Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Rekomendacja PAN dla kierunku psychologia

Informujemy, że studia psychologiczne prowadzone przez AEH uzyskały pozytywną rekomendację Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. (Lista elitarnych uczelni w Polsce)

Podstawą przyznania rekomendacji było wyłonienie najlepszych uczelni w Polsce, które oferują wysoką jakość kształcenia. Poziom uczelni poparty właściwym doborem kadry badawczo-dydaktycznej oraz jej aktywnością na rzecz rozwoju psychologii w Polsce i na świecie. Rekomendacja PAN udzielana jest na podstawie ściśle określonych warunków, dla uczelni proponujących najlepsze studia z psychologii.

Udział uczelni w rynku edukacyjnym, na kierunku psychologia jest bardzo szeroki. Dane dostępne w systemie POLON pokazują, że aż 102 jednostki posiadają akredytację do kształcenia na kierunku psychologia. W ocenie jakości tego kierunku, najwyższą wagę wyróżnienia przyznano za wysokie kompetencje kadry naukowej. Przede wszystkim oceniano spełnienie najwyższych standardów przez uczelnie, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Komitet Psychologii PAN to grono 40 najwybitniejszych psychologów reprezentujących różne uczelnie. Na podstawie informacji ujawnionych przez 102 placówki edukacyjne i podmioty naukowobadawcze, wyłonili oni najbardziej elitarną listę 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna zajęła wyróżnienie wśród 16 polskich uczelni, które swoim programem studiów psychologicznych, dają wysokie kompetencje przyszłym psychologom, (kolejność alfabetyczna):

najlepsze studia psychologiczne

Najlepsze uczelnie psychologii

Rekomendacja PAN dla Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, to przede wszystkim najlepsze studia z psychologii. Z jednej strony sam dobór kadry akademickiej jest na najwyższym poziomie. Natomiast z drugiej strony program dostosowany do norm ewaluacji jednostek naukowych i kształcenia przyszłych psychologów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu ewaluacji jednostek naukowych prowadzących kształcenie na kierunku psychologia:
Raport

 

Przejdź do treści