Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Ekonomia

Kierunek studiów:
Ekonomia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/ekonomia-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|ekonomia-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

W dobie postępującej globalizacji i ciągłego rozwoju gospodarki, ukończenie studiów ekonomicznych da Ci pewne i wszechstronne perspektywy zawodowe. Fascynują Cię krajowe i lokalne mechanizmy rynkowe? Interesujesz się finansami, statystyką, ekonomią przemysłu czy przedsiębiorstw? Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia I stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie nauczysz się rozumować jak ekonomista, a także profesjonalnie analizować i zarządzać procesami w tym obszarze. Nauczysz się wykonywać analizy jakościowe i ilościowe, rozwiązywać skomplikowane problemy natury ekonomicznej i podejmować decyzje ekonomiczne oraz przewidywać ich konsekwencje. Wyposażymy Cię w szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczne narzędzia, które bez wątpienia wykorzystasz w swojej dalszej karierze zawodowej.

Podczas studiów ekonomicznych w AEH zgłębisz zagadnienia z ekonomii ogólnej – w tym mikroekonomii, która zajmuje się funkcjonowaniem poszczególnych elementów gospodarki (części składowych systemu gospodarczego), oraz makroekonomii, która bada procesy gospodarcze w ujęciu całościowym. Poznasz też podstawy pokrewnych nauk społecznych, takich jak prawo gospodarcze, socjologia czy geografia społeczno-ekonomiczna. Co ważne, z nami wypracujesz warsztat pracy przyszłego ekonomisty, który opiera się na analizie i statystyce matematycznej, ekonometrii, zarządzaniu bazami danych czy narzędziach informatycznych. Na ostatnim roku studiów wybierzesz moduł specjalnościowy, który możesz kontynuować na studiach II stopnia – zobacz: Ekonomia stosowana lub Metody ilościowe w ekonomi lub Gospodarka globalna.

Ekonomia I stopnia – co nas wyróżnia:

 • Koncentrujemy się na przekazaniu Ci nowoczesnego warsztatu ekonomisty, który wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej.
 • Nauczysz się pracować metodą projektową – co jest kluczową umiejętnością w Twoim przyszłym zawodzie.
 • Zrealizujesz ciekawy projekt społeczny z obszaru ekonomii.
 • Poznasz podstawy programowania, informatyki ekonomicznej czy ekonomii eksperymentalnej.
 • Będziesz czerpać wiedzę od świetnych specjalistów – praktyków w dziedzinie ekonomii i nauk pokrewnych.
 • U nas studiujesz w międzynarodowym środowisku! (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Ekonomia – co możesz robić po tych studiach?

Jako absolwent Ekonomii w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami, które wykorzystasz na stanowiskach oferowanych przez:

 • firmy i korporacje zajmujące się handlem krajowym i zagranicznym, a także działy finansowe, controllingu czy marketingu w przedsiębiorstwach różnego typu i wielkości;
 • banki i instytucje finansowe, firmy leasingowe, audytowe, consultingowe, księgowe;
 • ośrodki i instytucje zajmujące się oceną ryzyka ekonomicznego, prognozowaniem gospodarczym, analityką rynku czy ekonomią sektora publicznego.

Studia ekonomiczne w AEH pozwolą Ci rozwijać karierę na różnych stanowiskach, od specjalistycznych po managerskie, a także prowadzić własną działalność biznesową albo doradczą (np. z zakresu zarządzania ryzykiem gospodarczym, analizy inwestycyjnej czy negocjowania umów handlowych). A może będziesz pracować w mediach jako komentator lub dziennikarz ekonomiczny? Ten kierunek otwiera wiele drzwi do rozwoju – przekonaj się!

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesują Cię nauki społeczne i procesy rządzące gospodarką oraz handlem.

Wierzysz, że matematyka jest królową nauk i nie sprawia Ci trudności poruszanie się w świecie liczb oraz danych.

Jesteś osobą skrupulatną, dobrze zorganizowaną, szybko podejmujesz decyzje i masz naturalne zdolności analityczne.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów licencjackich na kierunku Ekonomia koncentruje się na przekazaniu studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii oraz nauk pokrewnych, a także wdrożeniu umiejętności praktycznych niezbędnych przyszłemu ekonomiście. Program oferuje też unikalne przedmioty kierunkowe w ramach trzech odrębnych modułów specjalnościowych.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty ogólne z obszaru nauk społecznych, niezbędne do zrozumienia szczegółowej wiedzy z dziedziny ekonomii. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają też pierwsze zagadnienia kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Historia gospodarcza (do wyboru) 5 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii / Podstawy komunikacji społecznej (do wyboru) 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 3 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 24/24
Podstawy socjologii / Geografia gospodarcza (do wyboru) 3 W 30/16
Podstawy rachunkowości 3 W 30/24
Podstawy finansów prywatnych i publicznych 4 W 30/24
Analiza ekonomiczno-finansowa 3 W 30/16
Matematyka (I) 4 W, Ć 60/32
Statystyka opisowa 4 W, Ć 60/32
Ekonomia współdzielenia / Ekonomia społeczna (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium

