Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Logistyka w e-commerce

Kierunek studiów:
Logistyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/logistyka-w-e-commerce/|https://vizja.pl/en|logistyka-w-e-commerce
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Widzisz swoją przyszłość zawodową w branży, która dynamicznie się rozwija i wciąż poszukuje nowych specjalistów? Ciekawi Cię sektor handlu pod kątem sprawnego przepływu towarów oraz optymalizacji kosztów związanych z ich dystrybucją? Studia na kierunku Logistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wyposażą Cię w specjalistyczną wiedzę i praktyczny warsztat logistyka, dzięki którym pewnie wejdziesz na rynek pracy bądź założysz i świadomie rozwiniesz własną działalność gospodarczą.

Specjalność Logistyka w e-commerce w AEH dedykowana jest studentom, których szczególnie interesuje dynamicznie rozwijający się sektor handlu online i związane z nim strategie oraz wyzwania logistyczne. W programie studiów znajdziesz przedmioty kierunkowe z obszaru logistyki, a także zagadnienia specjalnościowe dotyczące branży e-commerce, jak np. logistyka magazynowania, marketing w handlu elektronicznym, aspekty prawne czy systemy informatyczne w e-handlu. Na kierunku Logistyka dostępne są też dwa inne moduły specjalnościowe – zobacz: Transport i spedycja oraz Logistyka międzynarodowa.

Logistyka w e-commerce – co nas wyróżnia?

 • Poznasz procesy, narzędzia i strategie logistyczne dedykowane sektorowi e-commerce.
 • Zrealizujesz projekt społeczny dotyczący interesujących Cię zagadnień logistycznych.
 • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH z dużym dorobkiem naukowym i praktycznym.
 • Zdobędziesz nie tylko szeroką wiedzę kierunkową, ale też praktyczne umiejętności z zakresu obsługi logistycznej i komunikacji biznesowej.
 • Możesz wybrać dogodny dla siebie tryb studiowania  – stacjonarnie, niestacjonarnie lub online.
 • Będziesz studiować na uczelni z międzynarodową atmosferą! (czołowe miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Logistyka w e-commerce – co możesz robić po tych studiach?

Po studiach logistycznych w AEH na specjalności Logistyka w e-commerce możesz rozwijać się na stanowiskach związanych z:

 • obsługą logistyczną handlu internetowego w firmach i korporacjach krajowych oraz międzynarodowych;
 • logistyką sklepów i platform e-commerce oraz obsługą magazynów wykorzystywanych w branży e-handlu;
 • projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach handlowych o różnym profilu;
 • budowaniem relacji biznesowych w oparciu o skuteczną obsługę logistyczną.

Możesz też założyć własną firmę i świadczyć usługi z zakresu doradztwa i obsługi logistycznej w handlu internetowym oraz tradycyjnym.

Partnerzy kierunku

Geodis Marsh NewCold

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesuje Cię branża e-commerce i zasady działania współczesnych narzędzi do obsługi oraz automatyzacji procesów logistycznych i zakupowych.

Jesteś osobą skrupulatną i dobrze zorganizowaną, a jednocześnie otwartą na innowacje i kreatywnie poszukującą efektywnych rozwiązań.

Chcesz zdobyć kompetencje zawodowe, które wykorzystasz w pewnej i stale rozwijającej się branży.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Studia logistyczne w AEH oferują studentom szeroką wiedzę kierunkową oraz zdobycie praktycznego warsztatu z zakresu planowania, wdrażania, analizowania i ulepszania procesów logistycznych w oparciu o potrzeby rynku krajowego i międzynarodowego. Studenci specjalności Logistyka w e-commerce koncentrują się dodatkowo na wyzwaniach i procesach logistycznych związanych z rozwojem handlu elektronicznego – zwłaszcza w dobie rosnącej obecnie konkurencji i świadomości konsumentów, a także coraz bardziej restrykcyjnych wymagań prawnych dotyczących sprzedaży towarów i usług za pomocą kanałów zdalnych. Absolwenci specjalności zyskują kompetencje w zakresie trafnego planowania kanałów dystrybucji, przestrzegania przepisów prawnych dotyczących handlu na odległość czy wdrażania zasad ekonomiki e-handlu. Studia kończą się realizacją projektu społecznego i uzyskaniem dyplomu licencjata logistyki.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym i drugim semestrze studenci poznają przedmioty ogólne i kierunkowe, niezbędne do zrozumienia szczegółowych zagadnień logistyki, które są pogłębiane w kolejnych latach kształcenia.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Matematyka w logistyce 4 Ć 30/30
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy logistyki 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe - statystyka 5 W, Ć 60/40
Projektowanie procesów logistycznych 4 K 30/16
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K- konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów dominują przedmioty kierunkowe z obszaru ekonomii, geografii gospodarczej, finansów, marketingu i logistyki, których znajomość jest kluczowa w profesjonalnym planowaniu i wdrażaniu procesów logistycznych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Geografia gospodarcza 4 W 30/16
Finanse przedsiębiorstwa 4 W 30/24
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Podstawy marketingu 4 W 30/24
Badania operacyjne 4 K 30/16
Infrastruktura logistyczna 4 W 30/16
Wprowadzenie do kultury chińskiej 2 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 3 W 30/24
Logistyka zaopatrzenia 4 W, Ć 60/32
Makroekonomia 4 W, Ć 60/40
Logistyka produkcji 4 W, Ć 60/32
Towaroznawstwo 3 K 30/16
Podstawy ekonomiki transportu 3 K 30/16
Badania marketingowe 3 K 30/16
Logistyka dystrybucji 4 W, Ć 60/32

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K- konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W piątym i szóstym semestrze studenci poznają dalsze przedmioty kierunkowe, a także specjalnościowe, omawiające m.in. strategie logistyczne  i systemy informatyczne w branży e-commerce. W programie trzeciego roku studiów przewidziano też praktyki zawodowe oraz realizację projektu społecznego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Prawo celne 3 W 30/16
Strategie logistyczne w e-commerce 3 W, Ć 60/32
Praktyczne aspekty projektowania systemów informatycznych 3 W, Ć 60/32
Analiza ekonomiczno-finansowa w branży e-commerce 2 K 30/16
Logistyka magazynowania 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 30/16
Zarządzanie procesami logistycznymi 3 K 30/16
Marketing w handlu elektronicznym 3 W, Ć 60/32
Ekologistyka i opakowalnictwo 3 W, Ć 60/32
Systemy informatyczne w e-commerce 2 K 30/16
Aspekty prawne i podatkowe w handlu online 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 12 PR 360/360

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K- konwersatorium, LEKT – lektorat, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
II 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
III 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44