Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Logistyka magazynowania

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/logistyka-magazynowania/|https://vizja.pl/en|logistyka-magazynowania
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Rozwój handlu i rynku magazynowego w Polsce, zwłaszcza w dobie e-commerce, sprawia, że zapotrzebowanie na profesjonalistów z branży logistyki i spedycji stale rośnie. Chcesz się rozwijać w tym obszarze i zyskać wysokospecjalistyczną wiedzę, popartą praktykami zawodowymi? Studia II stopnia na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie umożliwią Ci zdobycie kompetencji, z którymi rozwiniesz się lub awansujesz na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi w skali krajowej oraz międzynarodowej. Studia magisterskie na tym kierunku przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata studiów logistycznych (lub pokrewnych).

Wybierając specjalność Logistyka magazynowania, pogłębisz wiedzę z dziedzin niezbędnych każdemu logistykowi, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, prawo pracy, informatyka czy marketing usług logistycznych. W ramach modułu specjalnościowego skupisz się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem infrastrukturą i gospodarką magazynową – nauczysz się m.in. projektowania procesów magazynowych, zarządzania logistyką magazynową i korzystania z narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w logistyce magazynowej. Na kierunku Logistyka II stopnia w AEH prowadzimy też drugą specjalność – sprawdź: Transport i spedycja drogowa.

Logistyka magazynowania – co nas wyróżnia?

  • Dzięki przedmiotom specjalnościowym poznasz wszystkie aspekty zarządzania logistyką magazynową.
  • Zyskasz interdyscyplinarną wiedzę i nauczysz się, jak ją skutecznie wykorzystywać w zawodzie logistyka.
  • Możesz wybrać dogodną dla siebie formę realizacji programu – stacjonarnie, niestacjonarnie lub online.
  • Skutecznie podniesiesz poziom wiedzy i kompetencji, co pozwoli Ci na rozwój bądź awans zawodowy w branży logistycznej.
  • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców i praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym.
  • Poczujesz wyjątkową, międzynarodową atmosferę naszej uczelni! (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Logistyka magazynowania – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów magisterskich w AEH na specjalności Logistyka magazynowania, absolwenci są przygotowani do pracy w roli specjalistów i managerów:

  • w parkach magazynowych i halach logistycznych
  • w wielkopowierzchniowych centrach handlowych
  • w firmach usługowych, audytowych czy consultingowych z branży TSL (transport-spedycja-logistyka)
  • w przedsiębiorstwach handlowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Posiadają też kompetencje do prowadzenia własnej działalności w zakresie świadczenia usług logistycznych, zarządzania infrastrukturą magazynową czy projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań logistycznych.

Partnerzy kierunku

Geodis Marsh NewCold

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesują Cię specjalistyczne zagadnienia, jak projektowanie procesów magazynowych czy ekologistyka.

Rozumiesz kluczową rolę branży TSL w rozwoju gospodarki i chcesz mieć wpływ na kształtowanie procesów logistycznych.

Pracujesz już jako logistyk i chcesz poszerzyć specjalistyczną wiedzę, by móc się dalej rozwijać zawodowo.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ETCS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Studenci Logistyki II stopnia w toku kształcenia zdobywają interdyscyplinarną wiedzę kierunkową, która pozwala im na rozwój zawodowy w sektorze usług i zarządzania logistycznego – zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Moduł specjalnościowy Logistyka magazynowania oferuje unikalne przedmioty, dzięki którym absolwenci bez trudu odnajdą się w realiach i wyzwaniach rynku magazynowego, korzystając z nowoczesnych narzędzi i procesów. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty kierunkowe, które dotyczą zaawansowanej wiedzy z zarządzania logistycznego zarówno w teorii, jak i w praktyce. Uczestniczą też w pierwszej części seminarium magisterskiego, przygotowując się do napisania pracy dyplomowej w kolejnym roku.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP O W 8/8
Metody statystyczne 5 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość 4 W, Ć 60/32
Koncepcje zarządzania 3 W 30/16
Zarządzanie łańcuchem dostaw 3 W 30/16
Ekonomia międzynarodowa 3 W 30/16
Marketing usług logistycznych 4 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo w logistyce 4 W, Ć 60/32
Informatyka w logistyce 4 LAB 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Rachunek kosztów działań w logistyce 4 W, Ć 60/32
Sztuka negocjacji 4 W, Ć 60/32
Ubezpieczenia w logistyce 3 W 30/16
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 3 W 30/16
Prawo handlowe 4 W, Ć 60/32
Współczesna logistyka miejska 3 K 30/16
Logistyka akcji ratowniczych 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 4 SEM 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LAB – laboratorium, LEKT – lektorat, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Semestr trzeci i czwarty to czas pogłębiania wiedzy o przedmioty specjalnościowe dotyczące logistyki magazynowania. Na trzecim roku studenci odbywają też praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe, a na seminarium magisterskim przygotowują się do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo chińskie i kultura prowadzenia biznesu 3 K 30/16
Logistyka usług 2 K 30/16
Wyzwania dotyczące budowy magazynów 4 W, Ć 60/32
Projektowanie procesów magazynowych 4 W, Ć 60/32
Infrastruktura magazynowa 3 K 30/16
Informatyczne systemy magazynowania 3 K 30/16
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Windykacja i obrót należnościami 3 K 30/16
Rola managera w gospodarce magazynowej 4 K 30/16
Zasady BHP w gospodarce magazynowej 4 K 30/16
Koszty magazynowania 4 K 30/16
Logistyka zwrotna i ekologistyka 4 K 30/16
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 6 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44