Zarządzanie procesami i projektami

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy o najnowszych osiągnięciach w zakresie biznesowego podejścia do zarządzania procesami i projektami w organizacjach.

Zarządzanie procesami i projektami

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Zarządzanie procesami i projektami

Tematyka studiów

Zarządzanie procesami i projektami stanowi dominujący, najszybciej rozwijający się nurt współczesnej teorii i praktyki gospodarczej. W trakcie studiów zaprezentowane zostaną metody i techniki oraz narzędzia zarządzania procesami i projektami zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym.

Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi paradygmatami i koncepcjami zarządzania projektami i procesami we współczesnych przedsiębiorstwem. Ponadto omówione zostaną zagadnienia w zakresie planowania, sterowania i kontroli realizacji projektów oraz metodyk zarządzania projektami.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • najnowszych metod i sprawdzonych narzędzi, w zakresie zarządzania procesami i projektami;
 • umiejętności sprawnego podejmowania właściwych decyzji.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • banki i instytucje finansowe,
 • firmy telekomunikacyjne i informatyczne,
 • kierownik projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach,
 • specjalista i analityk procesów i projektów,
 • menadżer w firmach wykorzystujących podejście procesowe i projektowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • finansowe aspekty zarządzania procesami
 • metodyki zarządzania projektami (Prince2, PMI, IPMA)
 • narzędzia informatyczne w zarządzaniu procesami
 • narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami
 • organizacyjne i społeczne aspekty zarządzania procesami
 • podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania
 • uwarunkowania organizacyjne i społeczne zarządzania projektami
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • zarządzanie przebiegiem projektu

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł