Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
Tytuł projektu:

Rewitalizacja zieleni na podwórku budynku Karmelicka 25 w Warszawie

Autor projektu:

Jarosław Mulczyk

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu opracowanie metody, organizację, realizację dla i przy udziale mieszkańców, prac polegających na odbudowie i zabezpieczeniu terenów zielonych przed budynkiem. Prace będą wykonywane społecznie i będą polegały na określeniu zapotrzebowania na rodzaj zieleni, sposobu pozyskania nasion i roślin, oraz materiałów do zabezpieczeń, możliwych do uzyskania na ten cel od Administratora budynku. Wykonania projektu zieleni – nasadzeń, organizacji wykonania, wyznaczenie terminów i dobór zabezpieczeń.