Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Infrastruktura krytyczna

Kierunek studiów:
Energy Studies
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/infrastruktura-krytyczna/|https://vizja.pl/en|infrastruktura-krytyczna
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Energy Studies w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, które widzą swoją karierę zawodową w sektorze energetycznym i chcą mieć czynny udział w kształtowaniu oraz wdrażaniu procesów modernizujących tę kluczową dla rozwoju gospodarki branżę. Jeśli zależy Ci na zdobyciu gruntownej, merytorycznej wiedzy w zakresie systemu energetycznego i bezpieczeństwa jego podsystemów, a jednocześnie chcesz rozwinąć praktyczne kompetencje pożądane przez pracodawców z branży energetycznej – studia licencjackie z energetyki w AEH zapewnią Ci świetny start!

Program studiów na specjalności Infrastruktura krytyczna, prowadzonej w ramach kierunku Energy Studies, obejmuje kluczowe zagadnienia pozwalające zrozumieć procesy związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego – ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo. Oprócz zagadnień kierunkowych, takich jak np. konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, łańcuch dostaw energetycznych, magazynowanie energii czy zrównoważony rozwój gospodarczy, poznasz przedmioty specjalnościowe dotyczące zagrożeń sektorowych, ryzyka i zarządzania kryzysowego. Dwie inne specjalności, oferowane na kierunku Energy Studies w ramach studiów I stopnia, to: Zrównoważony rozwój i ESG oraz Polityka ekologiczna.

Energy Studies: Infrastruktura krytyczna – co nas wyróżnia?

 • Przygotujemy Cię merytorycznie i praktycznie do rozwoju kariery zawodowej w strukturach sektora energetycznego.
 • Zyskasz wiedzę i kwalifikacje poparte pierwszą praktyką zawodową.
 • Po ukończeniu programu możesz postawić na dalszy rozwój i karierę menadżerską w sektorze energetycznym.
 • Zrealizujesz projekt społeczny, który rozwinie Twoje umiejętności pracy projektowej.
 • Będziesz się uczyć od doświadczonych wykładowców AEH oraz praktyków z korporacji i firm energetycznych.
 • Będziesz studiować w międzynarodowym środowisku! (Jesteśmy w czołówce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Infrastruktura krytyczna – co możesz robić po tych studiach?

energy studies aeh warszawa

Studia na kierunku Energy Studies i specjalności Infrastruktura krytyczna przygotują Cię do podjęcia pracy w branży energetycznej, którą oferują m.in..:

 • resorty administracji państwowej i jednostki samorządowe odpowiedzialne za strategię klimatyczną, ochronę środowiska, fundusze regionalne czy politykę ekologiczną i energetyczną;
 • koncerny produkujące i pozyskujące energię ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • firmy dystrybuujące i magazynujące energię; rafinerie, elektrociepłownie i podmioty obsługujące farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe;
 • klastry i spółdzielnie energetyczne.
  A może w przyszłości chcesz rozwinąć własny biznes związany z branżą energetyczną? Wykształcenie kierunkowe, które zdobędziesz w AEH, z pewnością Ci w tym pomoże!

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się energetyką, ale nie chcesz skupiać się wyłącznie na technicznych umiejętnościach inżynierskich.

Idea proekologicznej gospodarki energetycznej jest Ci bliska i chcesz mieć swój udział w jej kształtowaniu.

Masz zdolności analityczne, które chcesz rozwinąć w praktyczne kompetencje zawodowe.

