Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie znalazła się na czwartym miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, z kolei wśród uczelni tego drugiego typu zajmuje zaszczytną drugą lokatę pod względem liczby studentów zagranicznych w prestiżowym rankingu „Study in Poland”! Natomiast biorąc pod uwagę podział na poszczególne kierunki kształcenia, nasza uczelnia jest zdecydowanym liderem w Polsce:
• Zarządzanie – 1 miejsce;
• Finanse i rachunkowość – 1 miejsce;
• Informatyka – 4 miejsce;
• Psychologia – 5 miejsce.

Cieszymy się, że w dość krótkim czasie osiągnęliśmy tak duży sukces – mobilizuje nas to do dalszych działań, których celem jest umiędzynarodowienie naszej uczelni.