Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Audyt ESG

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/audyt-esg/|https://vizja.pl/en|audyt-esg
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Audyt ESG to proces systematycznej analizy wyników i praktyk różnych organizacji w kontekście oceny realizacji przez nie zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego (Environmental), społeczną odpowiedzialnością biznesu (Social) oraz ładem korporacyjnym (Governance). Audyt ESG ocenia, w jakim stopniu działania firm są zgodne ze standardami zrównoważonego rozwoju i ocenia ich wpływ na różnych interesariuszy, w tym pracowników, społeczność lokalną klientów, inwestorów, a także na naszą planetę i jej ekosystemy. Ocenia również ryzyko organizacji związane z czynnikami ESG. Zgodnie z unijną dyrektywą, już od 2024 r. największe przedsiębiorstwa zostały objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego swoich działań w zakresie ESG. Zrównoważony rozwój jest więc już nie tylko trendem, ale wyznacznikiem nowoczesnego, odpowiedzialnego biznesu – dlatego studia magisterskie na kierunku Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to pewna inwestycja w Twoją zawodową przyszłość!

Program studiów magisterskich na kierunku Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju rekomendujemy przede wszystkim absolwentom studiów co najmniej I stopnia na kierunkach społecznych, głównie z zakresu ekonomii, zarządzania finansów i rachunkowości, którzy chcą zyskać specjalistyczną wiedzę na temat strategii zrównoważonego rozwoju, ESG i CSR, zielonych finansów, a przede wszystkim – praktyczne umiejętności jej wdrażania, raportowania i oceny. Studenci, którzy w ramach kierunku wybiorą specjalność Audyt ESG, skupią się na poznawaniu warsztatu z zakresu sprawozdawczości i raportowania finansowego oraz niefinansowego, audytu i analityki biznesowej w różnych jej aspektach – od analizy oddziaływania inwestycji na środowisko, przez controlling finansowy, aż po audyt i zarządzanie ryzykiem ESG. Na tym kierunku w ramach studiów II stopnia prowadzimy też drugą specjalność – zobacz: Gospodarowanie zrównoważonym rozwojem.

Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Zrealizujesz nowoczesny program studiów, który opiera się na eksperckiej wiedzy i potrzebach współczesnego biznesu.
 • Zbudujesz specjalistyczne umiejętności i odbędziesz praktyki zawodowe w renomowanych firmach współpracujących z uczelnią.
 • Możesz zrealizować ten program studiów w dogodnej dla siebie formie – stacjonarnie lub niestacjonarnie, a także online.
 • Zdobędziesz szczególnie pożądane na rynku pracy kompetencje w zakresie analityki i audytu ESG, co umożliwi Ci awans i rozwój zawodowy.
 • Będzie Cię uczyć wyjątkowa kadra AEH, złożona z doświadczonych wykładowców i praktyków biznesu.
 • U nas studiujesz w międzynarodowej atmosferze i otwartym środowisku akademickim (jesteśmy w czołówce uczelni wyróżnionych w kategorii Umiędzynarodowienie – ranking Perspektywy 2023).

Audyt ESG – co możesz robić po tych studiach?

studia AEH audyt ESG

Oferowane przez AEH studia z zakresu analityki i audytu ESG (Environmental, Social, Governance) przygotują Cię merytorycznie i praktycznie do pracy w takich obszarach, jak:

 • zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa;
 • zrównoważone i społecznie odpowiedzialne inwestowanie;
 • zarządzanie ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego;
 • raportowanie i badanie wyników ESG.

Po dyplomie znajdziesz zatrudnienie w największych firmach i nowoczesnych instytucjach finansowych np. jako: analityk i audytor ESG, menedżer zarządzający ryzykiem ESG, specjalista ds. zrównoważonych inwestycji. Możesz też pracować jako doradca inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, pomagając im w identyfikowaniu inwestycji oraz weryfikacji decyzji finansowych zgodnych z wartościami zrównoważonego rozwoju i ESG.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się strategią zrównoważonego rozwoju w biznesie i chcesz zyskać specjalistyczną wiedzę w tym obszarze.

Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu analityki i audytu ESG, które ceni i których potrzebuje coraz więcej pracodawców oraz inwestorów.

Masz już licencjat na kierunku biznesowym bądź pokrewnym i pragniesz podnieść swoje kwalifikacje oraz zyskać nowe perspektywy zawodowe.

studia audyt ESG
studia AEH Warszawa
studia audyt ESG

Program i struktura studiów

STUDIA II STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia na kierunku Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju opiera się na interdyscyplinarnej wiedzy kierunkowej oraz przedmiotach z zakresu specjalności Audyt ESG. W toku kształcenia studenci nabywają praktyczne umiejętności wdrażania oraz raportowania działań ESG zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W programie pierwszego roku studiów dominują przedmioty kierunkowe, które umożliwiają zrozumienie specjalistycznych zagadnień z zakresu ESG, CSR, zielonych finansów i ekonomii, a także sprawozdawczości i raportowania finansowego i niefinansowego oraz audytu.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Kultura i etyka 5 W 30/16
Metody statystyczne (Statystyka matematyczna) 7 W, Ć 60/40
Rachunek kosztów 6 W, Ć 60/40
Metody analizy ekonomiczno-finansowej 4 K 30/24
Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju 2 K 30/16
Ekonomia umiaru i zrównoważonego rozwoju 2 K 30/16
Public relations 3 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (I) 2 LEKT 30/16
Strategie CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 3 W, Ć 30/30
Zielone finanse i ubezpieczenia 5 W, Ć 60/40
Rachunkowość zarządcza 5 W, Ć 45/32
Badanie sprawozdań finansowych 5 W, Ć 45/32
Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 4 W 30/24
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 3 W 30/16
Pomiar i analiza kapitału intelektualnego 2 K 30/16
Standardy sprawozdawczości niefinansowej i raportowania zrównoważonego rozwoju 2 K 30/16

W- wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas, w którym studenci pogłębiają specjalistyczną wiedzę z zakresu audytu ESG, a także realizują praktyki zawodowe i przygotowują pracę magisterską.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (II) 3 Lekt 30/16
Sprawozdawczość środowiskowa i audyt środowiskowy 4 w, Ć 60/40
Analiza oddziaływania inwestycji przedsiębiorstw na środowisko 3 W, Ć 45/32
Zrównoważony rozwój w instytucjach finansowych 3 K 30/16
Controlling finansowy 4 K 30/16
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 4 K 30/16
Seminarium dyplomowe 3 K 30/16
Praktyki zawodowe (I) 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Audyt raportów ESG przedsiębiorstw 3 K 30/24
Audyt społeczny i etyczny 4 W, Ć 60/32
Analiza i zarządzanie ryzykiem ESG 4 W, Ć 60/32
Analiza zrównoważonej wartości przedsiębiorstw 4 W, Ć 60/32
Informatyczne systemy finansowo-księgowe 2 Lab 30/24
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 K 60/24
Praktyki zawodowe (II) 7 PR 180/180

W- wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 12400 zł 6200 zł 1250 zł 1045 zł
II 12800 zł 6400 zł 1290 zł 1079 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44