Rekrutacja wkrótceOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia angielska z językiem chińskim

Kierunek studiów:
Filologia angielska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-angielska-z-jezykiem-chinskim/|https://vizja.pl/en|filologia-angielska-z-jezykiem-chinskim
angielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Czy wiesz, że znajomość języków azjatyckich jest obecnie jedną z najbardziej cenionych umiejętności na rynku pracy, często nawet dodatkowo premiowaną przez pracodawców? W dodatku dynamiczny rozwój edukacji międzykulturowej oraz współpracy gospodarczej i biznesowej pomiędzy krajami z Europy i Chinami stwarza osobom znającym język chiński nieograniczone perspektywy zawodowe. Wychodząc naprzeciw tym trendom, oferujemy naszym studentom możliwość podjęcia studiów licencjackich na kierunku Filologia angielska z językiem chińskim. Jeżeli zatem chcesz znacząco podwyższyć swoje kwalifikacje, poszerzyć kompetencje komunikacyjne i wyróżniać się wśród kandydatów w procesach rekrutacyjnych – filologia angielska z językiem chińskim jest właśnie dla Ciebie!

Podczas studiów na kierunku Filologia angielska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wypracujesz biegłość językową oraz profesjonalny warsztat pracy filologa angielskiego zgodnie z wybranym modułem rozszerzającym: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa. Będziesz uczył się języka chińskiego już od pierwszego semestru, a jeśli po pierwszym semestrze dojdziesz do wniosku, że język chiński jest zbyt trudny lub po prostu nie dla Ciebie, możesz zmienić swój wybór na zajęcia z innego języka obcego oferowanego przez uczelnię.

Uwaga: ze względu na specyfikę kierunku oraz międzynarodową społeczność studentów i zagranicznych wykładowców, studia prowadzone są w języku angielskim – dlatego rekomendujemy je kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.

Filologia angielska z językiem chińskim – co nas wyróżnia?

 • Jako absolwent będziesz filologiem angielskim z wypracowanym warsztatem pracy, pierwszą praktyką zawodową oraz umiejętnością posługiwania się językiem chińskim.
 • Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z nauki języka chińskiego – bez zbędnych formalności będziesz kontynuować lektorat z innego języka obcego z oferty AEH.
 • Będziesz się uczyć języka chińskiego przez cały tok studiów – od pierwszego do szóstego semestru włącznie.
 • Zgłębisz wiedzę filologiczną i umiejętności językowe pod okiem doświadczonych wykładowców i praktyków.
 • Zyskasz możliwość nauki języka chińskiego w toku studiów – oszczędzając czas i pieniądze, które musiałbyś poświęcić na dodatkowe zajęcia z tego języka.
 • Staniesz się częścią międzykulturowej społeczności akademickiej AEH (przodujemy w kategorii Umiędzynarodowienie w rankingu uczelni według „Perspektyw”)

Filologia angielska z językiem chińskim – co możesz robić po tych studiach?

Jako filolog angielski ze znajomością języka chińskiego, zyskasz możliwość rozwoju kariery zawodowej związanej m.in. z pracą w:

 • biurach tłumaczeń i szkołach językowych;
 • firmach i korporacjach – szczególnie tych związanych z rynkiem azjatyckim;
 • biurach współpracy międzynarodowej prowadzonych przez różne instytucje, fundacje czy uczelnie wyższe;
 • instytucjach zajmujących się integracją międzykulturową;
 • firmach z branży turystycznej.

 

Możesz też otworzyć własną działalność, oferując usługi językowe dla osób prywatnych i biznesu.

Partnerzy kierunku

Business Service Dag Center Zespół Szkół Fototechnicznych MKTranslations sp. z o. o. Karolina Rojek-Sas Language Solutions Lidex Sp. z o.o. Multispeak Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Poleng Sp. z o.o. Szkoła Językowa Simon Says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Skrivanek, sp. z o.o. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance TUTORnaASAP Sp. z o.o. Urząd do Spraw Cudzoziemców Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Young Business Academy

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim i jednocześnie poznawać język chiński.

Masz zdolności językowe i chcesz to wykorzystać w budowaniu kariery zawodowej.

Zależy Ci na zdobyciu kompetencji, które dadzą Ci przewagę na rynku pracy.

Program i struktura studiów

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia koncentruje się na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii angielskiej oraz trzech modułach rozszerzających: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa – do wyboru. Przez cały okres kształcenia studenci uczą się dodatkowo języka chińskiego w ramach lektoratu przewidzianego na każdym z sześciu semestrów.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów przewidziano przedmioty ogólnoakademickie oraz kierunkowe z zakresu filologii angielskiej, a także lektoraty z języka chińskiego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Antropologia / Wprowadzenie do filozofii (do wyboru) 5 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej / Wprowadzenie do psychologii (do wyboru) 4 W 30/16
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 LEKT 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka)) 4 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język chiński 5 LEKT 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 5 W, WAR 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka)) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język chiński 5 LEKT 60/32
Gramatyka opisowa języka angielskiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka angielskiego 4 W, LAB 45/28
Elementy kulturoznawstwa brytyjskiego / Elementy kulturoznawstwa amerykańskiego (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium

DRUGI ROK STUDIÓW

W trakcie drugiego roku studiów kontynuowane są zajęcia kierunkowe oraz lektorat z języka chińskiego. Studenci realizują też przedmioty w ramach wybranego modułu rozszerzającego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje)) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język chiński 5 LEKT 60/32
Kulturoznawstwo 2 W 30/16
Morfologia i składnia języka angielskiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Przedsiębiorczość / Zarządzanie projektami (do wyboru) 3 WAR 30/16
Akwizycja języków / Psycholingwistyka (do wyboru) 3 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język chiński 5 LEKT 60/32
Literatura angielskiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 LAB, WAR 60/32
MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium

Przedmioty w ramach wybranego modułu rozszerzającego (4. semestr):

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – TRANSLATORYKA: Teoria i techniki przekładu

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – BIZNES: Podstawy marketingu i marketing w branży usług filologicznych 

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – EDUKACJA JĘZYKOWA: Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych 

TRZECI ROK STUDIÓW

W semestrze piątym i szóstym studenci kontynuują praktyczną naukę języka angielskiego oraz chińskiego, a także realizują kolejne przedmioty z wybranego modułu rozszerzającego. Odbywają też praktyki zawodowe i przygotowują dyplomowy projekt społeczny, który zastępuje obowiązek napisania tradycyjnej pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy - język chiński 4 LEKT 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 WAR 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Moduł rozszerzający 3 LAB, K, WAR 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy - język chiński 4 LEKT 60/32
Moduł rozszzerzający 3 LAB, K, WAR 30/16
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki

Przedmioty w ramach wybranego modułu rozszerzającego (5. semestr / 6. semestr):

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – TRANSLATORYKA: Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza / Tłumaczenia specjalistyczne

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – BIZNES: Kompetencje menedżerskie / Start-up w biznesie

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – EDUKACJA JĘZYKOWA:  Aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne działalności szkół językowych / E-learning i nauczanie zdalne: nowoczesne technologie w edukacji językowej

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb stacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 7300
          [per_semester] => 3900
          [per_10] => 790
          [per_12] => 662
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  7300 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44