Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia angielska z językiem koreańskim

Kierunek studiów:
Filologia angielska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-angielska-z-jezykiem-koreanskim/|https://vizja.pl/en|filologia-angielska-z-jezykiem-koreanskim
angielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Czy wiesz, że znajomość języków azjatyckich jest obecnie jedną z najbardziej cenionych umiejętności na rynku pracy, często nawet dodatkowo premiowaną przez pracodawców? W dodatku dynamiczny rozwój edukacji międzykulturowej oraz współpracy gospodarczej i biznesowej pomiędzy krajami z Europy i Koreą Południową stwarza osobom znającym język koreański nieograniczone perspektywy zawodowe. Wychodząc naprzeciw tym trendom, oferujemy naszym studentom możliwość podjęcia studiów licencjackich Filologia angielska z językiem koreańskim. Jeżeli zatem chcesz znacząco podwyższyć swoje kwalifikacje, poszerzyć kompetencje komunikacyjne i wyróżniać się wśród kandydatów w procesach rekrutacyjnych – filologia angielska z językiem koreańskim jest właśnie dla Ciebie!

Podczas studiów na kierunku Filologia angielska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wypracujesz biegłość językową oraz profesjonalny warsztat pracy filologa angielskiego zgodnie z wybranym modułem rozszerzającym: Translatoryka lub Edukacja językowa. Będziesz uczył się języka koreańskiego już od pierwszego semestru, a jeśli po pierwszym semestrze dojdziesz do wniosku, że język koreański jest zbyt trudny lub po prostu nie dla Ciebie, możesz zmienić swój wybór na zajęcia z innego języka obcego oferowanego przez uczelnię.

Uwaga: ze względu na specyfikę kierunku oraz międzynarodową społeczność studentów i zagranicznych wykładowców, wykładowym językiem studiów jest angielski – dlatego rekomendujemy je kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.

Filologia angielska z językiem koreańskim – co nas wyróżnia?

 • Jako absolwent będziesz filologiem angielskim z wypracowanym warsztatem pracy, pierwszą praktyką zawodową oraz umiejętnością posługiwania się językiem koreańskim.
 • Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z nauki języka koreańskiego – bez zbędnych formalności będziesz kontynuować lektorat z innego języka obcego z oferty AEH.
 • Będziesz się uczyć języka koreańskiego przez cały tok studiów – od pierwszego do szóstego semestru włącznie.
 • Zgłębisz wiedzę filologiczną i umiejętności językowe pod okiem doświadczonych wykładowców i praktyków.
 • Zyskasz możliwość nauki języka koreańskiego w toku studiów – oszczędzając czas i pieniądze, które musiałbyś poświęcić na dodatkowe zajęcia z tego języka.
 • Staniesz się częścią międzykulturowej społeczności akademickiej AEH (przodujemy w kategorii Umiędzynarodowienie w rankingu uczelni według „Perspektyw”).

Filologia angielska z językiem koreańskim – co możesz robić po tych studiach?

Jako filolog angielski ze znajomością języka koreańskiego, zyskasz możliwość rozwoju kariery zawodowej związanej m.in. z pracą w:

 • biurach tłumaczeń i szkołach językowych;
 • firmach i korporacjach – szczególnie tych związanych z rynkiem azjatyckim;
 • biurach współpracy międzynarodowej prowadzonych przez różne instytucje, fundacje czy uczelnie wyższe;
 • instytucjach zajmujących się integracją międzykulturową;
 • firmach z branży turystycznej.

Możesz też otworzyć własną działalność, oferując usługi językowe dla osób prywatnych i biznesu.

Partnerzy kierunku

Business Service Dag Center Zespół Szkół Fototechnicznych MKTranslations sp. z o. o. Karolina Rojek-Sas Language Solutions Lidex Sp. z o.o. Multispeak Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Poleng Sp. z o.o. Szkoła Językowa Simon Says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Skrivanek, sp. z o.o. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance TUTORnaASAP Sp. z o.o. Urząd do Spraw Cudzoziemców Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Young Business Academy

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim i jednocześnie poznawać język koreański.

Masz zdolności językowe i chcesz to wykorzystać w budowaniu kariery zawodowej.

Zależy Ci na zdobyciu kompetencji, które dadzą Ci przewagę na rynku pracy.

Program i struktura studiów

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia koncentruje się na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii angielskiej oraz dwóch modułach rozszerzających: Translatoryka lub Edukacja językowa – do wyboru. Przez cały okres kształcenia studenci uczą się dodatkowo języka koreańskiego w ramach lektoratu przewidzianego na każdym z sześciu semestrów.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów przewidziano przedmioty ogólnoakademickie oraz kierunkowe z zakresu filologii angielskiej, a także lektoraty z języka koreańskiego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Antropologia / Wprowadzenie do filozofii (do wyboru) 5 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej / Wprowadzenie do psychologii (do wyboru) 4 W 30/16
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 LEKT 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 4 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język koreański 5 LEKT 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 5 W, WAR 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język koreański 5 LEKT 60/32
Gramatyka opisowa języka angielskiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka angielskiego 4 W, LAB 45/28
Elementy kulturoznawstwa brytyjskiego / Elementy kulturoznawstwa amerykańskiego (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium

DRUGI ROK STUDIÓW

W trakcie drugiego roku studiów kontynuowane są zajęcia kierunkowe oraz lektorat z języka koreańskiego. Studenci realizują też przedmioty w ramach wybranego modułu rozszerzającego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje)) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język koreański 5 LEKT 60/32
Kulturoznawstwo 2 W 30/16
Morfologia i składnia języka angielskiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Przedsiębiorczość / Zarządzanie projektami (do wyboru) 3 WAR 30/16
Akwizycja języków / Psycholingwistyka (do wyboru) 3 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy - język koreański 5 LEKT 60/32
Literatura angielskiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 LAB, WAR 60/32
MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium

Przedmioty w ramach wybranego modułu rozszerzającego (4. semestr):

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – TRANSLATORYKA: Teoria i techniki przekładu

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – EDUKACJA JĘZYKOWA: Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych

TRZECI ROK STUDIÓW

W semestrze piątym i szóstym studenci kontynuują praktyczną naukę języka angielskiego oraz koreańskiego, a także poznają kolejne przedmioty z wybranego modułu rozszerzającego. Realizują też praktyki zawodowe, projekt społeczny i egzamin dyplomowy.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy - język koreański 4 LEKT 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 WAR 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Moduł rozszerzający 3 LAB, K, WAR 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy - język koreański 4 LEKT 60/32
Moduł rozszzerzający 3 LAB, K, WAR 30/16
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki

Przedmioty w ramach wybranego modułu rozszerzającego (5. semestr / 6. semestr):

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – TRANSLATORYKA: Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza / Tłumaczenia specjalistyczne

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY – EDUKACJA JĘZYKOWA:  Aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne działalności szkół językowych / E-learning i nauczanie zdalne: nowoczesne technologie w edukacji językowej

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
II 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
III 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
II 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
III 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści