W dniu 8 listopada 2017 odbyło się seminarium Koła Naukowego TNOiK, na którym wykład pt. "ALTERNATIVE ORGANIZATIONAL MODELS IN THE AUTOMOTIVE SUPPLY INDUSTRY wygłosił Pan Norbert G. Brink, współwłaściciel i dyrektor firmy BRINK GmbH.

Poruszone zostały aktualne zagadnienia dotyczące modeli funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, a także strategicznych i organizacyjnych wyzwań w zakresie współpracy biznesowej na rynkach międzynarodowych. Omówione zostały zagadnienia dotyczące tworzenia  wirtualnych systemów współpracy  z dostawcami. Prelegent odniósł się do wielu przykładów z przemysłu motoryzacyjnego, jak również doświadczeń wynikających z prowadzenia własnej działalności. W ramach seminarium  odbyły się interesujące warszaty,  w trakcie których aktywnie uczestniczyli studenci i prezentowali wyniki swoich prac prowadzonych w grupach.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć ze spotkania z Panem Norbertem G. Brink w naszej Galerii Zdjęć.