Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

MBA – Biznes międzynarodowy

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2,5 roku (5 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/mba-biznes-miedzynarodowy/|https://vizja.pl/en|mba-biznes-miedzynarodowy
angielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Fascynuje Cię świat biznesu i dążysz do tego, by rozwijać karierę międzynarodową w tym obszarze? Widzisz swoją przyszłość na wysokim stanowisku menedżerskim w międzynarodowej firmie, a może chcesz rozwinąć własny biznes wykraczający poza lokalny rynek? Z myślą o ambitnych osobach, zorientowanych na sukces zawodowy i finansowy, stworzyliśmy program studiów magisterskich Master of Business Administration – Biznes międzynarodowy w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, który wychodzi poza schematy i pozwala zdobyć umiejętności biznesowe, poświadczone tytułem magistra oraz certyfikatem ukończenia programu Master of Business Administration (MBA).

Jako absolwent tego kierunku, zyskasz elitarne wykształcenie i wysokospecjalistyczną wiedzę menedżerską, cenioną w branży biznesowej na całym świecie. Praktyczny wymiar kształcenia, poparty licznymi zajęciami warsztatowymi z ekspertami i praktykami biznesu, sprawi, że po ukończeniu tych studiów będziesz przygotowany do rozwijania międzynarodowej kariery menedżerskiej.

5-semestralny program kierowany jest do osób z dyplomem studiów wyższych  (co najmniej na poziomie licencjatu), które mają doświadczenie biznesowe i chcą zdobyć nowe, prestiżowe kompetencje, ale także do tych, którym zależy na zyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji ukierunkowanych na sukces zawodowy w biznesie międzynarodowym. Podczas studiów przekażemy Ci branżową wiedzę z zarządzania biznesowego – od podstaw biznesu, przez nowoczesne narzędzia zarządzania, aż po strategie zarządzania. Zgłębisz też kierunkowe zagadnienia skoncentrowane na rynku międzynarodowym, jak charakterystyka rynków zagranicznych, komunikacja międzykulturowa, budowanie marki w skali globalnej i wiele innych kwestii dotyczących światowego biznesu.
Studia te znacząco ułatwią Ci drogę do uzyskania najważniejszych kwalifikacji menedżerskich. Aby je zdobyć, możesz kontynuować kształcenie na oferowanych przez AEH studiach podyplomowych Executive Master of Business (EMBA), których ukończenie – przy spełnieniu dodatkowych wymogów – daje uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735). Co ważne, studia podyplomowe w AEH możesz rozpocząć już w toku trwania tego programu, na 5. semestrze – dzięki czemu w sześć lub siedem semestrów (włączając studia podyplomowe) zyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do awansu na najwyższe stanowiska kierownicze.

MBA – Biznes międzynarodowy: co nas wyróżnia?

 • Zrealizujesz innowacyjny program studiów, zakończony uzyskaniem dyplomu magistra i certyfikatu ukończenia prestiżowego programu MBA.
 • Skoncentrujesz się na rozwoju umiejętności praktycznych, opartych na wymianie doświadczeń z ekspertami biznesu.
 • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH – kadry z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu na kierunkach ekonomiczno-biznesowych.
 • Zyskasz szczegółową, specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania biznesowego w skali międzynarodowej.
 • Nawiążesz cenne kontakty biznesowe i poszerzysz horyzonty podczas praktyk zawodowych.
 • Poznasz międzynarodowe środowisko studenckie (przodujemy wśród uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu „Perspektyw”).

MBA Co zyskasz z programem studiów magisterskich MBA?

Program studiów prezentuje nasze innowacyjne podejście do kształcenia menedżerów, umożliwiające zdobycie certyfikatu MBA jednocześnie z dyplomem ukończenia studiów II stopnia i tytułem magistra. Co sprawia, że jako absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej będziesz w pełni przygotowany do rozwoju kariery w biznesie?

MBA
 • Jako uczelnia posiadamy prestiżową akredytację CEEMAN International Quality Accreditation. To certyfikat potwierdzający międzynarodowe standardy kształcenia w obszarze zarządzania, a także najwyższe kwalifikacje kadry oraz wielowymiarowe wsparcie studentów w rozwoju kariery menedżerskiej.
 • Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach ekonomiczno-biznesowych, także w zakresie studiów podyplomowych na elitarnych kierunkach menedżerskich EMBA.
 • W tym programie stawiamy na rozwój Twojego talentu, szlifowanie umiejętności i bezcenną wymianę doświadczeń – a to wszystko dzięki najlepszej kadrze, złożonej z praktyków ekonomii i biznesu z Wydziału Biznesu AEH (największej jednostki na uczelni kształcącej w obszarach finansów i zarządzania).

MBA – Biznes międzynarodowy: co możesz robić po tych studiach?

Dzięki skondensowanej, specjalistycznej wiedzy biznesowej, którą oferuje program tych studiów, zyskujesz szerokie perspektywy zawodowe. Możesz rozwijać karierę w kadrze zarządzającej w korporacjach oraz przedsiębiorstwach międzynarodowych na różnych stanowiskach związanych ze strategicznym planowaniem i rozwijaniem inicjatyw biznesowych (np. jako dyrektor zarządzający, finansowy czy chief marketing officer, czyli dyrektor marketingu). Wysokie kompetencje menedżerskie pozwolą Ci też aktywnie i dynamicznie rozwijać własną działalność biznesową, a także świadczyć usługi consultingowe.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Czujesz, że Twoje miejsce jest w świecie globalnego biznesu.

