Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie podjął decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia semestru letniego na dzień 27 marca 2020 roku.

W związku z powyższym w dniach 12-26 marca w AEH nie będą prowadzone żadne zajęcia dydaktyczne

Wkrótce zostanie ogłoszony nowy terminarz zajęć dydaktycznych na semestr letni, który uwzględni wydłużenie okresu prowadzenia zajęć, tak aby wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów na semestr letni mogły zostać zrealizowane.

Jeśli ze względów epidemiologicznych zakaz prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni zostanie wydłużony poza 26 marca, wówczas uczelnia rozpocznie prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod nauki na odległość.

W sprawach pilnych zaleca się kontakt telefoniczny lub emailowy z pracownikami Uczelni.

Szczegółowe decyzje w tej sprawie zostaną uregulowane zarządzeniem Rektora i niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

 

Aleksandra Krowicka
Dyrektor Biura Rektora
tel. 22 536 54 11
e-mail: rektorat@vizja.pl