Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychoterapia

Kierunek studiów:
Psychoterapia
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychoterapia/|https://vizja.pl/en|psychoterapia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Marzysz o tym, aby zostać dyplomowanym psychoterapeutą i zawodowo pomagać ludziom? Poznaj unikalny program studiów stworzony dokładnie na miarę Twoich potrzeb! Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jako pierwsza i – jak dotąd – jedyna uczelnia w Polsce uzyskała i korzysta z uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychoterapia. Dzięki temu już od pierwszego roku studiów będziesz zdobywać specjalistyczne wykształcenie, które dotąd było zarezerwowane wyłącznie dla kształcenia podyplomowego. Na naszych studiach uzyskasz niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie psychoterapeuty, poświadczone dyplomem magistra psychoterapii. Studia bazują na psychologii, ale od początku są sprofilowane dla przyszłych psychoterapeutów – co gwarantuje Ci uzyskanie całościowego przygotowania teoretycznego i praktycznego do kompetentnego pomagania ludziom przez prowadzenie psychoterapii.

Wyjątkowy program studiów na kierunku Psychoterapia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej łączy w sobie elementy teoretycznej wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz bardzo dużo zajęć praktycznych w formie ćwiczeń, warsztatów i treningów, które ukształtują Twoje profesjonalne umiejętności pracy z pacjentem/klientem. W trakcie studiów odbędziesz też obowiązkowy staż kliniczny i zróżnicowane praktyki zawodowe, podczas których będziesz trenował zdobywane na zajęciach umiejętności terapeutyczne w realnych warunkach pracy psychoterapeuty. Co szczególnie istotne, nasi wykładowcy i praktycy będą czuwać nad tym, byś w toku studiów systematycznie rozwijał swoje kompetencje osobowościowe, empatię i dojrzałość, które są kluczowe w pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem.

Studia na kierunku Psychoterapia – co nas wyróżnia?

 • Jedyne w Polsce jednolite studia magisterskie na kierunku Psychoterapia (nie jest to jedynie specjalność na studiach z psychologii).
 • Jako uczelnia przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za to, byś w ciągu 5 lat kształcenia uzyskał całościowe kompetencje psychoterapeuty, poświadczone dyplomem magistra psychoterapii.
 • Podejmując nasze studia na kierunku Psychoterapia, zaoszczędzisz czas i pieniądze, które musiałbyś poświęcić najpierw na inne studia wyższe, a dopiero potem na kształcenie podyplomowe z psychoterapii.
 • W pełni skoncentrujesz się na budowaniu i ćwiczeniu w praktyce umiejętności terapeutycznych i kompetencji osobowościowych.
 • Będziesz kształcić się pod okiem praktyków i naukowców, którzy przekażą Ci rzetelną wiedzę naukową z zakresu psychoterapii oraz podzielą się z Tobą swoim praktycznym doświadczeniem z pracy z pacjentami/klientami.
 • Jeśli w trakcie tych studiów uznasz, że psychoterapia nie jest jednak Twoim powołaniem – możesz przenieść się na równoległy rok studiów na kierunku Psychologia, nie tracąc ani jednego semestru z dotychczasowej nauki!
 • W dowolnym momencie możesz podjąć też studia na drugim kierunku – Psychologia; dzięki zbliżonym programom, drugi kierunek studiów ukończysz szybciej.
 • Dzięki praktykom zawodowym i superwizji już w czasie studiów zyskasz praktyczne doświadczenie pracy z pacjentem/klientem.
 • Będziesz studiować na najbardziej międzynarodowej uczelni w Polsce (przodujemy w rankingu „Perspektyw” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Psychoterapia – co możesz robić po tych studiach?

We współczesnym świecie coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z pomocy psychoterapeutów. Studia na kierunku Psychoterapia w AEH to świetny wybór, jeśli chcesz:

 • założyć i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny, w którym będziesz pomagać ludziom w zakresie indywidualnie prowadzonych procesów psychoterapeutycznych;
 • pracować jako samodzielny psychoterapeuta w już istniejących poradniach oraz klinikach zdrowia psychicznego;
 • pracować w zespołach terapeutycznych w prywatnych i publicznych ośrodkach, specjalizujących się w psychoterapii indywidualnej lub grupowej;
 • świadczyć usługi z zakresu psychoterapii w ośrodkach, instytucjach i fundacjach obejmujących opieką psychoterapeutyczną różne kategorie pacjentów lub klientów.

