Z ogromną radością informujemy, że Koło Naukowe Studentów Psychologii AEH uzyskało dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu “Inwentarz Objawów Zaburzeń Odżywiania i internetowa platforma udostępniania testów psychologicznych”.

Projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach procedury konkursowej w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.