Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

PROFESORA

lub

PROFESORA UCZELNI

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych lub dyscyplinie pokrewnej, czyli (np. biologia, technologia żywności i żywienia);

– znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni;

– wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

– znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych, w tym w czasopismach z listy JCR;

– komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim;

– gotowość do prowadzenia badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych, a także przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zdrowiu;

– gotowość prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: dietetyka, kosmetologia, farmacja, zielarstwo;

– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;

– umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;

– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego. Czyli (wskazanie, jakich przedmiotów, na jakich kierunkach studiów i w jakich uczelniach kandydat/ka nauczał/-a) i organizacyjnego
– wykaz osiągnięć naukowych, czyli (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.)
– syntetyczny opis, czyli (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
– kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra;
– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

Wobec powyższego Oferujemy:

– umowę o pracę;
– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
– możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;
– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
– możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;
– wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań.

 Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, czyli na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2022

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu.”

AEH w social media, czyli dołącz do naszej strony Facebook