Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowego

Dot. Pkt VI.  Ocena ofert – do całościowej oceny oferty wlicza się (1) cenę, (2) doświadczenie oferenta oraz (3) ocenę udostępnionych grafik według punktacji zamieszczonej w pkt VI. Podsumowując, oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt za cenę, 10 punktów za ocenę dwóch wskazanych usług i 20 punktów za ocenę dwóch grafik, co daje maksymalną liczbę punktów równą 60.