Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Umiejętność pozyskiwania pracowników i motywowania ich do pracy oraz szeroko pojęte kompetencje menadżerskie są bardzo wysoko cenione w każdym przedsiębiorstwie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Tematyka studiów

W gospodarce opartej na wiedzy (GOW), pracownik stanowi kluczowy czynnik każdego przedsiębiorstwa. Dlatego też, z perspektywy współczesnych organizacji, umiejętność właściwej realizacji takich procesów jak pozyskiwanie pracowników, motywowanie ich do pracy, rozwijanie ich oraz szeroko pojęte kierowanie, czy też przewodzenie, są wysoko cenione. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem usprawniającym podnoszenie jakości i wydajności pracy, poprzez stosowanie profesjonalnych metod planowania zatrudnienia, szkolenia pracowników, analizy i opisu stanowisk pracy.

Studenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzę pozwalającą na zrozumienie złożonych procesów rekrutacji, selekcji, rozwoju i motywowania pracowników. Dowiedzą się jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań i rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Studia dają kwalifikacje do organizowania i kierowania zespołem pracowniczym.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:   

 • piony personalne (HR),
 • agencje doradztwa personalnego,
 • organizacje branżowe,
 • administracja publiczna,
 • jednostki budżetowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • kształtowanie relacji pracowniczych
 • organizacja pracy
 • komunikacja społeczna
 • negocjacja i mediacja
 • public relations
 • pozyskiwanie i rozwój zawodowy pracowników
 • prawne aspekty zarządzania ludźmi
 • psychologia społeczna
 • systemy wynagrodzeń i wartościowania pracy
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4000 zł 1 x 3000 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2200 zł 2 x 1700 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 500 zł 10 x 400 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 445 zł 12 x 365 zł