Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Efektywność energetyczna i ekologiczna

Kierunek studiów:
Energy Studies
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/efektywnosc-energetyczna-i-ekologiczna/|https://vizja.pl/en|efektywnosc-energetyczna-i-ekologiczna
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Interesuje Cię problematyka oraz rozwój sektora energetycznego i widzisz w nim swoją przyszłość zawodową? Zależy Ci na zdobyciu unikalnej wiedzy od ekspertów i wieloletnich praktyków z branży energetycznej i świata biznesu? Wybierz program studiów na kierunku Energy Studies w AEH, który łączy umiejętności zaawansowanego zarządzania biznesowego i specjalistyczną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii w sektorze energetycznym, zrównoważonego biznesu, zarządzania interesariuszami i projektowania procesów biznesowych. Jeśli posiadasz już dyplom studiów wyższych (przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim) i planujesz rozwój kariery bądź biznesu w energetyce – ten program pozwoli Ci zaoszczędzić czas i koszty, które musiałbyś dodatkowo poświęcić na kierunkowe studia z zakresu umiejętności menedżerskich.

Studia magisterskie na kierunku Energy Studies w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie gruntownie przygotują Cię merytorycznie i praktycznie do rozwoju kariery na kierowniczych stanowiskach w branży energetycznej, związanych z wdrażaniem nowoczesnych wartości ekonomiczno-społecznych i środowiskowych oraz efektywnym zarządzaniem systemami, projektami i inwestycjami w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Wybierając specjalność Efektywność energetyczna i ekologiczna, zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami, pozyskiwania finansowania środowiskowych projektów czy audytów energetycznych (tę specjalność rekomendujemy szczególnie absolwentom studiów inżynierskich). Druga specjalność prowadzona w ramach kierunku to: Zrównoważony model biznesowy.

Energy Studies II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Program tych studiów opiera się na innowacyjnym podejściu do kształcenia przyszłych menedżerów dla branży energetycznej – wyposażymy Cię w wiedzę i kompetencje umożliwiające dynamiczny rozwój kariery w zarządzaniu i biznesie związanym z energetyką.
 • Jako uczelnia posiadamy prestiżową akredytację CEEMAN International Quality Accreditation – certyfikat potwierdzający międzynarodowe standardy kształcenia w obszarze zarządzania, a także najwyższe kwalifikacje kadry oraz wielowymiarowe wsparcie studentów w rozwoju kariery menedżerskiej.
 • W tym programie stawiamy na rozwój Twojego talentu, szlifowanie umiejętności i bezcenną wymianę doświadczeń – a to wszystko dzięki najlepszej kadrze, złożonej m.in. z praktyków ekonomii i biznesu z Vizja Business School (największej jednostki na uczelni kształcącej w obszarach zarządzania i finansów).

Efektywność energetyczna i ekologiczna – co możesz robić po tych studiach?

kierunek energy studies AEH

Z tytułem magistra uzyskanym na kierunku Energy Studies będziesz konkurencyjnym kandydatem na atrakcyjne stanowiska oferowane przez sektor administracji publicznej, urzędy czy jednostki administracji samorządowej, które zajmują się rozwojem polityki energetycznej i ekologicznej.

Zdobyte kompetencje wykorzystasz też w obszarze samodzielnie prowadzonego biznesu oraz na stanowiskach oferowanych m.in. przez:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne;
 • branżę nieruchomości;
 • największych producentów i dystrybutorów energii oraz magazynów energii;
 • firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją systemów energetycznych;
 • firmy audytowe i konsultingowe z branży energetycznej.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Posiadasz już dyplom studiów wyższych, zwłaszcza inżynierskich, i chcesz się rozwijać zawodowo w branży energetycznej.

Chcesz mieć wpływ na wdrażanie transformacji i proekologicznych działań w sektorze energetycznym.

Widzisz się w roli lidera i chcesz rozwinąć wiedzę menedżerską.

studia AEH energy studies
energy studies AEH
studia magisterskie AEH

Program i struktura studiów

STUDIA II STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia magisterskich na kierunku Energy Studies w AEH opiera się na zagadnieniach z obszaru zarządzania, z przykładami z sektora energetycznego. Na drugim roku natomiast dominują zajęcia profilowane, które dotyczą specjalistycznej wiedzy z obszaru efektywności energetycznej i ekologicznej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy rok studiów poświęcony jest specjalistycznym zagadnieniom kierunkowym m.in. z obszaru zarządzania, ekonomii, finansów, zrównoważonego rozwoju, których znajomość jest niezbędna w efektywnym zarządzaniu firmą, procesami i ekoprojektami w branży energetycznej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Kultura i etyka 5 W 30/16
Koncepcje zarządzania 4 W 30/24
Metody statystyczne 7 W, Ć 60/40
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 4 K 30/24
Zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi w sektorze energetycznym 4 W, War 45/24
Ekonomia menedżerska 2 W, Ć 30/16
Analiza rynków i systemów energetycznych 2 K 30/16
Przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w sektorze energetycznym 2 War 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy I (DW) 2 Lekt 30/16
Metody analizy ekonomiczno-finansowej 3 K 30/16
Rachunkowość zarządcza 5 W, Ć 45/24
Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 4 W 30/16
Gospodarka obiegu zamkniętego 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie kryzysowe w sektorze energetycznym 4 W, Ć 45/24
Audyt i analityka finansowa 2 War 30/16
Informatyczne systemy zarządzania 2 Lab 30/16
Zrównoważona rachunkowość 2 W, Ć 30/16
Zarządzanie procesowe w sektorze energetycznym 2 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; LAB – laboratoria;  PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku student realizuje głównie przedmioty z zakresu wybranej specjalności, a także praktyki zawodowe oraz pracę magisterską i egzamin dyplomowy.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy II (DW) 3 Lekt 30/16
Współpraca przedsiębiorstwa z interesariuszami 4 K 30/16
Zarządzanie źródłami energii 3 K 45/24
Akty normatywne efektywności energetycznej 3 W, Ć 45/24
Fundusze i systemy finansowania ekologicznych projektów 3 K 45/24
Ekoprojekty 4 War, K 45/24
Praktyka zawodowa (DW) 7 PR 180/180
Seminarum dyplomowe 3 K 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Polityka energetyczna 2 W 30/16
Zrównoważone zarządzenie strategiczne w sektorze energetycznym 4 W, Ć 45/24
Efektywność energetyczna 4 W, Ć 45/24
Zarzadzanie nieruchomościami 4 W, Ć 45/24
Audyt środowiskowy nieruchomości/Świadectwa energetyczne 4 W, Ć 45/24
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (DW) 5 K 30/16
Praktyka zawodowa (DW) 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; LAB – laboratoria;  PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
II 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 12400 zł 6200 zł 1250 zł 1045 zł
II 12800 zł 6400 zł 1290 zł 1079 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44