Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Cognitive Science

Kierunek studiów:
Cognitive Science
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/cognitive-science/|https://vizja.pl/en|cognitive-science
angielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i wszelkie procesy oparte na komunikacji człowieka z komputerem – czy wiesz, że ich rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie badania i procesy, którymi zajmuje się kognitywistyka? To multidyscyplinarna dziedzina wiedzy, która bada procesy poznawcze ludzkiego umysłu w oparciu o psychologię, językoznawstwo, socjologię czy filozofię, ale także informatykę oraz statystykę matematyczną. Naukowa wiedza na temat procesów zachodzących w ludzkim umyśle – takich jak wnioskowanie, przetwarzanie informacji, percepcja czy pamięć – jest bowiem niezbędna do projektowania i wykorzystywania zaawansowanych systemów, kształtujących komunikację XXI wieku, a także rozwoju skutecznego marketingu i komunikacji społecznej.

W trakcie studiów licencjackich na kierunku Cognitive Science w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zgłębisz szereg zagadnień dotyczących rozwoju poznawczego zarówno w ujęciu psychologicznym czy językoznawczym, jak i informatycznym. Poznasz też w praktyce narzędzia i systemy przetwarzania danych oraz informacji, które bazują na fascynującej wiedzy na temat procesów poznawczych ludzkiego umysłu. Co szczególnie istotne, podczas studiów zdobędziesz praktyczny warsztat badań i dowiesz się, jak go wykorzystać w swojej przyszłej karierze zawodowej.

Uwaga: studia na tym kierunku prowadzimy wyłącznie w języku angielskim, dlatego rekomendujemy je kandydatom ze znajomością tego języka przynajmniej na poziomie B2.

Cognitive Science – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent studiów kognitywistycznych w AEH, możesz wykorzystać swoją wiedzę na różnych stanowiskach związanych m.in. z:

 • rozwojem technologii i systemów opartych na sztucznej inteligencji;
 • pracą nad komunikacją elektroniczną dostosowaną do aktualnych potrzeb jej użytkowników;
 • wspieraniem procesów nauczania z wykorzystaniem nowych technologii;
 • planowaniem i realizowaniem strategii komunikacji społecznej, w tym neuromarketingu;
 • prowadzeniem badań naukowych i marketingowych;
 • przetwarzaniem i wizualizacją danych oraz informacji.

 

Specjalistów z profesjonalną wiedzą z zakresu kognitywistyki poszukują polskie i zagraniczne firmy z branży informatycznej, marketingowej czy consultingowej, jak również różne instytucje administracji publicznej oraz ośrodki badawcze i rozwojowe.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Fascynuje Cię działanie ludzkiego umysłu oraz możliwości i technologie oparte na jego poznawaniu.

Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia badań, korzystania z metod statystycznych czy programowania.

Chcesz studiować kognitywistykę w języku angielskim na wyjątkowej, międzynarodowej uczelni (jesteśmy na 1. miejscu w rankingu „Perspektyw” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Program i struktura studiów

studia I stopnia (licencjackie)
prowadzone w języku angielskim

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Cognitive Science to kierunek studiów prowadzony w języku angielskim, który oferuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat procesów umysłowo-poznawczych oraz ich praktycznego zastosowania. W programie uwzględniono szereg zagadnień specyficznych dla kierunku m.in. z zakresu psychologii, językoznawstwa czy informatyki – w tym zajęcia w formie warsztatów oraz laboratoriów, kształtujące umiejętności praktyczne.

STUDIA ONLINE NA KIERUNKU COGNITIVE SCIENCE W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ:

Przy wyborze studiów w trybie online na kierunku Cognitive Science, wymagany będzie przyjazd na uczelnię na 2 tygodnie (w ciągu całego toku studiów) celem odbycia praktycznych zajęć warsztatowych – stacjonarnie. Terminy realizacji tego bloku zajęć zostaną ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W programie pierwszego roku studiów uwzględniono przedmioty ogólne, niezbędne do nabycia umiejętności akademickich oraz rozumienia specjalistycznej wiedzy, zdobywanej w dalszym toku studiów. Na tym etapie wprowadzane są też pierwsze przedmioty kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Occupational health and safety training 0 W 8/8
Academic skills 1 W 15/8
Foundations of philosophy 5 W 35/20
Foundations of social communication 4 W 30/16
Introduction to psychology 5 W 30/24
Workshop in cognitive science 5 WAR 30/16
Introduction to linguistics 5 W, WAR 54/32
Fundamentals of economics / Organization and management theory (elective) 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 2 LEKT 30/16
Sports and leisure activities 0 Ć 30/0
Introduction to Intercultural Communication 3 W 30/16
Introduction to statistics 5 W, Ć 60/40
Biological psychology 3 W 30/24
Cognitive psychology 5 W, Ć 60/40
Logics / Mathematics for cognitive sciences (elective) 2 K 24/16
Philosophy of the mind 3 K 30/16
Descriptive grammar of English 3 Ć 30/16
Methodology of psychological research 4 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; K – konwersatorium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku kontynuowane są dalsze zajęcia kierunkowe z naciskiem na zagadnienia z obszaru psychologii i lingwistyki. Studenci poznają też metody i narzędzia dotyczące badań statystycznych i marketingowych oraz sztucznej inteligencji.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 2 LEKT 30/16
Sports and leisure activities 0 Ć 30/0
Statistics - applications to psychology 6 W, Ć 60/40
Ethics of scientific research 2 W 24/16
Principles of marketing 4 W 30/24
Morphology and syntax of the English language 3 W 30/16
Basics of programming 5 W, LAB 60/32
Elective course 4 W 30/24
Elective course 4 W 30/24
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 2 LEKT 30/16
Marketing research 4 W 30/24
Programming in Python - an introduction 3 LAB 30/16
Neuroscience of cognitive processes 3 K 30/16
Experimental cognitive science 2 WAR 30/16
Artificial intelligence and novel technologies 5 W, Ć 60/32
Statistics in R: data trimming and visualization 3 LAB 30/16
English Phonetics 4 W, LAB 45/28
Neuropsychology/History of psychological thought (elective) 4 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; K – konwersatorium

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów poświęcony jest kolejnym zagadnieniom kierunkowym, realizowanym w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Na tym etapie studenci przygotowują pracę dyplomową w formie projektu społecznego, który zastępuje obowiązek napisania pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Foreign language (English) 4 LEKT 30/16
Big issues in modern psychology 3 K 30/16
Computational linguistics 5 W, LAB 60/40
Methodology of EEG research 5 W, LAB 54/32
Statistics in R: Linear models 4 LAB 30/16
Methodology of social projects 3 K 30/16
Elective course 3 W 30/24
Elective course 3 W 30/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Introduction to Natural Language Processing (NLP) 5 W, Ć 54/28
Eyetracking and psychophysiological research 5 W, LAB 54/28
Social project and preparation to diploma's exam 6 K 30/24
Elective course 5 W 30/24
Elective course 3 WAR 30/16
Elective course 3 LAB 30/16
Elective course 3 W 30/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; K – konwersatorium

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb stacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 8100
          [per_semester] => 4300
          [per_10] => 870
          [per_12] => 729
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  8100 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44