Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
Tytuł projektu:

Pozasystemowe formy zabezpieczenia zdrowia i życia w perspektywie zakładania rodziny

Autor projektu:

Patrycja Wielądek

Skrócony opis projektu:

Projekt „Pozasystemowe formy zabezpieczenia zdrowia i życia w perspektywie zakładania rodziny” skierowany jest do osób w wieku 26 – 36 lat, planujących lub będących w trakcie zakładania rodziny. Projekt zakłada zaznajomienie uczestników z zagadnieniami wyodrębnionymi na podstawie największych obaw tej grupy wiekowej, dotyczących życia i zdrowia ich oraz osób im najbliższych. Na podstawie zdiagnozowanych obaw i zabranych informacji rynkowych, dla grupy uczestników zostanie zorganizowane szkolenie, na którym będą mogli zapoznać się z formami zabezpieczenia dodatkowego zdrowia i życia, poza systemem zabezpieczenia społecznego. Uczestnikom zostaną zaprezentowane różne kategorie produktów ubezpieczeniowych zapewniających dostęp do opieki medycznej oraz wypłaty świadczeń w sytuacji materializowania się największych obaw dotyczących życia i zdrowia tej grupy wiekowej.