozwijać własną firmę logistyczną bądź pracować jako specjalista lub manager w:

 • firmach i centrach logistycznych o charakterze usługowym bądź consultingowym (lokalnych i międzynarodowych)
 • przedsiębiorstwach przewozowych, transportowych, spedycyjnych
 • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego, obsługą i wynajmem floty pojazdowej, transportem zbiorowym
 • ośrodkach projektowania logistycznego i działach logistyki w urzędach administracji publicznej

Partnerzy kierunku

Geodis Marsh NewCold

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Masz już licencjat z logistyki (lub kierunku pokrewnego) i chcesz pogłębić specjalistyczną wiedzę, która otworzy Ci drzwi do rozwoju zawodowego.

Widzisz się na stanowiskach związanych z zarządzaniem flotą pojazdową, spedycją i logistyką drogową, transportem zbiorowym – bądź chcesz rozwinąć własny biznes o takim profilu.

Interesują Cię innowacyjne rozwiązania oraz narzędzia informatyczne, które wpływają na efektywność procesów logistycznych.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów logistycznych II stopnia w AEH oferuje zaawansowaną wiedzę specjalistyczną oraz praktyczną w zakresie umiejętności zarządzania łańcuchem dostaw i transportem zbiorowym na współczesnym rynku usług logistycznych. Absolwenci specjalności Transport i spedycja drogowa nabywają umiejętność zarządzania całym procesem czynności spedycyjnych: od przyjmowania zleceń i zawierania umów z kontrahentami, przez dobór i organizację środków transportu, aż po kontrolowanie dostaw przy dbaniu o bezpieczeństwo i procedury prawne. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty kierunkowe, poszerzające wiedzą z zakresu zarządzania logistycznego z uwzględnieniem narzędzi informatycznych, znajomości ekonomii międzynarodowej czy skutecznych działań marketingowych.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Metody statystyczne 5 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość 4 W, Ć 60/32
Koncepcje zarządzania 3 W 30/16
Zarządzanie łańcuchem dostaw 3 W 30/16
Ekonomia międzynarodowa 3 W 30/16
Marketing usług logistycznych 4 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo w logistyce 4 W, Ć 60/32
Informatyka w logistyce 4 LAB 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Rachunek kosztów działań w logistyce 4 W, Ć 60/32
Sztuka negocjacji 4 W, Ć 60/32
Ubezpieczenia w logistyce 3 W 30/16
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 3 W 30/16
Prawo handlowe 4 W, Ć 60/32
Współczesna logistyka miejska 3 K 30/16
Logistyka akcji ratowniczych 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 4 SEM 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LAB – laboratorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów dominują przedmioty specjalnościowe, poszerzające zaawansowaną wiedzę z zakresu transportu i spedycji drogowej. To także czas praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych oraz przygotowania dyplomowej pracy magisterskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo chińskie i kultura prowadzenia biznesu 3 K 30/16
Logistyka usług 2 K 30/16
Prawo przewozowe w Unii Europejskiej 4 W, Ć 60/32
Warsztat pracy spedytora drogowego 4 W, Ć 60/32
Transport ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych 3 K 30/16
Modele transportu zbiorowego 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Windykacja i obrót należnościami 3 K 30/16
Zarządzanie flotą pojazdową 4 K 30/16
Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym 4 K 30/16
Telematyka transportu 4 K 30/16
Analiza kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego 4 K 30/16
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
II 9800 zł 4900 zł 990 zł 829 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44