Pamiętaj: po spełnieniu dodatkowych wymogów (odpowiedni staż pracy psychoterapeutycznej, przejście własnej terapii szkoleniowej, przygotowanie prac zaliczeniowych – studia przypadków), możesz wrócić do naszej uczelni, aby przystąpić do egzaminu zawodowego oraz zdobyć Certyfikat Psychoterapeuty i zostać wpisanym do prowadzonego przez uczelnię rejestru certyfikowanych psychoterapeutów.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz profesjonalnie pomagać ludziom w procesie zdrowienia z kryzysów, depresji, stanów lękowych i innych zaburzeń psychicznych.

Lubisz i umiesz słuchać drugiego człowieka, łatwo nawiązujesz relacje, a jednocześnie masz świadomy wgląd w siebie i dojrzałą motywację do pomagania innym.

Już od początku studiów chcesz skoncentrować się na przygotowaniu merytorycznym i praktycznym do wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz rozwoju odpowiednich kompetencji osobowościowych.

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
5 lat (10 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów na kierunku Psychoterapia w AEH koncentruje się na wszechstronnym i całościowym przygotowaniu absolwentów – merytorycznym, praktycznym i osobowościowym – do wykonywania zawodu psychoterapeuty w formie prowadzenia własnej praktyki bądź pracy w specjalistycznych zespołach terapeutycznych. Absolwenci studiów zyskują kwalifikacje psychoterapeutyczne potwierdzone dyplomem studiów wyższych z uzyskanym tytułem magistra psychoterapii.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W programie pierwszego roku studiów znajdziesz przedmioty ogólnoakademickie, ważne dla zrozumienia antropologicznych i praktycznych aspektów funkcjonowania człowieka – przedmioty te wprowadzą Cię w świat nauki akademickiej. Oprócz tego rozpoczniesz poznawanie treści specyficznych dla kierunku Psychoterapia oraz odbędziesz pierwsze treningi umiejętności interpersonalnych, niezbędne do dalszego samorozwoju i przyszłej pracy z pacjentem/klientem.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Antropologia 4 W 30/16
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (do wyboru) 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 5 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 5 W 30/16
Trening interpersonalny (I) 4 WAR 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 24/16
Etyka w psychoterapii (I) 3 W, K 30/16
Koncepcje psychoterapii - nurty, szkoły, metody i techniki (I) 5 W, K 60/32
Biologiczne podstawy zachowania 4 W 30/24
Procesy poznawcze 4 W 30/24
Trening interpersonalny (II) 4 WAR 30/16
Naukowe podstawy psychoterapii 5 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów skupisz się na pogłębianiu wiedzy kierunkowej o specjalistyczne zagadnienia z obszaru psychologii i psychoterapii. Będziesz też kontynuować zajęcia rozwijające samoświadomość, kompetencje i coraz bardziej zaawansowane praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne. Po drugim roku studiów odbędziesz też pierwszą praktykę zawodową.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Emocje i motywacja 5 W, Ć 60/40
Koncepcje psychoterapii - nurty, szkoły, metody i techniki (II) 4 W, K 60/32
Trening intrapsychiczny 4 WAR 30/16
Psychologia rodziny i bliskich związków 3 W 30/16
Psychologia rozwoju człowieka 5 W 30/24
Podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne 4 WAR 30/16
Czynniki leczące w psychoterapii 3 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Neuropsychologia 3 W 30/16
Metody ilościowe - statystyka 3 W, Ć 60/40
Psychologia różnic indywidualnych 3 W 30/24
Psychologia osobowości 3 W 30/24
Zjawiska i procesy w psychoterapii 3 W, WAR 60/32
Zaawansowane umiejętności psychoterapeutyczne 3 WAR 30/16
Dynamika grupowa 3 WAR 30/16
Praktyka zawodowa I (praktyka obserwacyjna) 7 PR 175/175

