Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Logistyka międzynarodowa

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/logistyka-miedzynarodowa-2/|https://vizja.pl/en|logistyka-miedzynarodowa-2
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Szukasz kierunku studiów, który da Ci szerokie perspektywy zawodowe? Interesujesz się handlem i ekonomią, a w szczególności procesami, które pozwalają na sprawny przepływ towarów i surowców w skali globalnej? Studia I stopnia na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to pierwszy i najważniejszy krok do kariery w dynamicznie rozwijającej się branży logistycznej. W trakcie kształcenia zyskasz szeroką wiedzę kierunkową, a dzięki praktykom studenckim zdobędziesz pierwsze doświadczenia zawodowe pod okiem ekspertów.

Logistyka międzynarodowa to specjalność, której program koncentruje się na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym, komunikacją biznesową oraz usługami logistycznymi w skali globalnej. Obok przedmiotów kierunkowych z obszaru geografii gospodarczej, ekonomii, prawa czy zarządzania w logistyce, poznasz specjalistyczne zagadnienia dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych, by móc swobodnie poruszać na szerokim rynku usług logistycznych i wspierać przedsiębiorstwa handlowe w utrzymaniu płynności finansowej oraz wzroście zysków. W ramach kierunku dostępne są też dwie inne specjalności: Transport i spedycja oraz Logistyka w e-commerce.  

Logistyka międzynarodowa – co nas wyróżnia?

 • Zyskasz specjalistyczną wiedzę z obszaru logistyki, niezbędną w biznesie międzynarodowym.
 • Podczas praktyk zawodowych poznasz zadania, jakie czekają Cię w przyszłej pracy.
 • Możesz wybrać dogodny dla siebie tryb studiowania – stacjonarnie, niestacjonarnie, a nawet online.
 • Stworzysz własny projekt społeczny dotyczący zagadnień logistycznych.
 • Będziesz się uczyć od wykładowców z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym.
 • Będziesz studiować w międzynarodowym środowisku (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Logistyka międzynarodowa – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów na specjalności Logistyka międzynarodowa w AEH, możesz pracować:

 • w firmach, instytucjach, przedsiębiorstwach czy korporacjach związanych z handlem zagranicznym i biznesem międzynarodowym
 • w największych centrach logistycznych i spedycyjnych, obsługujących import i eksport transgraniczny
 • jako specjalista ds. planowania i realizacji dostaw, zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie czy analizy i projektowania procesów logistycznych

Możesz też rozwijać własną działalność gospodarczą np. w zakresie consultingu logistycznego dla firm i przedsiębiorstw, które chcą wejść na rynek logistyki międzynarodowej lub poszerzyć swoją działalność handlową o nowe rynki zagraniczne.

Partnerzy kierunku

Geodis Marsh NewCold

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zgłębić rolę logistyki jako ważnego czynnika biznesu międzynarodowego.

Lubisz planować, jesteś świetnym organizatorem, a kontakt z ludźmi to Twój żywioł.

Chcesz się rozwijać zawodowo w sektorze handlu i biznesu międzynarodowego.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Logistyka w AEH dysponują wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw na rynku handlowym, a także projektowania i organizowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Studenci specjalności Logistyka międzynarodowa koncentrują się na znajomości międzynarodowych stosunków gospodarczych w kontekście działań logistycznych, spedycji zagranicznej czy komunikacji biznesowej. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawa, towaroznawstwa, opakowalnictwa, ładunkoznawstwa czy ekonomii zyskują kompetencje do zapobiegania ryzykom związanym z nieodpowiednim wyborem kontrahentów, produktów, formuł handlowych Incoterms czy certyfikatów unijnych – co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu stratom finansowym w przedsiębiorstwach z branży handlu krajowego i zagranicznego. Studia kończą się realizacją projektu społecznego oraz uzyskaniem dyplomu licencjata logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty ogólne z obszaru nauk niezbędnych do zrozumienia szczegółowych zagadnień logistycznych, a także zgłębiają pierwsze przedmioty kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Matematyka w logistyce 4 Ć 30/30
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy logistyki 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe - statystyka 5 W, Ć 60/40
Projektowanie procesów logistycznych 4 K 30/16
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów poświęcony jest przedmiotom kierunkowym, które poszerzają wiedzę studentów w zakresie planowania działań logistycznych i efektywnego zarządzania całym procesem.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Geografia gospodarcza 4 W 30/16
Finanse przedsiębiorstwa 4 W 30/24
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Podstawy marketingu 4 W 30/24
Badania operacyjne 4 K 30/16
Infrastruktura logistyczna 4 W 30/16
Wprowadzenie do kultury chińskiej 2 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 3 W 30/24
Logistyka zaopatrzenia 4 W, Ć 60/32
Makroekonomia 4 W, Ć 60/40
Logistyka produkcji 4 W, Ć 60/32
Towaroznawstwo 3 K 30/16
Podstawy ekonomiki transportu 3 K 30/16
Badania marketingowe 3 K 30/16
Logistyka dystrybucji 4 W, Ć 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów logistycznych w AEH dominują przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe – studenci Logistyki międzynarodowej poznają szczegółowe zagadnienia m.in. z zakresu spedycji, dokumentacji, rozliczeń i komunikacji biznesowej w handlu międzynarodowym. To także czas praktyk zawodowych, realizacji projektu społecznego i przygotowania do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Prawo celne 3 W 30/16
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 3 W, Ć 60/32
Komunikacja biznesowa w logistyce 3 W, Ć 60/32
Spedycja w handlu zagranicznym 2 K 30/16
Międzynarodowe łańcuchy dostaw 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16
Zarządzanie procesami logistycznymi 3 K 30/16
Dokumentacja w handlu międzynarodowym 3 W, Ć 60/32
Opakowania w logistyce 3 W, Ć 60/32
Międzynarodowy rynek usług logistycznych 2 K 30/16
Finanse przedsiębiorstwa i rozliczenia międzynarodowe 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
II 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
III 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44