Spotkanie w Business Linku w dniach 15 i 16 listopada 2016 roku.

Studenci drugiego stopnia studiów dziennych na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość uczestniczyli w zajęciach z Przedsiębiorczości w niezwykle interesującym i kreatywnym miejscu, w Business Linku mieszczącym się Stadionie Narodowym i budynku Zebra Tower w Warszawie.

Spotkanie prowadził z ramienia WSFiZ w Warszawie dr Sławomir Jarka. Natomiast Business Link (www.pgenarodowy.blpoland.com) reprezentowała Pani Marta Turska, która przedstawiła genezę działalności tej instytucji, omówiła jej strukturę organizacyjną oraz wskazała na możliwości prowadzenia projektów i działalności gospodarczej w ramach podejmowanej współpracy z naszymi studentami.

W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Kamil Kempisty z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (www.inkubatory.pl). AIP działają w Polsce już kilkanaście lat, znakomicie integrują środowisko akademickie z praktyką biznesu w Polsce. Otaczają holistycznie nowopowstające firmy pod względem prawnym, administracyjnym, prowadzenia rachunkowości. Ich pomoc jest przydatna zarówno na etapie planowania koncepcji biznesu jak później budowania relacji z kontrahentami.

 

Bardzo dziękujemy Panu dr Sławomirowi Jarce za zorganizowanie spotkania i mamy nadzieję na kolejne.