Logistyka magazynowania

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/logistyka-magazynowania/|https://vizja.pl/en|logistyka-magazynowania
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Rozwój handlu i rynku magazynowego w Polsce, zwłaszcza w dobie e-commerce, sprawia, że zapotrzebowanie na profesjonalistów z branży logistyki i spedycji stale rośnie. Chcesz się rozwijać w tym obszarze i zyskać wysokospecjalistyczną wiedzę, popartą praktykami zawodowymi? Studia II stopnia na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie umożliwią Ci zdobycie kompetencji, z którymi rozwiniesz się lub awansujesz na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi w skali krajowej oraz międzynarodowej. Studia magisterskie na tym kierunku przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata studiów logistycznych (lub pokrewnych).

Wybierając specjalność Logistyka magazynowania, pogłębisz wiedzę z dziedzin niezbędnych każdemu logistykowi, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, prawo pracy, informatyka czy marketing usług logistycznych. W ramach modułu specjalnościowego skupisz się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem infrastrukturą i gospodarką magazynową – nauczysz się m.in. projektowania procesów magazynowych, zarządzania logistyką magazynową i korzystania z narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w logistyce magazynowej. Na kierunku Logistyka II stopnia w AEH prowadzimy też drugą specjalność – sprawdź: Transport i spedycja drogowa.

Logistyka magazynowania – co nas wyróżnia?

  • Dzięki przedmiotom specjalnościowym poznasz wszystkie aspekty zarządzania logistyką magazynową.
  • Zyskasz interdyscyplinarną wiedzę i nauczysz się, jak ją skutecznie wykorzystywać w zawodzie logistyka.
  • Możesz wybrać dogodną dla siebie formę realizacji programu – stacjonarnie, niestacjonarnie lub online.
  • Skutecznie podniesiesz poziom wiedzy i kompetencji, co pozwoli Ci na rozwój bądź awans zawodowy w branży logistycznej.
  • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców i praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym.
  • Poczujesz wyjątkową, międzynarodową atmosferę naszej uczelni! (1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

 

Logistyka magazynowania – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów magisterskich w AEH na specjalności Logistyka magazynowania, absolwenci są przygotowani do pracy w roli specjalistów i managerów:

  • w parkach magazynowych i halach logistycznych
  • w wielkopowierzchniowych centrach handlowych
  • w firmach usługowych, audytowych czy consultingowych z branży TSL (transport-spedycja-logistyka)
  • w przedsiębiorstwach handlowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

 

Posiadają też kompetencje do prowadzenia własnej działalności w zakresie świadczenia usług logistycznych, zarządzania infrastrukturą magazynową czy projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań logistycznych.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesują Cię specjalistyczne zagadnienia, jak projektowanie procesów magazynowych czy ekologistyka.

Rozumiesz kluczową rolę branży TSL w rozwoju gospodarki i chcesz mieć wpływ na kształtowanie procesów logistycznych.

Pracujesz już jako logistyk i chcesz poszerzyć specjalistyczną wiedzę, by móc się dalej rozwijać zawodowo.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ETCS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Studenci Logistyki II stopnia w toku kształcenia zdobywają interdyscyplinarną wiedzę kierunkową, która pozwala im na rozwój zawodowy w sektorze usług i zarządzania logistycznego – zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Moduł specjalnościowy Logistyka magazynowania oferuje unikalne przedmioty, dzięki którym absolwenci bez trudu odnajdą się w realiach i wyzwaniach rynku magazynowego, korzystając z nowoczesnych narzędzi i procesów. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty kierunkowe, które dotyczą zaawansowanej wiedzy z zarządzania logistycznego zarówno w teorii, jak i w praktyce. Uczestniczą też w pierwszej części seminarium magisterskiego, przygotowując się do napisania pracy dyplomowej w kolejnym roku.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP O W 8/8
Metody statystyczne 5 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość 4 W, Ć 60/32
Koncepcje zarządzania 3 W 30/16
Zarządzanie łańcuchem dostaw 3 W 30/16
Ekonomia międzynarodowa 3 W 30/16
Marketing usług logistycznych 4 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo w logistyce 4 W, Ć 60/32
Informatyka w logistyce 4 LAB 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Rachunek kosztów działań w logistyce 4 W, Ć 60/32
Sztuka negocjacji 4 W, Ć 60/32
Ubezpieczenia w logistyce 3 W 30/16
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 3 W 30/16
Prawo handlowe 4 W, Ć 60/32
Współczesna logistyka miejska 3 K 30/16
Logistyka akcji ratowniczych 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 4 SEM 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LAB – laboratorium, LEKT – lektorat, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Semestr trzeci i czwarty to czas pogłębiania wiedzy o przedmioty specjalnościowe dotyczące logistyki magazynowania. Na trzecim roku studenci odbywają też praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe, a na seminarium magisterskim przygotowują się do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo chińskie i kultura prowadzenia biznesu 3 K 30/16
Logistyka usług 2 K 30/16
Wyzwania dotyczące budowy magazynów 4 W, Ć 60/32
Projektowanie procesów magazynowych 4 W, Ć 60/32
Infrastruktura magazynowa 3 K 30/16
Informatyczne systemy magazynowania 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Windykacja i obrót należnościami 3 K 30/16
Rola managera w gospodarce magazynowej 4 K 30/16
Zasady BHP w gospodarce magazynowej 4 K 30/16
Koszty magazynowania 4 K 30/16
Logistyka zwrotna i ekologistyka 4 K 30/16
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3500 zł 710 zł 595 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3400 zł 690 zł 579 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79