Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Cognitive Science

Kierunek studiów:
Cognitive Science
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/cognitive-science/|https://vizja.pl/en|cognitive-science
angielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i wszelkie procesy oparte na komunikacji człowieka z komputerem – czy wiesz, że ich rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie badania i procesy, którymi zajmuje się kognitywistyka? To multidyscyplinarna dziedzina wiedzy, która bada procesy poznawcze ludzkiego umysłu w oparciu o psychologię, językoznawstwo, socjologię czy filozofię, ale także informatykę oraz statystykę matematyczną. Naukowa wiedza na temat procesów zachodzących w ludzkim umyśle – takich jak wnioskowanie, przetwarzanie informacji, percepcja czy pamięć – jest bowiem niezbędna do projektowania i wykorzystywania zaawansowanych systemów, kształtujących komunikację XXI wieku, a także rozwoju skutecznego marketingu i komunikacji społecznej.

W trakcie studiów licencjackich na kierunku Cognitive Science w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zgłębisz szereg zagadnień dotyczących rozwoju poznawczego zarówno w ujęciu psychologicznym czy językoznawczym, jak i informatycznym. Poznasz też w praktyce narzędzia i systemy przetwarzania danych oraz informacji, które bazują na fascynującej wiedzy na temat procesów poznawczych ludzkiego umysłu. Co szczególnie istotne, podczas studiów zdobędziesz praktyczny warsztat badań i dowiesz się, jak go wykorzystać w swojej przyszłej karierze zawodowej.

Uwaga: studia na tym kierunku prowadzimy wyłącznie w języku angielskim, dlatego rekomendujemy je kandydatom ze znajomością tego języka przynajmniej na poziomie B2.

Cognitive Science – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów kognitywistycznych w AEH, możesz wykorzystać swoją wiedzę na różnych stanowiskach związanych m.in. z:

  • rozwojem technologii i systemów opartych na sztucznej inteligencji;
  • pracą nad komunikacją elektroniczną dostosowaną do aktualnych potrzeb jej użytkowników;
  • wspieraniem procesów nauczania z wykorzystaniem nowych technologii;
  • planowaniem i realizowaniem strategii komunikacji społecznej, w tym neuromarketingu;
  • prowadzeniem badań naukowych i marketingowych;
  • przetwarzaniem i wizualizacją danych oraz informacji.

Specjalistów z profesjonalną wiedzą z zakresu kognitywistyki poszukują polskie i zagraniczne firmy z branży informatycznej, marketingowej czy consultingowej, jak również różne instytucje administracji publicznej oraz ośrodki badawcze i rozwojowe.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Fascynuje Cię działanie ludzkiego umysłu oraz możliwości i technologie oparte na jego poznawaniu.

Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia badań, korzystania z metod statystycznych czy programowania.

Chcesz studiować kognitywistykę w języku angielskim na wyjątkowej, międzynarodowej uczelni (jesteśmy na 1. miejscu w rankingu „Perspektyw” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Program i struktura studiów

studia I stopnia (licencjackie)
prowadzone w języku angielskim

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Cognitive Science to kierunek studiów prowadzony w języku angielskim, który oferuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat procesów umysłowo-poznawczych oraz ich praktycznego zastosowania. W programie uwzględniono szereg zagadnień specyficznych dla kierunku m.in. z zakresu psychologii, językoznawstwa czy informatyki – w tym zajęcia w formie warsztatów oraz laboratoriów, kształtujące umiejętności praktyczne.

STUDIA ONLINE NA KIERUNKU COGNITIVE SCIENCE W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ:

Przy wyborze studiów w trybie online na kierunku Cognitive Science, wymagany będzie przyjazd na uczelnię na 2 tygodnie (w ciągu całego toku studiów) celem odbycia praktycznych zajęć warsztatowych – stacjonarnie. Terminy realizacji tego bloku zajęć zostaną ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W programie pierwszego roku studiów uwzględniono przedmioty ogólne, niezbędne do nabycia umiejętności akademickich oraz rozumienia specjalistycznej wiedzy, zdobywanej w dalszym toku studiów. Na tym etapie wprowadzane są też pierwsze przedmioty kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Occupational health and safety training 0 W 8/8
Academic skills 1 W 15/8
Foundations of philosophy 5 W 35/20
Foundations of social communication 4 W 30/16
Introduction to psychology 5 W 30/24
Workshop in cognitive science 5 WAR 30/16
Introduction to linguistics 5 W, WAR 54/32
Fundamentals of economics / Organization and management theory (elective) 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 2 LEKT 30/16
Sports and leisure activities 0 Ć 30/0
Introduction to Intercultural Communication 3 W 30/16
Introduction to statistics 5 W, Ć 60/40
Biological psychology 3 W 30/24
Cognitive psychology 5 W, Ć 60/40
Logics / Mathematics for cognitive sciences (elective) 2 K 24/16
Philosophy of the mind 3 K 30/16
Descriptive grammar of English 3 Ć 30/16
Methodology of psychological research 4 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; K – konwersatorium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku kontynuowane są dalsze zajęcia kierunkowe z naciskiem na zagadnienia z obszaru psychologii i lingwistyki. Studenci poznają też metody i narzędzia dotyczące badań statystycznych i marketingowych oraz sztucznej inteligencji.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 2 LEKT 30/16
Sports and leisure activities 0 Ć 30/0
Statistics - applications to psychology 6 W, Ć 60/40
Ethics of scientific research 2 W 24/16
Principles of marketing 4 W 30/24
Morphology and syntax of the English language 3 W 30/16
Basics of programming 5 W, LAB 60/32
Elective course 4 W 30/24
Elective course 4 W 30/24
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 2 LEKT 30/16
Marketing research 4 W 30/24
Programming in Python - an introduction 3 LAB 30/16
Neuroscience of cognitive processes 3 K 30/16
Experimental cognitive science 2 WAR 30/16
Artificial intelligence and novel technologies 5 W, Ć 60/32
Statistics in R: data trimming and visualization 3 LAB 30/16
English Phonetics 4 W, LAB 45/28
Neuropsychology/History of psychological thought (elective) 4 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; K – konwersatorium

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów poświęcony jest kolejnym zagadnieniom kierunkowym, realizowanym w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Na tym etapie studenci przygotowują też projekt społeczny oraz realizują egzamin dyplomowy.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 4 LEKT 30/16
Big issues in modern psychology 3 K 30/16
Computational linguistics 5 W, LAB 60/40
Methodology of EEG research 5 W, LAB 54/32
Statistics in R: Linear models 4 LAB 30/16
Methodology of social projects 3 K 30/16
Elective course 3 W 30/24
Elective course 3 W 30/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Introduction to Natural Language Processing (NLP) 5 W, Ć 54/28
Eyetracking and psychophysiological research 5 W, LAB 54/28
Social project and preparation to diploma's exam 6 K 30/24
Elective course 5 W 30/24
Elective course 3 WAR 30/16
Elective course 3 LAB 30/16
Elective course 3 W 30/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; K – konwersatorium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
III 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44