Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Financial Technology (FinTech)

Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/financial-technology-fintech/|https://vizja.pl/en|financial-technology-fintech
angielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Technologie finansowe to prężnie rozwijający się obszar innowacji, których celem jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, usług i produktów finansowych online dla firm, klientów biznesowych oraz konsumentów. Wiedza praktyczna z tej dziedziny wykorzystywana jest w różnych obszarach zarządzania finansami, umożliwiając rozwój m.in. bankowości elektronicznej, aplikacji płatniczych, platform inwestycyjnych i kredytowych, serwisów pożyczkowych, rynku walut cyfrowych (CBDC) i kryptowalut. Jeśli więc interesujesz się rynkiem finansowym i jednocześnie fascynują Cię cyfrowe technologie wykorzystywane w tym obszarze, studia I stopnia na kierunku Financial Technology (FinTech) w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zapewnią Ci pewny start na drodze kariery w tej przyszłościowej branży.

Oferowany program łączy wiedzę z ekonomii, finansów i technologii informatycznych, umożliwiając zrozumienie kluczowych zagadnień kierunkowych skupionych wokół e-finansów, analityki finansowej, wizualizacji i przetwarzania danych czy uczenia maszynowego. W toku kształcenia poznasz też narzędzia wspierające digitalizację procesów finansowych – jak programowanie w języku Python, sztuczna inteligencja czy blockchain.

Uwaga: ze względu na międzynarodowy charakter branży FinTech, studia na tym kierunku prowadzimy wyłącznie w języku angielskim – dlatego rekomendujemy je kandydatom ze znajomością tego języka przynajmniej na poziomie B2.

Financial Technology (FinTech), studia I stopnia – co nas wyróżnia?

  • Będzie Cię kształcić doskonała kadra – złożona z wybitnych wykładowców AEH oraz praktyków w dziedzinie ekonomii, informatyki i technologii finansowych.
  • Rozwiniesz nie tylko wiedzę, ale też kreatywność i umiejętność pracy projektowej –realizując własny projekt społeczny z obszaru FinTech.
  • Staniesz się częścią międzynarodowej społeczności akademickiej – jesteśmy w czołówce uczelni wyróżnionych w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie.

Financial Technology (FinTech) – co możesz robić po tych studiach?

financial technology studia AEH

Ukończenie studiów na kierunku Financial Technology (FinTech) w AEH otworzy Ci wiele możliwości zawodowych zarówno w sektorze finansowym, jak i technologicznym. Możesz rozwijać się na specjalistycznych stanowiskach związanych z tworzeniem i wdrażaniem innowacji finansowych w organizacjach o różnym profilu – bankach, korporacjach, działach finansowo-księgowych instytucji publicznych, firmach audytowych czy doradczych. Możesz też rozwijać własny biznes, wprowadzając na rynek rozwiązania FinTech dopasowane do aktualnych potrzeb klientów i tendencji rynkowych.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Wiążesz przyszłość zawodową z sektorem finansów i nowoczesnym biznesem.

Fascynują Cię innowacje i nowe technologie.

Masz zdolności analityczne, które chcesz rozwinąć w cenne kompetencje zawodowe.

fintech studies aeh
studia financial technology aeh
studia AEH warszawa

Program i struktura studiów

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Financial Technologies (FinTech) w AEH to kierunek studiów prowadzony w języku angielskim, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru nowych technologii wykorzystywanych w zarządzaniu finansami oraz branży e-commerce. Studia przygotowują do rozwoju zawodowego w szeroko pojętej branży finansowej, jak również do dalszego kształcenia na kierunkach związanych z technologiami finansowymi, oferowanych przez uczelnie na całym świecie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W I i II semestrze uwzględniono przedmioty ogólne, niezbędne do nabycia umiejętności akademickich oraz rozumienia specjalistycznej wiedzy nabywanej w dalszym toku studiów. Na tym etapie wprowadzane są też pierwsze przedmioty kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Occupational health and safety training 0 W 8/8
Academic skills 1 W 15/8
Foundations of philosophy / Anthropology (Elective) 5 W 35/16
Foundations of social communication / Introduction to psychology (Elective) 4 W 30/16
Introduction to study of state and law 5 W 30/24
Fundamentals of economics 5 W 30/24
Organisation and management theory 4 W 30/24
Basics of programming / Digital product project management (Elective) 6 W, Ć 75/40
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Introduction to FinTech - money and marketplace 5 W 30/24
Foreign language (Elective) 2 Lekt 24/16
Research methodology in social sciences 4 W 24/16
Sports and leisure activities 0 Ć 30/-
Principles of accounting 5 W, Ć 60/40
Quantitative methods - statistics 5 W, Ć 60/40
Fundamentals of private and public finance 5 W 30/24
Principles of economic law 4 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku kontynuowane są zajęcia kierunkowe z naciskiem na zagadnienia z obszaru ekonomii oraz analityki finansowej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Artificial intelligence in finance 4 W 30/24
Digital technologies in business 7 W 30/24
Business analytics 2 W 30/24
Sports and leisure activities 0 Ć 30/-
Foreign language (Elective) 2 Lekt 24/16
Corporate finance / Financial accounting (Elective) 5 W, Ć 60/40
Financial Markets and Institutions 4 W 30/24
Microeconomics 6 W, Ć 60/40
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Crowdfunding and e-finance 5 W, Ć 60/40
Financial analysis 6 W, Ć 60/40
Foreign language (Elective) 2 Lekt 24/16
Macroeconomics 4 W, K 60/40
Insurance 3 W 30/24
Econometrics / Financial mathematics (Elective) 5 W, Ć 60/24
International finance 3 W 30/16
Risk management / Project management (Elective) 3 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów poświęcony jest praktycznym zagadnieniom z zakresu technologii finansowych. Na tym etapie studenci przygotowują też projekt społeczny i realizują egzamin dyplomowy.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Algorithmic trading and robo-advisory 2 W 30/24
Data analytics and machine learning 5 W, Ć 60/40
Cryptocurriences and payments 4 W 30/24
Investment Analysis and Portfolio Management 4 W 30/24
Internship 7 PR 160/160
Foreign language (Elective) 3 Lekt 24/16
Methodology of social projects 2 K 30/16
Banking 3 W, Ć 60/40
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
FinTech governance & risk 5 W, Ć 60/40
Python for finance 6 W, Ć 60/40
Investing in blockchain & FinTech 5 W, Ć 60/40
Responsible investing 5 W 30/24
Blockchain 6 W, Ć 60/30
Social project & preparation for the degree exam (Elective) 8 K 30/30

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 12000 zł 6000 zł 1210 zł 1012 zł
II 12400 zł 6200 zł 1250 zł 1045 zł
III 12800 zł 6400 zł 1290 zł 1079 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44