Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychologia

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|psychologia-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Rekomendacja
Polskiej Akademii Nauk

Psychologia I stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Studia na kierunku psychologia przede wszystkim przygotowują do pracy w obszarach związanych z wiedzą na temat mechanizmów rządzących ludzką psychiką. Przede wszystkim stwarzają możliwości ukierunkowania swoich zainteresowań tak, aby w przyszłości podjąć studia magisterskie i kontynuować naukę psychologii. Psychologia bezsprzecznie jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów, a dodatkowo nasza uczelnia otrzymała na ten kierunek rekomendację Państwowej Akademii Nauk. Program studiów psychologicznych pierwszego stopnia zapewnia podstawy wiedzy w wielu aspektach związanych z aktywnością zawodową psychologów we współczesnym świecie.

Kierunek Psychologia to podstawowa dziedzina, z której można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o tym, jak ludzie myślą i zachowują się w różnych warunkach. Psychologię wykorzystuje się głównie w organizacjach i placówkach medycznych, gdzie udzielana jest pomoc tzw. grupom wsparcia lub poszczególnym osobom. Niezależnie od wybranej specjalności, kierunek psychologia dotyczy ściśle sfery psychologii i rozwoju człowieka. Na rynku pracy rośnie głównie zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym. Psychologów chętnie zatrudniają firmy zainteresowane prowadzeniem szkoleń grupowych i indywidualnych z zakresu szeroko pojętych kompetencji biznesowych i rozwoju osobistego. Tymczasem w placówkach edukacyjnych i szkołach zatrudnienie otrzymują specjaliści psychologii z przygotowaniem pedagogicznym. Przygotowanie ściśle związane z profesjonalną diagnozą i terapią oraz wsparciem psychologa.

Kierunek Psychologia - co nas wyróżnia:

 • Prowadzony przez nas kierunek Psychologia został doceniony przez PAN – zobacz: REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
 • Należymy do 16 najbardziej elitarnych uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Zostaliśmy 2. uczelnią niepubliczną w Polsce w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – sprawdź: Psychologia w AEH.
 • Zajmujemy 3. miejsce w rankingu „Perspektywy 2023” w kategorii Umiędzynarodowienie.
 • Mamy 8. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy 2023”.
 • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Co możesz robić po studiach?

Wiedzę i kompetencje zdobyte podczas studiów będziesz mógł wykorzystywać w projektowaniu szkoleń, realizacji działań marketingowych, z zakresu human resources czy public relations. Nabyte umiejętności interpersonalne będziesz mógł także stosować w dziedzinie zdrowia psychicznego w warunkach ambulatoryjnych pod nadzorem licencjonowanego psychologa klinicznego lub pracownika socjalnego. Możesz także znaleźć możliwości kariery w sektorze usług społecznych dla agencji rządowych lub organizacji non-profit pomagając jednostkom w znajdowaniu zasobów psychologicznych w swojej społeczności lub świadcząc usługi doradcze.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się tematyką psychiki i zachowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych oraz chcesz lepiej poznać i rozumieć zarówno siebie jak i inne osoby
Chcesz ukierunkować swoje zainteresowania w taki sposób, aby móc podjąć studia magisterskie na kierunku psychologia lub innych kierunkach
Zdobyć teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia wiedzy psychologicznej 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia będą obejmować zagadnienia kierunkowe, które stanowić będą tło w przyszłej pracy psychologa. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 K 8/4
Umiejętności Akademickie 2 K 15/8
WPROWADZENIE DO FILOZOFII  4 W 30/16
PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 4 W 30/16
NAUKA O PAŃSTWIE, PRAWIE I POLITYCE 5 W 30/24
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII 5 W 30/24
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 5 W 30/24
PODSTAWY EKONOMII 5 W 30/24
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY  2 Ć 24/16
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH 4 K 24/16
HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ 4 W 30/16
METODY ILOŚCIOWE - STATYSTYKA 6 W, Ć 60/40
LOGIKA 4 K 30/24
BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA 4 W 30/24
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE  0 Ć 30/0
PROCESY POZNAWCZE 6 W, Ć 60/40

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 2 Ć 24/16
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 0 Ć 30/0
ZASTOSOWANIE STATYSTYKI W PSYCHOLOGII 8 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI 6 W 30/24
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 6 W 30/24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 2 Ć 24/16
METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH 5 K 24/16
EMOCJE I MOTYWACJA 7 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH 5 Ć 30/24
NEUROPSYCHOLOGIA 6 W 30/24
ZAJĘCIA DO WYBORU 5 K 24/16

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla kierunku psychologia. Na tym etapie pogłębisz wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej i przygotujesz się do egzaminu dyplomowego w celu uzyskania tytułu zawodowego licencjata. 

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
JĘZYK OBCY 4 Ć 24/16
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOPATOLOGIA 6 W 30/24
ZAJĘCIA DO WYBORU 12 K 72/48
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA 3 K 24/16
PSYCHOMETRIA 8 W, Ć 54/40
PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 5 Ć 30/24
ZAJĘCIA DO WYBORU 10 K 48/32
EGZAMIN DYPLOMOWY 4 PW 100/100

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb stacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 6900
          [per_semester] => 3700
          [per_10] => 750
          [per_12] => 629
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 6700
          [per_semester] => 3600
          [per_10] => 730
          [per_12] => 612
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6900 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6700 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44