Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

ERRATA do zapytania ofertowego z dnia 7 maja 2021 dot. wykonania ilustracji do procedury badawczej projektu naukowego

Dot. Pkt VI.  Ocena ofert – do całościowej oceny oferty wlicza się (1) cenę, (2) doświadczenie oferenta oraz (3) ocenę udostępnionych grafik według punktacji zamieszczonej w pkt VI. Podsumowując, oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt za cenę. 10 punktów za ocenę dwóch wskazanych usług i 20 punktów za ocenę dwóch grafik. To daje maksymalną liczbę punktów równą 60.

ERRATA do zapytania ofertowego

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ilustracji do projektu NCN MINIATURA. „Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowego”. (Nr DEC-2020/04/X/HS6/01277), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
    1. Stworzenie 16 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego. Każdy zestaw składa się z 6 ilustracji zawierających różne wersje danego obiektu. Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 96 ilustracji tworzących 16 zestawów. Ilustracje w ramach zestawu powinny być podobne – o ile to możliwe, oparte na tym samym rysunku bazowym.
    2. Stworzenie 8 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego. Każdy zestaw składa się z 4 ilustracji zawierających różne wersje danego obiektu. Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 32 ilustracji tworzących 8 zestawów. Ilustracje w ramach zestawu powinny być podobne – o ile to możliwe, oparte na tym samym rysunku bazowym.
    3. Stworzenie 12 zestawów kolorowych ilustracji produktów żywnościowych, papierniczych i gospodarstwa domowego, gdzie każdy zestaw składa się z dwóch lub czterech ilustracji (ilustracja pojedynczego obiektu i kilku obiektów tego samego rodzaju). Łącznie ten punkt zamówienia obejmuje wykonanie 30 ilustracji tworzących 12 zestawów.
    4. Stworzenie 10 pojedynczych ilustracji kolorowych obrazujących czynności.

 

Przejdź do treści