DRUGI ROK STUDIÓW

W drugim roku kształcenia studenci Ekonomii I stopnia pogłębiają specjalistyczną wiedzę w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych np. mikroekonomii, makroekonomii czy informatyki gospodarczej. Odbywają też laboratoria i konwersatoria, ucząc się warsztatu przyszłego specjalisty w dziedzinie ekonomii.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Rynki finansowe / Finanse przedsiębiorstw (do wyboru) 4 W 30/30
Informatyka gospodarcza 4 LAB 30/16
Matematyka (II) 5 W, Ć 60/32
Mikroekonomia (I) 5 W, Ć 60/40
Makroekonomia (I) 5 W, Ć 60/40
Podstawy programowania 5 W, LAB 75/40
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Polityka gospodarcza i społeczna 3 K 30/16
Mikroekonomia (II) 5 W, Ć 60/40
Makroekonomia (II) 5 W, Ć 60/40
Statystyka matematyczna 4 W, Ć 60/40
Metody wizualizacji danych / Narzędzia business intelligence (do wyboru) 4 W, LAB 45/16
Historia myśli ekonomicznej 3 K 30/16
Ekonometria 4 W, LAB 60/40

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów studenci realizują zajęcia w ramach modułu specjalnościowego wybranego spośród następujących:

 • Ekonomia stosowana – z naciskiem na umiejętność wdrażania zasad ekonomii w życie społeczne, gospodarcze i polityczne;
 • Metody ilościowe w ekonomii – z naciskiem na umiejętność korzystania z metod i narzędzi badawczych do opisu i prognozowania zjawisk i procesów ekonomicznych;
 • Gospodarka globalna – z naciskiem na umiejętność rozumienia i wdrażania praktyki ekonomiczno-gospodarczej w skali globalnej.
SEMESTR PIĄTY
Ekonomia stosowana
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Laboratorium z ekonomii eksperymentalnej 3 LAB 45/24
Mikroekonometria 4 W, LAB 60/32
Demografia 3 K 30/16
Modele ekonomii matematycznej 3 W 30/16
Ekonomiczna analiza prawa 4 W, Ć 60/32
Ekonomia behawioralna 3 K 30/16
Ekonomia sektora publicznego 3 W 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Metody ilościowe w ekonomii
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Laboratorium z ekonomii eksperymentalnej 3 LAB 45/24
Mikroekonometria 4 W, LAB 60/32
Zarządzanie bazami danych 3 LAB 30/16
Wspomaganie podejmowania decyzji 3 W 30/16
Sztuczna inteligencja i nauczanie maszynowe 4 W, LAB 60/32
Deterministyczne modele badań operacyjnych 3 W, LAB 30/16
Probabilistyczne modele badań operacyjnych 3 W, LAB 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Gospodarka globalna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Laboratorium z ekonomii eksperymentalnej 3 LAB 45/24
Mikroekonometria 4 W, LAB 60/32
Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 3 K 30/16
Globalizacja i konkurencyjność gospodarek 3 W 30/16
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 4 W, Ć 60/32
Globalne łańcuchy dostaw 3 W, LAB 30/16
Systemy i rynki walutowe 3 W 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium

SEMESTR SZÓSTY
Ekonomia stosowana
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Ekonometria szeregów czasowych i prognozowanie 3 W, LAB 60/32
Wstęp do teorii gier 3 K 30/16
Wzrost gospodarczy - teorie i praktyka 3 W 30/16
Ekonomia przemysłu 3 K 30/16
Ekonomia rolnictwa 3 W 30/16
Ekonomia pracy 3 W 30/16
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16
Metody ilościowe w ekonomii
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Ekonometria szeregów czasowych i prognozowanie 3 W, LAB 60/32
Wstęp do teorii gier 3 K 30/16
Wstęp do statystyki aktuarialnej 3 W, LAB 30/16
Modele wyboru społecznego 3 K 30/16
Ekonometria danych wysokiej częstotliwości 3 W, LAB 30/16
Ekonometria panelowa 4 W, LAB 30/16
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16
Gospodarka globalna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Ekonometria szeregów czasowych i prognozowanie 3 W, LAB 60/32
Wstęp do teorii gier 3 K 30/16
Finanse i rozliczenia międzynarodowe 3 W, LAB 30/16
Wywiad ekonomiczny i bezpieczeństwo informacji 3 K 30/16
Rynki surowcowe 3 W, LAB 30/16
Globalne rynki finansowe 3 W, LAB 30/16
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
III 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
III 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44