Konferencja naukowa: GŁUSI JAKO MNIEJSZOŚĆ JĘZYKOWA I KULTUROWA, która odbyła się w gmachu Sejmu RP w dniu 22 września 2015 r., została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności oraz Klub Liderów Samorządowych "Poznańska" Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Zdjęcia: Edyta Jaśkiewicz