energy studies AEH
energy studies studia licencjackie
energy studies AEH

Program i struktura studiów

STUDIA I STOPNIA
(LICENCJACKIE)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Studia licencjackie I stopnia na kierunku Energy Studies w AEH oferują nowoczesny program, którego celem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy z zakresu energetyki, z elementami niezbędnej inżynierii. W toku kształcenia kładziemy szczególny nacisk na umiejętność wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego, magazynowania energii, a także prawa i bezpieczeństwa energetycznego . Na specjalności Infrastruktura krytyczna omawiane są ponadto szczegółowe zagadnienia dotyczące działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, szacowaniem ryzyk czy oceną zagrożeń w sektorze energetycznym.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym semestrze na przedmiotach ogólnych studenci zdobywają podstawy wiedzy niezbędne do rozumienia zagadnień kierunkowych. Od drugiego semestru wprowadzane są przedmioty przybliżające strukturę i funkcjonowanie systemów energetycznych.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Technologie konwencjonalnych źródeł energii 4 Ć 30/16
Technologie niekonwencjonalnych źródeł energii 6 Ć 80/40
Infrastruktura, sieci przesyłowe i dystrybucja 2 W 15/8
Magazynowanie energii 2 W 15/8
Elektrotechnika (SEP) 3 W 30/16
Analiza systemowa 2 W 15/8
Polityka europejskiego rynku energii / Polityka energetyczna wybranych krajów (do wyboru) 3 K 30/16
Zielone myślenie 3 K 30/16
Systemy energetyczne na świecie (PL lub ENG - do wyboru) / Podstawy teoretyczne podejścia systemowego (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

W trakcie trzeciego i czwartego semestru zagadnienia kierunkowe poszerzane są m.in. o charakterystykę rynku usług energetycznych i znajomość niezbędnych aspektów prawnych – z uwzględnieniem działań lokalnych oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Regulatorzy rynku energetycznego (PL lub ENG - do wyboru) 4 W, Ć 30/16
Rynek i polityka producentów energii 4 W, Ć 30/16
Rynek i polityka dystrybutorów i sprzedawców energii 4 W, Ć 30/16
Rynek odbiorców energii - badania marketingowe 3 W, Ć 30/16
Rynek i polityka prosumencka 3 W, Ć 30/16
Dostawcy nowych technologii i rynek startupów 3 W, Ć 30/16
Polityka rozwoju spółdzielczości energetycznej i promocja energetyki lokalnej 4 K 30/16
Podstawy teoretyczne podejścia instytucjonalnego / Ocena wpływu - teoria stakeholders (do wyboru) 3 W, Ć 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Bezpieczeństwo energetyczne 2 W 30/16
Samorząd i polityka lokalna 3 K 30/16
Polityka energetyczna Polski 3 W 30/16
Prawo energetyczne 3 W, Ć 45/24
Regulacje ochrony środowiska i klimatu 3 W, Ć 45/24
Prawo administracyjne 3 W 30/16
Inżynieria przestrzenna / Geografia systemu energetycznego (do wyboru) 2 W 30/16
Megatrendy w polityce energetycznej (do wyboru - PL lub ENG) 3 K 30/16
Systemy cyberbezpieczeństwa w energetyce / Prawo nowych technologii (do wyboru) 3 K 30/16
Metoda scenariuszy w polityce energetycznej / Analiza odporności państwa na zagrożenia (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W piątym semestrze studenci poszerzają wiedzę o kolejne zagadnienia kierunkowe, natomiast w semestrze szóstym koncentrują się na przedmiotach dedykowanych specjalności Infrastruktura krytyczna. To także czas zaliczenia praktyk zawodowych, realizacji projektu społecznego i przygotowania do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Geografia społeczno-kulturowo-socjologiczna 2 W 30/16
Wpływ energetyki na środowisko 2 W, Ć 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu / Tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej (do wyboru) 2 K 30/16
Polityka kształtowania świadomości społecznej w zakresie energetyki 2 W, WAR 30/16
Negocjacje i mediacje 2 WAR 30/16
Collaborative marketing 2 Ć 30/16
Praktyka zawodowa (I) 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 2 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Analiza zagrożeń 2 K 30/20
Energetyczna Infrastruktura Krytyczna 2 K 30/20
Analiza procesowa 2 K 30/20
Zarządzanie ryzykiem 2 K 30/20
Plan Infrastruktury Krytycznej 2 K 30/20
Zarządzanie kryzysowe 2 K 30/20
Praktyka zawodowa (II) 14 PR 360/180
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
III 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
III 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 12000 zł 6000 zł 1210 zł 1012 zł
II 12400 zł 6200 zł 1250 zł 1045 zł
III 12800 zł 6400 zł 1290 zł 1079 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44