Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Pandemia COVID-19 zaburzyła podstawy gospodarki światowej, przyczyniając się do upadku przedsiębiorstw i globalnej recesji. W związku z powyższym zakłada się, że uprzednio zaplanowane inwestycje w przedsięwzięcia z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju, energooszczędności, oraz ochrony środowiska ulegną zmianom. Spowolnienie gospodarcze spowodowane przez pandemię ma negatywny wpływ na przedsięwzięcia związane ze zrównoważonym rozwojem, co stanowi istotne zagrożenie dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Konieczne może być zatem wprowadzenie nowych rozwiązań w sferze gospodarki i działalności gospodarczej, aby załagodzić efekty tego wpływu.

Do niniejszego wydania specjalnego Sustainability poszukujemy prac naukowych o charakterze teoretycznym i empirycznym, prezentujących rozwiązania, związane z przyszłością przedsiębiorczości w postpandemicznej rzeczywistości.

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Więcej informacji: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Business_Success_postCOVID19

dr Marcin W. Staniewski,
Guest Editor
Prorektor ds nauki AEH