Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

ADIUNKT – NAUKI O ZDROWIU

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych lub dyscyplinie pokrewnej (np. biologia, technologia żywności i żywienia );
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;

– gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: dietetyka, kosmetologia, zielarstwo i terapie naturalne, farmacja;
– wskazanie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
– dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych, w tym w czasopismach z listy JCR;
– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);
– gotowość do prowadzenia badań naukowych z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zdrowiu;
– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;
– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego (wskazanie, jakich przedmiotów, na jakich kierunkach studiów i w jakich uczelniach kandydat/ka nauczał/-a) i organizacyjnego
– wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.)
– syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
– kopie dyplomów doktorskiego i magisterskiego;
– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;
– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
– możliwość sfinansowania kosztów przewodu habilitacyjnego;
– wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;
– wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2022 r..

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko adiunkta.”

 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to niewątpliwie uczelnia nowych możliwości. Mieści się w nowoczesnym kampusie, zlokalizowanym w centrum Warszawy. Ważnym aspektem jest fakt, że dla naszych studentów tworzymy przestrzeń do rozwoju kreatywności, budowania kariery, jak również  realizowania projektów. Ponad 20 lat, jako jedna z elitarnych uczelni niepublicznych w Polsce, prowadzimy studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz ekonomicznych.

AEH w rankingach

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna od początku swojego istnienia dba o zatrudnianie wybitnych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z kraju i zagranicy. Dzięki temu nasza pozycja w kolejnych rankingach szkół wyższych stale się podnosi. Cieszymy się z bardzo dobrych opinii studentów i kandydatów, których przyciąga do nas możliwość studiowania pod kierunkiem znakomitej kadry akademickiej.

Głównym celem AEH, jest stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia i pracy. Priorytetem uczelni jest również wspomaganie rozwoju studentów w sferach społecznych, sportowych i kulturowych. Od początku istnienia, AEH wprowadza szereg zmian oraz współpracuje z organizacjami studenckimi, aby stworzyć atmosferę uczelni przyjaznej studentom i pracownikom. Jedna z prywatnych uczelni w Polsce, AEH ukierunkowana jest na rozwój intelektualny studentów, ale też zapewnienie miłej i kulturalnej atmosfery.

Opinie studentów i pracowników są dla Nas bardzo ważne. Na ich podstawie AEH dynamicznie zmienia się i poszukuje nowych rozwiązań, aby być przykładem uczelni przyjaznej studentom i pracownikom. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Dokładamy wszelkich starań aby umożliwić wszystkim równy dostęp do źródeł wiedzy i zatrudnienia. Kształtujemy przyjazną, pozbawioną stereotypów atmosferę, pozytywnie działającą na relacje ze studentami i pracownikami.

Dołącz do naszej strony Facebook Zapraszamy!