Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w pierwszej Międzynarodowej Konferencji Finanse dla Dobra Wspólnego, która odbędzie się w dniach 8-10 sierpnia 2024 roku w Dayton w stanie Ohio (USA). Wydarzenie jest współorganizowane przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Dayton oraz Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

Celem konferencji jest zachęcenie do prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych, które podkreślają znaczenie finansów i rynków kapitałowych dla dobrobytu społeczeństwa w duchu katolickiej nauki społecznej. Perspektywa dobra wspólnego kładzie nacisk na potrzebę rozwijania systemów finansowych służących szerszym interesom i dobru całego społeczeństwa, a nie zorientowanych jedynie na krótkoterminowe zyski dla wybranych. Konferencja propaguje bardziej inkluzywne i społecznie odpowiedzialne podejście do finansów, wiążąc działania finansowe ze zrównoważoną przyszłością jednostek, rodzin, społeczności i narodów.
W szczególności zapraszamy do przedstawienia wyników badań dotyczących wpływu współczesnych systemów finansowych na dobro wspólne społeczeństwa w kontekście:

  1. nierówności ekonomicznych i niesprawiedliwości społecznych
  2. ochrony środowiska naturalnego
  3. finansów gospodarstw domowych
  4. inwestowania opartego na wartościach.

Udział w Konferencji w Arcade Innovation Hub w historycznym centrum Dayton jest bezpłatny, przewidziana jest także ograniczona liczba sesji online.

Zapraszamy do udziału badaczy zajmujących się finansami!

Więcej informacji o konferencji, w tym o rejestracji i zakresie tematycznym, można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: https://udayton.edu/business/departments/economics_and_finance/common-good-finance/index.php