Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Transport i spedycja

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/transport-i-spedycja/|https://vizja.pl/en|transport-i-spedycja
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Lubisz planować, masz zmysł organizacyjny i dobrze sobie radzisz z zadaniami wymagającymi myślenia projektowego? Wykorzystaj swoje zdolności analityczne do pracy w branży logistycznej, która gwarantuje stały rozwój i stabilizację zatrudnienia! Specjalistów ds. logistyki poszukują obecnie zarówno przedsiębiorstwa, jak i urzędy administracji publicznej, które stają przed koniecznością optymalizacji procesów logistycznych. Studia licencjackie na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwolą Ci zyskać wiedzę i umiejętności, dzięki którym pewnym krokiem wejdziesz na rynek pracy, pełen ofert dla specjalistów ds. zarządzania logistycznego. Co ważne, już podczas praktyk studenckich zdobędziesz pierwsze szlify zawodowe pod okiem ekspertów i praktyków z renomowanych firm czy działów logistycznych.

Wybierając studia logistyczne w AEH na specjalności Transport i spedycja, zgłębisz zagadnienia kierunkowe z obszaru zarządzania, ekonomii, rachunkowości czy prawa (handlowego, gospodarczego, celnego). Zapoznasz się też z geografią gospodarczą, ponieważ znajomość stref geograficznych, stawek celnych czy rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury logistycznej jest niezbędnym elementem kalkulacji środków transportu. Zyskasz też kluczową wiedzę z zakresu towaroznawstwa i dystrybucji, a także marketingu logistycznego. W programie studiów znajdziesz aż 8 przedmiotów specjalnościowych, dzięki którym poznasz szczegółowe zagadnienia dotyczące organizacji transportu i spedycji krajowej oraz międzynarodowej, nowoczesnych narzędzi informatycznych w transporcie czy zarządzania budżetem w tej właśnie gałęzi logistyki. W ramach studiów I stopnia oferujemy też dwa inne moduły specjalnościowe – zobacz: Logistyka międzynarodowa oraz Logistyka w e-commerce.

Transport i spedycja – co nas wyróżnia?

 • Dzięki unikalnym przedmiotom specjalnościowym zyskasz pogłębioną wiedzę na temat transportu i spedycji w logistyce.
 • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH z dużym dorobkiem naukowym i praktycznym.
 • Dobrze wiemy, że praktyka czyni mistrza – dlatego praktyki zawodowe odbędziesz w renomowanych przedsiębiorstwach i centrach logistycznych.
 • Zrealizujesz własny projekt społeczny na interesujący Cię temat z obszaru logistyki.
 • Możesz wybrać dogodny dla siebie tryb studiowania – stacjonarnie lub niestacjonarnie, także online.
 • Staniesz się członkiem międzynarodowej społeczności studenckiej! (mamy czołowe miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Transport i spedycja – co możesz robić po tych studiach?

Przed absolwentami Logistyki w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej otwierają się szerokie perspektywy zawodowe, związane z:

 • pracą w centrach logistycznych i magazynowych, terminalach kontenerowych czy przedsiębiorstwach i instytucjach o profilu logistyczno-spedycyjnym
 • zatrudnieniem w działach handlu, dystrybucji, magazynowania czy spedycji w firmach, korporacjach oraz zakładach produkcyjnych
 • prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług logistycznych, projektowania i analityki procesów logistycznych czy profesjonalnego doradztwa logistycznego i spedycyjnego

Po ukończeniu studiów na specjalności Transport i spedycja pracodawcy chętnie zatrudnią Cię też na stanowiskach związanych ze spedycją krajową i międzynarodową, zarządzaniem transportem i flotą naziemną czy obsługą przewozów cargo w portach lotniczych oraz morskich.

Partnerzy kierunku

Geodis Marsh NewCold

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesuje Cię proces sprawnego i ekonomicznego przepływu towarów na rynku krajowym oraz globalnym.

Uważasz się za osobę przedsiębiorczą i komunikatywną, a logiczne myślenie jest Twoim dużym atutem.

Zależy Ci na zdobyciu praktycznych umiejętności, z którymi wejdziesz na rynek pracy jako specjalista w dziedzinie transportu i spedycji.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Studia licencjackie na kierunku Logistyka w AEH oferują wyczerpującą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne przyszłym specjalistom w tej dziedzinie. Studenci specjalności Transport i spedycja zdobywają kompetencje w zakresie planowania, realizowania i dokumentowania łańcucha dostaw na rynku krajowym i międzynarodowym, z uwzględnieniem specyfikacji towarów, doboru środków transportu, rodzaju przewozu czy wymaganych procedur. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł licencjata logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty ogólne, niezbędne do zrozumienia szczegółowych zagadnień logistyki, a także podstawowe przedmioty kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Podstawy komunikacji społecznej (do wyboru) 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Matematyka w logistyce 4 Ć 30/30
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy logistyki 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe - statystyka 5 W, Ć 60/40
Projektowanie procesów logistycznych 4 K 30/16
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów dominują przedmioty kierunkowe, pogłębiające wiedzę z obszaru planowania i zarządzania procesami logistycznymi.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Geografia gospodarcza 4 W 30/16
Finanse przedsiębiorstwa 4 W 30/24
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Podstawy marketingu 4 W 30/24
Badania operacyjne 4 K 30/16
Infrastruktura logistyczna 4 W 30/16
Wprowadzenie do kultury chińskiej 2 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 3 W 30/24
Logistyka zaopatrzenia 4 W, Ć 60/32
Makroekonomia 4 W, Ć 60/40
Logistyka produkcji 4 W, Ć 60/32
Towaroznawstwo 3 K 30/16
Podstawy ekonomiki transportu 3 K 30/16
Badania marketingowe 3 K 30/16
Logistyka dystrybucji 4 W, Ć 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów logistycznych to czas realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych, których tematyka skupia się wokół strategii planowania i realizacji transportu oraz spedycji. Studenci odbywają też praktyki zawodowe i realizują własny projekt społeczny. Po ukończeniu studiów otrzymują dyplom licencjata logistyki.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Prawo celne 3 W 30/16
Transport w systemach logistycznych 3 W, Ć 60/32
Prawo przewozowe 3 W, Ć 60/32
Spedycja krajowa i międzynarodowa 2 K 30/16
Transport zbiorowy w Polsce 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Proejkt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16
Zarządzanie procesami logistycznymi 3 K 30/16
Ubezpieczenia transportowe 3 W, Ć 60/32
Ładunkoznawstwo 3 W, Ć 60/32
Systemy informatyczne w transporcie 2 K 30/16
Budżetowanie i kontrola kosztów logistycznych 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
II 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
III 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści