Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Gospodarka globalna

Kierunek studiów:
Ekonomia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/gospodarka-globalna/|https://vizja.pl/en|gospodarka-globalna
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Interesuje Cię gospodarka światowa i procesy ekonomiczne w skali globalnej? Widzisz swoją przyszłość zawodową w handlu zagranicznym, międzynarodowej polityce gospodarczej lub obszarze inwestycji zagranicznych? A może już pracujesz jako ekonomista – i chcesz skutecznie podnieść swoje kompetencje, by zyskać awans zawodowy i wyższe wynagrodzenie? Studia magisterskie na specjalności Gospodarka globalna w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wyposażą Cię w specjalistyczną wiedzę kierunkową z obszaru ekonomii w ujęciu międzynarodowym, umożliwiając rozwój kwalifikacji i zainteresowań. Jeśli posiadasz już dyplom studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych – ten nowoczesny program będzie najlepszym wyborem na Twojej drodze do sukcesu zawodowego i finansowego.

W trakcie studiów na specjalności Gospodarka globalna w AEH, poznasz szereg zagadnień niezbędnych do rozumienia i analizy procesów ekonomicznych w skali globalnej – takich, jak międzypaństwowy system monetarny, zasady funkcjonowania globalnych giełd towarowych czy światowe kryzysy ekonomiczne. Zyskasz też praktyczne umiejętności modelowania procesów ekonomicznych i prognozowania zmian w poszczególnych obszarach gospodarki czy polityki handlowej. W trakcie studiów rozwiniesz też zdolności analityczne oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod stosowanych we współczesnej ekonomii światowej. Program studiów kontynuuje moduł specjalnościowy, dostępny na studiach ekonomicznych I stopnia w AEH. Na poziomie studiów magisterskich prowadzimy też dwie inne specjalności – zobacz: Ekonomia stosowana oraz Metody ilościowe w ekonomii.

Gospodarka globalna - co nas wyróżnia?

 • Zyskasz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli Ci swobodnie poruszać się w obszarze zagadnień związanych z gospodarką międzynarodową.
 • Nauczysz się analizować procesy ekonomiczne i handlowe w ujęciu globalnym i stosować je w praktyce gospodarowania.
 • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH z dużym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.
 • Możesz wybrać studia stacjonarne, niestacjonarne lub online, co pozwoli Ci pogodzić naukę z obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi.
 • Zdobędziesz kompetencje do pracy na stanowiskach kierowniczych i zyskasz szansę na awans zawodowy.
 • Dołączysz do międzynarodowej społeczności studenckiej (jesteśmy liderem w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Gospodarka globalna - co możesz robić po tych studiach?

Wykształcenie ekonomiczne na poziomie studiów magisterskich na specjalności Gospodarka globalna pozwoli Ci się rozwijać na stanowiskach związanych z:

 • handlem zagranicznym i międzynarodowym
 • międzynarodową polityką gospodarczą
 • doradztwem inwestycyjnym na rynkach zagranicznych
 • analityką procesów i powiązań ekonomicznych w skali globalnej, a także consultingiem czy audytem gospodarczym

Jako absolwent tego programu możesz pracować np. jako strateg gospodarczy, menedżer ds. rozwoju przedsiębiorstwa czy ekspert ekonomiczny w instytucjach prywatnych i publicznych (w tym także unijnych). Twoje kompetencje pozwolą Ci też z sukcesem rozwijać własną działalność biznesową.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz się rozwijać w obszarze ekonomii i realnie podnieść kwalifikacje zawodowe.

Interesują Cię procesy ekonomiczne na rynku globalnym i chcesz je dogłębnie poznać oraz zrozumieć.

Zależy Ci na rozwoju umiejętności analitycznych i poznaniu nowoczesnych metod prognozowania gospodarczego.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów opiera się na specjalistycznych zagadnieniach z zakresu ekonomii i gospodarki globalnej, uwzględniając aktualne potrzeby rynku pracy. Studenci w trakcie 4 semestrów studiów magisterskich zdobywają wiedzę niezbędną do rozwoju zawodowego na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy rok studiów poświęcony jest przedmiotom kierunkowym i specjalnościowym, które zapoznają studentów z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii międzynarodowej i regionalnej, handlu zagranicznego, a także narzędzi wykorzystywanych we współczesnej analityce gospodarczej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Ekonomia międzynarodowa 4 W 30/16
Statystyka społeczna 4 Ć 30/16
Rynki finansowe - regulacje i nadzór 4 W 30/16
Teorie handlu zagranicznego i polityka handlowa 4 K 30/16
Ekonomia regionalna 4 W 30/16
Wspomaganie decyzji menedżerskich 3 K 30/16
Etyka / Antropologia kulturowa (do wyboru) 5 W 30/16
Współczesne nurty w ekonomii 2 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Teorie cyklu koniunkturalnego 4 W 30/16
Rynek instrumentów pochodnych 4 W, Ć 30/18
Modelowanie makroekonomiczne 4 W, Ć 60/32
Globalne kryzysy ekonomiczne 5 W 30/16
Światowy system monetarny 5 K 30/16
Psychologia pieniądza i zachowań finansowych 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci kontynuują poszerzanie wiedzy o kolejne zagadnienia kierunkowe, a także uczestniczą w seminarium magisterskim, na którym przygotowują pracę dyplomową.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 K 30/16
Metody porównań systemów gospodarczych 4 W 30/16
Modele równowagi ogólnej 5 W, Ć 60/32
Ekonomia nierówności 4 W 30/16
Inwestycje zagraniczne 5 W, Ć 30/16
Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych 5 K 30/16
Seminarium magisterskie 5 SEM 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodologiczne dylematy i wyzwania ekonomii 4 W 30/16
Polityka gospodarcza 4 W 30/16
Modelowanie procesów biznesowych 4 K 30/16
Ubezpieczanie i finansowanie wymiany handlowej 5 W, Ć 30/16
Rynki wschodzące 5 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 8 SEM 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści