Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania zaprasza na konferencję naukową „Polska a unia bankowa.
Polski sektor bankowy, wyzwania, zagrożenia i szanse”, która odbędzie 3 września 2016 r.

Cel Konferencji:

Geneza konferencji wynika z faktu trwającej implementacji zintegrowanych ram prawnych unii bankowej do krajowych systemów prawnych.

Celem konferencji będzie identyfikacja wyzwań, zagrożeń i szans stojących przed polskim sektorem bankowym. Ponadto próba weryfikacji reform w sektorze bankowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu kończącej się reformy sektora bankowego, jak również wskazanie perspektyw dla Polski, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia po kryzysie finansowym.

Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

Program:

9.00-9.30  – rejestracja uczestników

9.30-10.00 – Otwarcie Konferencji i przywitanie uczestników

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko – Prodziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ

10.00-12.00 – I Sesja plenarna

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30.14.00 – II sesja plenarna

 

Ważne terminy:

15 sierpnia – termin zgłoszenia [imię i nazwisko autora, temat, słowa klucze, abstrakt]

5 września – ostateczna wersja tekstu do druku

 

Rejestracja:

Bierny udział w Konferencji jest bezpłatny. Natomiast udział w konferencji z wygłoszeniem referatu jest płatny. Po konferencji zostanie wydana monografia pokonferencyjna (recenzowana).

Każdy uczestnik (autor który zgłosi swój temat) otrzyma certyfikat z konferencji. Koszt udziału w konferencji z wygłoszonym referatem wynosi 100 zł płatne na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Numer konta

Bank Zachodni WBK S.A. IV O/W-wa

nr rach. 82 1090 1056 0000 0000 0603 7886

tytuł płatności: opłata za konferencję „imię i nazwisko wpłacającego oraz Problematyka polskiego pieniądza”

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Feret – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Paweł Sitek – Wydział Prawa i Administracji WSFiZ Warszawa

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu – dr Paweł Sitek

Wicerzewodnicząca Komitetu – mgr Anita Niemczyk-Wójcik

Wiceprzewodniczący Komitetu – mgr Tomasz Talar

Członek komitetu – dr Sylwia Naszydłowska

Członek Komitetu – dr Wojciech Maruchin

Członek komitetu – mgr Martyna Sawicka

Członek Komitetu – mgr Paweł Gołębiewski

Członek Komitetu – mgr Iwona Deręgowska

 

Współorganizatorzy:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,

Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Rzeszowski,

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim.

 

Kontakt:

uniabankowa@vizja.pl

Rejestracja i więcej szczegółów na stronie Konferencji