Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W dniu 24.06.2024 roku prof.  Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie podpisał List Intencyjny z Inštitut za Civilizacijo in Kulturo w sprawie nawiązania współpracy w ramach realizacji europejskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Life-Profit .

Instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu Life-Profit będą wspomagać społeczną i niezależną inicjatywę Okrągłych Stołów Profilaktyki Zdrowotnej, realizowaną na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, w której wiodącą rolę mają odegrać wybrane Uniwersytety z państw UE.

Z ramienia AEH, Koordynatorem projektu jest dr Maciej Kluz, Prodziekan WNMiNoZ.

Od dziś, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie dołączyła do grona wybranych przez Komisję Europejską uczelni, które będą tworzyć wspólnotę wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu profilaktyki zdrowotnej na poziomie Unii Europejskiej.

Celem Programu jest poprawa zdrowotności społeczeństwa europejskiego poprzez stworzenie jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej, opartego na zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, w tym blockchain, sztucznej inteligencji i globalnego mechanizmu grywalizacyjnego motywującego do zdrowego stylu życia.

Usługa będzie dostępna we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej i zgodnie z politykami wiodących interesariuszy, w tym Unii Europejskiej, będzie podlegać publicznemu współfinansowaniu, doprowadzając do objęcia swoim zasięgiem co najmniej 60 milionów osób do roku 2030.

Program zakłada realizację dwóch powiązanych ze sobą projektów:

  • Projekt Life-Profit – dotarcie z usługą Life-Profit i zbudowanie stałej relacji z jej użytkownikami.
  • Projekt Centrów Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych (CDR) – stworzenie na terenie Unii Europejskiej sieci obiektów hotelowo-medycznych o wysokim standardzie, przygotowanych do prowadzenia badań profilaktycznych w połączeniu z wypoczynkiem i szkoleniami.

Za zbudowanie infrastruktury instytucjonalnej Programu Life-Profit jest odpowiedzialny Komitet Wdrożeniowy European Preventive Care z siedzibą w Brukseli, w skład którego wchodzą przedstawiciele firm i instytucji z poszczególnych państw Unii Europejskiej uczestniczących we wdrażaniu pilotażu. Z upoważnienia Komitetu Wdrożeniowego rolę doradczą i organizacyjną przy wdrażaniu Programu wykonuje Inštitut za Civilizacijo in Kulturo z siedzibą w Lublanie na Słowenii.

Międzynarodowy wymiar i interdyscyplinarność inicjatywy wymagają współpracy między różnymi grupami interesariuszy, w tym uczelni wyższych z wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Przejdź do treści