Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W dniu 6 lutego 2024 roku Senat Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana dr. hab. Tomasza Kownackiego, prof. AEH, do pełnienia funkcji Prorektora ds. Rozwoju. Nowy Prorektor oficjalnie obejmie swoje stanowisko z dniem 1 marca 2024 roku.

Do kompetencji Prorektora ds. Rozwoju należeć będą m.in. kwestie związane ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, a także nadzorem nad planowaniem, zarządzaniem i realizacją projektów o charakterze strategicznym
i rozwojowym.

Decyzję o powołaniu nowego Prorektora komentuje Jego Magnificencja Rektor prof. Konrad Janowski: Powyższe zmiany podyktowane są intensywnym rozwojem naszej Uczelni, a także dalszymi planami rozwojowymi. Jestem przekonany, że powołanie do składu Kolegium Rektorskiego AEH Prorektora ds. Rozwoju przyczyni się do zintensyfikowania naszych działań, realizowania nowych projektów i osiągania przez naszą Uczelnię kolejnych imponujących osiągnięć.

Nowemu Prorektorowi ds. Rozwoju składamy w imieniu całej społeczności naszej uczelni serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, inspiracji oraz sukcesów w pełnieniu nowych obowiązków.  życzę pomyślności w realizacji celów oraz wyzwań zawodowych.