Logistyka międzynarodowa

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/logistyka-miedzynarodowa-2/|https://vizja.pl/en|logistyka-miedzynarodowa-2
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Szukasz kierunku studiów, który da Ci szerokie perspektywy zawodowe? Interesujesz się handlem i ekonomią, a w szczególności procesami, które pozwalają na sprawny przepływ towarów i surowców w skali globalnej? Studia I stopnia na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to pierwszy i najważniejszy krok do kariery w dynamicznie rozwijającej się branży logistycznej. W trakcie kształcenia zyskasz szeroką wiedzę kierunkową, a dzięki praktykom studenckim zdobędziesz pierwsze doświadczenia zawodowe pod okiem ekspertów.

Logistyka międzynarodowa to specjalność, której program koncentruje się na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym, komunikacją biznesową oraz usługami logistycznymi w skali globalnej. Obok przedmiotów kierunkowych z obszaru geografii gospodarczej, ekonomii, prawa czy zarządzania w logistyce, poznasz specjalistyczne zagadnienia dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych, by móc swobodnie poruszać na szerokim rynku usług logistycznych i wspierać przedsiębiorstwa handlowe w utrzymaniu płynności finansowej oraz wzroście zysków. W ramach kierunku dostępne są też dwie inne specjalności: Transport i spedycja oraz Logistyka w e-commerce.  

Logistyka międzynarodowa – co nas wyróżnia?

  • Zyskasz specjalistyczną wiedzę z obszaru logistyki, niezbędną w biznesie międzynarodowym.
  • Podczas praktyk zawodowych poznasz zadania, jakie czekają Cię w przyszłej pracy.
  • Możesz wybrać dogodny dla siebie tryb studiowania – stacjonarnie, niestacjonarnie, a nawet online.
  • Zamiast pisania pracy licencjackiej – stworzysz własny projekt społeczny dotyczący zagadnień logistycznych.
  • Będziesz się uczyć od wykładowców z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym.
  • Będziesz studiować w międzynarodowym środowisku (mamy 1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Logistyka międzynarodowa – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów na specjalności Logistyka międzynarodowa w AEH, możesz pracować:

  • w firmach, instytucjach, przedsiębiorstwach czy korporacjach związanych z handlem zagranicznym i biznesem międzynarodowym
  • w największych centrach logistycznych i spedycyjnych, obsługujących import i eksport transgraniczny
  • jako specjalista ds. planowania i realizacji dostaw, zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie czy analizy i projektowania procesów logistycznych

 

Możesz też rozwijać własną działalność gospodarczą np. w zakresie consultingu logistycznego dla firm i przedsiębiorstw, które chcą wejść na rynek logistyki międzynarodowej lub poszerzyć swoją działalność handlową o nowe rynki zagraniczne.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zgłębić rolę logistyki jako ważnego czynnika biznesu międzynarodowego.

Lubisz planować, jesteś świetnym organizatorem, a kontakt z ludźmi to Twój żywioł.

Chcesz się rozwijać zawodowo w sektorze handlu i biznesu międzynarodowego.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Logistyka w AEH dysponują wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw na rynku handlowym, a także projektowania i organizowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Studenci specjalności Logistyka międzynarodowa koncentrują się na znajomości międzynarodowych stosunków gospodarczych w kontekście działań logistycznych, spedycji zagranicznej czy komunikacji biznesowej. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawa, towaroznawstwa, opakowalnictwa, ładunkoznawstwa czy ekonomii zyskują kompetencje do zapobiegania ryzykom związanym z nieodpowiednim wyborem kontrahentów, produktów, formuł handlowych Incoterms czy certyfikatów unijnych – co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu stratom finansowym w przedsiębiorstwach z branży handlu krajowego i zagranicznego.

Studia kończą się realizacją projektu społecznego oraz uzyskaniem dyplomu licencjata logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty ogólne z obszaru nauk niezbędnych do zrozumienia szczegółowych zagadnień logistycznych, a także zgłębiają pierwsze przedmioty kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Matematyka w logistyce 4 Ć 30/30
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy logistyki 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe - statystyka 5 W, Ć 60/40
Projektowanie procesów logistycznych 4 K 30/16
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów poświęcony jest przedmiotom kierunkowym, które poszerzają wiedzę studentów w zakresie planowania działań logistycznych i efektywnego zarządzania całym procesem.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Geografia gospodarcza 4 W 30/16
Finanse przedsiębiorstwa 4 W 30/24
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Podstawy marketingu 4 W 30/24
Badania operacyjne 4 K 30/16
Infrastruktura logistyczna 4 W 30/16
Wprowadzenie do kultury chińskiej 2 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 3 W 30/24
Logistyka zaopatrzenia 4 W, Ć 60/32
Makroekonomia 4 W, Ć 60/40
Logistyka produkcji 4 W, Ć 60/32
Towaroznawstwo 3 K 30/16
Podstawy ekonomiki transportu 3 K 30/16
Badania marketingowe 3 K 30/16
Logistyka dystrybucji 4 W, Ć 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów logistycznych w AEH dominują przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe – studenci Logistyki międzynarodowej poznają szczegółowe zagadnienia m.in. z zakresu spedycji, dokumentacji, rozliczeń i komunikacji biznesowej w handlu międzynarodowym. To także czas praktyk zawodowych i przygotowania projektu społecznego, który na kierunku Logistyka zastępuje obowiązek napisania tradycyjnej pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Prawo celne 3 W 30/16
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 3 W, Ć 60/32
Komunikacja biznesowa w logistyce 3 W, Ć 60/32
Spedycja w handlu zagranicznym 2 K 30/16
Międzynarodowe łańcuchy dostaw 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16
Zarządzanie procesami logistycznymi 3 K 30/16
Dokumentacja w handlu międzynarodowym 3 W, Ć 60/32
Opakowania w logistyce 3 W, Ć 60/32
Międzynarodowy rynek usług logistycznych 2 K 30/16
Finanse przedsiębiorstwa i rozliczenia międzynarodowe 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3200 zł 650 zł 545 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3100 zł 630 zł 529 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79