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku poszerzysz wiedzę i umiejętności o kolejne zagadnienia i specjalistyczne kwestie – przede wszystkim dotyczące rozpoznawania i rozumienia różnych zaburzeń psychicznych – takie, jak diagnoza dla celów psychoterapii, psychopatologia, psychologia kliniczna. Pogłębisz też kompetencje kliniczne, uzyskiwane w trakcie obowiązkowego stażu klinicznego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Psychopatologia ogólna 5 W, Ć 60/40
Psychometria 3 W, Ć 45/32
Psychologia kliniczna (I) 5 W, Ć 60/32
Diagnoza dla celów psychoterapii - konceptualizacja i analiza przypadków 4 W, Ć 45/24
Psychoseksuologia 5 W, Ć 60/32
Psychologia społeczna / Psychologia edukacyjno-wychowawcza (do wyboru) 3 W 30/24
Społeczne i kulturowe aspekty psychoterapii 2 W 15/8
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychopatologia szczegółowa i diagnoza nozologiczna 6 W, Ć 75/40
Wywiad diagnostyczny 3 WAR 30/16
Psychologia kliniczna (II) 5 W, Ć 60/32
Zagrożenia w psychoterapii 2 W 15/8
Psychoterapia grupowa 3 W, Ć 30/16
Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju psychoterapii 2 W 15/8
Praktyka zawodowa II (staż kliniczny) 9 PR 225/225

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

CZWARTY ROK STUDIÓW

Na czwartym roku studiów dominują praktyczne zajęcia wysokospecjalistyczne, rozwijające zaawansowane kompetencje pracy z pacjentem oraz planowania i przebiegu procesu terapeutycznego w zakresie wybranego nurtu psychoterapeutycznego. Na tym etapie rozpoczyna się też seminarium magisterskie, a także, kolejno po sobie następujące, coraz bardziej zaawansowane obowiązkowe praktyki zawodowe (których celem jest rzeczywista praca z pacjentem/klientem oraz udział w superwizji).

Począwszy od 7. semestru, student realizuje zajęcia z zakresu wybranej przez siebie specjalności, której celem jest zgłębienie metodologii pracy w określonym nurcie psychoterapii.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behavioral therapy – CBT) to forma psychoterapii krótkoterminowej, która pozwala zrozumieć, jak myśli i przekonania klienta/pacjenta wpływają na jego emocje i zachowania. Celem psychoterapii prowadzonej w tym nurcie jest analiza i identyfikacja niekorzystnych reakcji i wzorców zachowań oraz ich świadoma zmiana w celu poprawy samopoczucia i funkcjonowania.

Psychoterapia integratywna

Psychoterapia integratywna to podejście terapeutyczne, które łączy teorie i techniki terapeutyczne z różnych szkół psychoterapii, takich jak psychodynamika, terapia poznawczo-behawioralna, humanistyczne podejście do terapii, terapia systemowa, Gestalt i inne. Jej celem jest holistyczne podejście do zdrowia psychicznego i pracy z pacjentem/klientem, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, preferencji i kontekstu życiowego.

SEMESTR SIÓDMY
Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Poznawczo-behawioralna teoria zaburzeń i terapii 3 W 30/16
Techniki behawioralne, ekspozycji i eksperymenty behawioralne 4 W, Ć 45/24
Trening uważności i terapia oparta na uważności 3 W, WAR 45/24
Poznawczo-behawioralna konceptualizacja przypadku 3 Ć 30/16
Techniki poznawcze 4 W, WAR 45/24
Relacja terapeutyczna i planowanie terapii w psychoterapii poznawczo-behawioralnej 3 W, Ć 30/16
Zastosowania statystyki w naukach psychologicznych / Metody jakościowe w naukach psychologicznych (DO WYBORU) 4 W, Ć 60/32
Praktyka zawodowa III (praktyka uczestnicząca) 6 PR 150/150
Psychoterapia integratywna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wprowadzenie do psychoterapii integratywnej 3 W 30/16
Płaszczyzny integracji psychoterapii: psychoterapia psychodynamiczna 4 W, Ć 45/24
Płaszczyzny integracji psychoterapii: psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna 3 W, Ć 45/24
Płaszczyzny integracji psychoterapii: Systemowe ujęcie rodziny 3 W, Ć 45/24
Rozwój osobisty 4 Ć 30/16
Konceptualizacja przypadku i planowanie procesu terapeutycznego w psychoterapii integratywnej 3 W, Ć 30/16
Zastosowanie statystyki w naukach psychologicznych / Metody jakościowe w naukach psychologicznych (do wyboru) 4 W, Ć 60/32
Praktyka zawodowa III (praktyka uczestnicząca) 6 PR 150/150
Zaawansowane umiejętności psychoterapeutyczne 5 Ć, WAR 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