Chcesz zdobyć prestiżową wiedzę menedżerską, potwierdzoną certyfikatem MBA cenionym w międzynarodowym środowisku.

Szukasz praktycznych studiów z obszaru zarządzania międzynarodowego, których program wykracza poza schematy i pozwoli Ci realnie rozwinąć umiejętności biznesowe.

Program i struktura studiów

studia II stopnia

mają wartość
150 punktów ETCS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2,5 roku (5 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra
Otrzymasz też certyfikat ukończenia programu Master of Business Administration (MBA).

Program studiów II stopnia na kierunku Master of Business Administration – Biznes międzynarodowy umożliwia zdobycie prestiżowych kompetencji z zarządzania, potwierdzonych tytułem magistra oraz certyfikatem ukończenia programu MBA. Studenci realizują innowacyjny program zajęć, obejmujący specjalistyczną wiedzę kierunkową i rozwijanie praktycznych kompetencji oraz predyspozycji menedżerskich na licznych zajęciach o charakterze warsztatowym. Absolwenci kierunku są przygotowani do budowania kariery w zarządzaniu na gruncie międzynarodowym oraz rozwijania własnej działalności biznesowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy rok studiów poświęcony jest podstawom biznesu oraz narzędziom zarządzania z obszaru finansów, ekonomii czy informatyki, które studenci poznają nie tylko na wykładach, ale też podczas zajęć praktycznych – ćwiczeń, warsztatów oraz laboratoriów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 5 W, Ć 60/32
Zarządzanie kapitałem ludzkim i intelektualnym organizacji 4 W, WAR 60/32
Ekonomia menedżerska 3 W, Ć 30/24
Kultura i etyka 5 K 30/16
Analiza rynków i procesów gospodarczych 4 Ć 30/16
Marketing dóbr i usług 4 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość, innowacyjność i wartości w biznesie 4 W, WAR 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Ekonomia behawioralna 2 W, Ć 30/16
Finanse menedżerskie 3 W, Ć 30/16
Wycena aktywów 3 W, Ć 30/16
Rachunkowość zarządcza i controlling 3 W, Ć 45/24
Metody ilościowe w biznesie 3 W, Ć 45/24
Audyt i analityka finansowa 3 WAR 30/16
Negocjacje i mediacje w biznesie 3 WAR 30/16
Informatyczne systemy zarządzania 3 LAB 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i raportowanie ESG 3 K 30/16
Projekt biznesowy lub doradczy - warsztaty 2 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium

DRUGI ROK STUDIÓW

W trzecim semestrze omawiane są poszczególne strategie zarządzania, a od czwartego semestru program koncentruje się na szczegółowych zagadnieniach związanych z biznesem międzynarodowym. Studenci odbywają też praktyki zawodowe i uczestniczą w pierwszej części seminarium magisterskiego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Strategie biznesu i zarządzanie strategiczne 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie sytuacją kryzysową 3 Ć 30/24
Zarządzanie zmianą w biznesie 3 Ć 30/16
Wybrane elementy zarządzania wiedzą i talentami 3 Ć 30/16
Zarządzanie produktem i dystrybucją 4 W, WAR 45/24
Innowacje cyfrowe w biznesie 4 LAB 45/24
Strategie i modele e-biznesu 3 WAR 30/16
Przywództwo strategiczne i zarządzanie zespołem 3 WAR 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie międzynarodowe 3 W, Ć 30/16
Rynki i handel zagraniczny 3 K 30/16
Finanse i rozliczenia międzynarodowe 3 W, Ć 30/16
Strategie konkurencji na rynkach zagranicznych 3 W, Ć 30/16
Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe / Business networking (do wyboru) 2 WAR 30/16
Ubezpieczenia i finansowanie wymiany handlowej / Controlling finansowy dla menedżerów (do wyboru) 3 K 30/16
Biznes w Azji i na Bliskim Wschodzie / Biznes w Afryce (do wyboru) 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 45/24
Praktyka zawodowa (I): projekt biznesowy lub doradczy - Badanie organizacji 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; SEM – seminarium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Piąty, ostatni semestr studiów pogłębia znajomość kolejnych, specjalistycznych zagadnień kierunkowych. Studenci uczestniczą też w praktykach zawodowych i seminarium magisterskim, na którym realizują pracę dyplomową na wybrany temat dotyczący zarządzania w biznesie międzynarodowym.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie ryzykiem transakcji na rynkach zagranicznych 2 W, Ć 30/16
Logistyka międzynarodowa i globalne łańcuchy dostaw 2 W, Ć 30/16
Small business w gospodarce globalnej / Zarządzanie procesowe w biznesie międzynarodowym (do wyboru) 2 K 30/16
Offshoring w biznesie międzynarodowym / Międzynarodowe systemy podatkowe (do wyboru) 3 W, Ć 30/16
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 2 K 30/16
Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych / Zarządzanie marką na rynkach zagranicznych (do wyboru) 2 W, Ć 30/16
Strategie inwestycyjne na rynkach zagranicznych 2 W, Ć 30/16
Biznes w Ameryce Łacińskiej / Biznes w Europie Wschodniej (do wyboru) 3 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 60/32
Praktyka zawodowa (II): Projekt biznesowy lub doradczy - wykonanie i prezentacja 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; SEM – seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 14400 zł 7200 zł 1450 zł 1212 zł
II 14800 zł 7400 zł 1490 zł 1245 zł
III 15200 zł 7600 zł 1530 zł 1279 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 16400 zł 8200 zł 1650 zł 1379 zł
II 16800 zł 8400 zł 1690 zł 1412 zł
III 17200 zł 8600 zł 1730 zł 1445 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44