WSFiZ to uczelnia z najlepszą kadrą naukową w Polsce, z psychologią i administracją na 2 miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce oraz politologią na 3 miejscu w zestawieniu warszawskich uczelni niepublicznych.

Utrzymaliśmy zwycięskie miejsce w kategorii nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ponownie wyprzedzając znacząco wszystkie, zarówno publiczne jak i niepubliczne uczelnie w Polsce. Kategoria ta określa liczbę wysoko kwalifikowanej kadry wykładającej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof. zwyczajnego) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Oznacza to, że nasi studenci uczą się od najlepszych.

W ocenie ekspertów rankingu nasza uczelnia dysponuje znacznym potencjałem naukowym, który dał nam czwarte miejsce w tej grupie kryteriów. Zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce w zakresie publikacji naukowych wśród wszystkich badanych uczelni niepublicznych w Polsce.

WSFiZ zajęła również wysokie miejsca w kategoriach poświęconych poszczególnym kierunkom studiów.

Nasza psychologia znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.

Administracja uplasowała się na drugim miejscu w ramach tego kierunku prowadzonego przez uczelnie niepubliczne w całym kraju.

Politologia prowadzona przez WSFiZ zyskała trzecią pozycję w zestawieniu warszawskich uczelni niepublicznych.

Warto podkreślić, iż z roku na rok standardy naszego kształcenia są coraz wyższe, co przekłada się na miejsca w rankingach. Zanotowaliśmy ponowny awans z 16 miejsca w 2014 r. na 14 na 70 niepublicznych uczelni magisterskich z całej Polski.

Cieszy nas zdobycie wysokiej pozycji w tym rankingu– komentuje dr Marcin Staniewski, Dyrektor ds. Rozwoju WSFiZ ­–  ­­Jak dowodzą wyniki, prestiż Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie systematycznie rośnie. Jest to dobra wiadomość, nie tylko dla władz uczelni, ale przede wszystkim dla naszych studentów i absolwentów. Dzięki rosnącej renomie uczelni dyplomy WSFiZ są coraz wyżej cenione przez wymagających pracodawców.

Pełne zestawienie rankingowe można znaleźć na stronie Rankingu: tutaj.