SEMESTR ÓSMY
Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Terapia dialektyczno-behawioralna (I) 4 W, WAR 60/32
Terapia schematów (I) 4 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii poznawczo-behwaioralnej: zaburzenia depresyjne 4 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii poznawczo-behawioralnej: zaburzenia lękowe 4 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii poznawczo-behawioralnej: zaburzenia związane ze stresem i traumą 4 W, WAR 60/32
Seminarium magisterskie 2 K 15/8
Praktyka zawodowa IV (praktyka uczestnicząca i superwizja) 8 PR 200/200
Psychoterapia integratywna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Druga fala terapii poznawczo-behawioralnej 4 W, WAR 60/32
Nurt terapeutyczny Gestalt 4 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii integratywnej: zaburzenia depresyjne 4 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii integratywnej: zaburzenia lękowe 4 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii integratywnej: zaburzenia związane ze stresem i traumą 4 W, WAR 60/32
Seminarium magisterskie 2 K 15/8
Praktyka zawodowa IV (praktyka uczestnicząca i superwizja) 8 PR 200/200
Zaawansowane umiejętności psychoterapeutyczne 4 Ć 30/16
Rozwój osobisty 4 Ć 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

PIĄTY ROK STUDIÓW

Piąty rok studiów stanowi kontynuację zajęć praktycznych, których celem jest zdobycie dalszych, zaawansowanych umiejętności z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii. To także czas przygotowania pracy magisterskiej. Po zdaniu wszystkich zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych, przystąpisz do obrony pracy magisterskiej i uzyskasz wymarzony dyplom magistra psychoterapii!

SEMESTR DZIEWIĄTY
Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Terapia dialektyczno-behawioralna (II) 4 WAR 30/16
Terapia schematów (II) 4 WAR 30/16
Planowanie i przebieg psychoterapii poznawczo-behawioralnej: dysfunkcje seksualne 5 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii poznawczo-behawioralnej: zaburzenia odżywiania 5 W, WAR 60/32
Terapia akceptacji i zaangażowania 5 W, WAR 60/32
Etyka w psychoterapii (II) 2 K 15/8
Seminarium magisterskie 5 SEM 60/32
Psychoterapia integratywna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Holistyczne rozumienie zdrowia - Medycyna, psychologia, psychoterapia 4 W, WAR 60/32
Zaawansowane umiejętności psychoterapeutyczne 5 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii integratywnej: dysfunkcje seksualne 5 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii integratywnej: zaburzenia odżywiania 5 W, WAR 60/32
Etyka w psychoterapii (II) 2 K 15/8
Seminarium magisterskie 5 SEM 60/32
Rozwój osobisty 4 Ć 30/16
Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej 4 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

SEMESTR DZIESIĄTY
Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Planowanie i przebieg psychoterapii poznawczo-behawioralnej: zaburzenia osobowości 5 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii poznawczo-behawioralnej: uzależnienia 5 W, WAR 60/32
Praktyka zawodowa V (praktyka uczestnicząca i superwizja) 12 PR 300/300
Seminarium magisterskie 8 SEM 60/32
Psychoterapia integratywna
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Planowanie i przebieg psychoterapii integratywnej: zaburzenia osobowości - Terapia schematów 5 W, WAR 60/32
Planowanie i przebieg psychoterapii integratywnej: uzależnienia - Terapia uzależnień 5 W, WAR 60/32
Praktyka zawodowa (praktyka uczestnicząca i superwizja) 12 PR 300/300
Seminarium magisterskie 8 SEM 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł
III 10400 zł 5200 zł 1050 zł 879 zł
IV 10800 zł 5400 zł 1090 zł 912 zł
V 11200 zł 5600 zł 1130 zł 945 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł
III 10400 zł 5200 zł 1050 zł 879 zł
IV 10800 zł 5400 zł 1090 zł 912 zł
V 11200 zł 5600 zł 1130 zł 945 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści