Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Mamy wielką przyjemność zakomunikować, iż w dniu 22 lutego nasza uczelnia rozpoczęła współpracę z „PKP Informatyka” spółka z o.o., należącą do Grupy PKP. Sygnatariuszami podpisanego w siedzibie PKP Informatyka porozumienia byli ze strony uczelni JM Rektor dr hab. Konrad Janowski prof. AEH zaś ze strony PKP Informatyka Prezes Zarządu Tadeusz Turzyński oraz Członek Zarządu Łukasz Strzelecki. W uroczystości brali też udział: Dziekani Wydziałów Technologii Informatycznych dr Jerzy Królikowski i mgr Piotr Michalski oraz Nauk Społecznych dr hab. Tomasz Kownacki prof. AEH wraz z pełnomocnikiem kierunków Bezpieczeństwa wewnętrznego, Cyberbezpieczeństwa, Kryminalistyki i kryminologii dr Tomaszem Wierzchowskim oraz zaproszeni Studenci Koła Naukowego Bezpieczeństwa i Nauk Sądowych.

Zgodnie z treścią porozumienia współpraca naszej Uczelni z PKP Informatyka będzie realizowana w kwestiach:

  • doradztwa realizowanego przez PKP Informatyka na rzecz Uczelni w zakresie oceny aktualnych i przyszłych potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego celem jak najlepszego dopasowania do nich programu studiów i treści nauczania, w szczególności mające na celu jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej;
  • przeprowadzania przez pracowników PKP Informatyka spotkań ze studentami Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Technologii Informatycznych mających na celu zaznajomienie ich z możliwościami i warunkami współpracy;
  • współuczestniczenia Partnerów we wzajemnych działaniach wizerunkowych, marketingowych i promocyjnych;
  • realizacji innych praktycznych działań umożliwiających podejmowanie przez studentów kierunków Cyberbezpieczeństwo i Informatyka praktyk zawodowych, staży lub projektów społecznych;
  • oceniania wiedzy, umiejętności i kompetencji pozyskanych przez studentów w ramach wspólnie realizowanego przez partnerów bloku przedmiotów;
  • inicjowania i realizowania wspólnych projektów o charakterze naukowym, praktycznym lub wdrożeniowym;
  • oraz podejmowania działań mających na celu pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na wspólnie realizowane projekty.

Uczestnicy spotkania mogli w jego trakcie wysłuchać nie tylko prelekcji JM Rektora oraz Prezesa Zarządu na  temat planów współpracy pomiędzy uczelnią a biznesem informatycznym, ale również zwiedzić Securiity Operations Center (SOC) zajmujące się monitoringiem zdarzeń w obszarze cyberbezpieczeństwa i zapoznać się z problemami rozwiązywanymi przez zespół ds. cyberbezpieczeństwa.

Przejdź do treści