Transport i spedycja

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/transport-i-spedycja/|https://vizja.pl/en|transport-i-spedycja
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Lubisz planować, masz zmysł organizacyjny i dobrze sobie radzisz z zadaniami wymagającymi myślenia projektowego? Wykorzystaj swoje zdolności analityczne do pracy w branży logistycznej, która gwarantuje stały rozwój i stabilizację zatrudnienia! Specjalistów ds. logistyki poszukują obecnie zarówno przedsiębiorstwa, jak i urzędy administracji publicznej, które stają przed koniecznością optymalizacji procesów logistycznych. Studia licencjackie na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwolą Ci zyskać wiedzę i umiejętności, dzięki którym pewnym krokiem wejdziesz na rynek pracy, pełen ofert dla specjalistów ds. zarządzania logistycznego. Co ważne, już podczas praktyk studenckich zdobędziesz pierwsze szlify zawodowe pod okiem ekspertów i praktyków z renomowanych firm czy działów logistycznych.

Wybierając studia logistyczne w AEH na specjalności Transport i spedycja, zgłębisz zagadnienia kierunkowe z obszaru zarządzania, ekonomii, rachunkowości czy prawa (handlowego, gospodarczego, celnego). Zapoznasz się też z geografią gospodarczą, ponieważ znajomość stref geograficznych, stawek celnych czy rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury logistycznej jest niezbędnym elementem kalkulacji środków transportu. Zyskasz też kluczową wiedzę z zakresu towaroznawstwa i dystrybucji, a także marketingu logistycznego. W programie studiów znajdziesz aż 8 przedmiotów specjalnościowych, dzięki którym poznasz szczegółowe zagadnienia dotyczące organizacji transportu i spedycji krajowej oraz międzynarodowej, nowoczesnych narzędzi informatycznych w transporcie czy zarządzania budżetem w tej właśnie gałęzi logistyki. W ramach studiów I stopnia oferujemy też dwa inne moduły specjalnościowe – zobacz: Logistyka międzynarodowa oraz Logistyka w e-commerce.

Transport i spedycja – co nas wyróżnia?

  • Dzięki unikalnym przedmiotom specjalnościowym zyskasz pogłębioną wiedzę na temat transportu i spedycji w logistyce.
  • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH z dużym dorobkiem naukowym i praktycznym.
  • Dobrze wiemy, że praktyka czyni mistrza – dlatego praktyki zawodowe odbędziesz w renomowanych przedsiębiorstwach i centrach logistycznych.
  • W ramach dyplomowej pracy licencjackiej zrealizujesz projekt społeczny na interesujący Cię temat z obszaru logistyki.
  • Możesz wybrać dogodny dla siebie tryb studiowania – stacjonarnie, niestacjonarnie, a nawet online.
  • Staniesz się członkiem międzynarodowej społeczności studenckiej! (mamy 1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Transport i spedycja – co możesz robić po tych studiach?

Przed absolwentami Logistyki w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej otwierają się szerokie perspektywy zawodowe, związane z:

  • pracą w centrach logistycznych i magazynowych, terminalach kontenerowych czy przedsiębiorstwach i instytucjach o profilu logistyczno-spedycyjnym
  • zatrudnieniem w działach handlu, dystrybucji, magazynowania czy spedycji w firmach, korporacjach oraz zakładach produkcyjnych
  • prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług logistycznych, projektowania i analityki procesów logistycznych czy profesjonalnego doradztwa logistycznego i spedycyjnego

Po ukończeniu studiów na specjalności Transport i spedycja pracodawcy chętnie zatrudnią Cię też na stanowiskach związanych ze spedycją krajową i międzynarodową, zarządzaniem transportem i flotą naziemną czy obsługą przewozów cargo w portach lotniczych oraz morskich.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesuje Cię proces sprawnego i ekonomicznego przepływu towarów na rynku krajowym oraz globalnym.

Uważasz się za osobę przedsiębiorczą i komunikatywną, a logiczne myślenie jest Twoim dużym atutem.

Zależy Ci na zdobyciu praktycznych umiejętności, z którymi wejdziesz na rynek pracy jako specjalista w dziedzinie transportu i spedycji.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Studia licencjackie na kierunku Logistyka w AEH oferują wyczerpującą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne przyszłym specjalistom w tej dziedzinie.

Studenci specjalności Transport i spedycja zdobywają kompetencje w zakresie planowania, realizowania i dokumentowania łańcucha dostaw na rynku krajowym i międzynarodowym, z uwzględnieniem specyfikacji towarów, doboru środków transportu, rodzaju przewozu czy wymaganych procedur. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł licencjata logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty ogólne, niezbędne do zrozumienia szczegółowych zagadnień logistyki, a także podstawowe przedmioty kierunkowe.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Podstawy komunikacji społecznej (do wyboru) 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Matematyka w logistyce 4 Ć 30/30
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy logistyki 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe - statystyka 5 W, Ć 60/40
Projektowanie procesów logistycznych 4 K 30/16
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów dominują przedmioty kierunkowe, pogłębiające wiedzę z obszaru planowania i zarządzania procesami logistycznymi.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Geografia gospodarcza 4 W 30/16
Finanse przedsiębiorstwa 4 W 30/24
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Podstawy marketingu 4 W 30/24
Badania operacyjne 4 K 30/16
Infrastruktura logistyczna 4 W 30/16
Wprowadzenie do kultury chińskiej 2 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 3 W 30/24
Logistyka zaopatrzenia 4 W, Ć 60/32
Makroekonomia 4 W, Ć 60/40
Logistyka produkcji 4 W, Ć 60/32
Towaroznawstwo 3 K 30/16
Podstawy ekonomiki transportu 3 K 30/16
Badania marketingowe 3 K 30/16
Logistyka dystrybucji 4 W, Ć 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów logistycznych to czas realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych, których tematyka skupia się wokół strategii planowania i realizacji transportu oraz spedycji. Studenci odbywają też praktyki zawodowe, a w ramach pracy licencjackiej realizują autorski projekt społeczny. Po ukończeniu studiów otrzymują dyplom licencjata logistyki.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Prawo celne 3 W 30/16
Transport w systemach logistycznych 3 W, Ć 60/32
Prawo przewozowe 3 W, Ć 60/32
Spedycja krajowa i międzynarodowa 2 K 30/16
Transport zbiorowy w Polsce 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Proejkt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16
Zarządzanie procesami logistycznymi 3 K 30/16
Ubezpieczenia transportowe 3 W, Ć 60/32
Ładunkoznawstwo 3 W, Ć 60/32
Systemy informatyczne w transporcie 2 K 30/16
Budżetowanie i kontrola kosztów logistycznych 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3200 zł 650 zł 545 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3100 zł 630 zł 529 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79