Nowe media

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/nowe-media/|https://vizja.pl/en|nowe-media
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Nowe media studia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to kierunek i specjalizacja, który utworzono wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynkowym. Informacja w dobie społeczeństwa informacyjnego jest na wagę złota, wybierając te studia dowiesz się jak wykorzystać to na swoją korzyść. W ramach specjalizacji Nowe media zdobędziesz praktyczne umiejętności tworzenia nowatorskiego contentu zarówno na potrzeby mediów społecznościowych jak i tradycyjnych. Poznasz zasady prowadzenia wiodących mediów społecznościowych oraz zasady ich monetyzowania i prowadzenia biznesu. Program studiów na kierunku Nowe media i public relations spec. Nowe media stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych, którzy podczas studiów pragną zdobyć przede wszystkim realne umiejętności zawodowe. Ograniczamy wiedzę książkową do niezbędnego minimum, czyli wysuwamy na pierwszy plan to, co umożliwi Ci podjęcie po studiach pracy w wymarzonym zawodzie.

To szybko rozwijająca się dyscyplina. Dziedzina mająca wiele zastosowań w biznesie, administracji, sektorze non-profit i innych obszarach społecznych. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest promowanie w Internecie. Dlatego kierunek nowe media i public relations, jako szybko wzrastająca dziedzina, wymaga dodatkowo wykwalifikowanych specjalistów do sprawnego poruszania się w świecie mediów i Internetu. Nowe media i public relations to interdyscyplinarna dziedzina, która wymaga innowacyjnych pomysłów, kreatywności, umiejętności lawirowania w gąszczu mediów społecznościowych i nowoczesnego podejścia do mediów. Jednak wsparcie specjalistów nowe media i public relations jest potrzebne także w firmach do zarządzania i kontroli mediów. 

Nowe media - Co możesz robić po studiach?

Zdobędziesz niezbędne umiejętności by uruchomić swoją własną działalność gospodarczą, samemu decydować o tym jak ma wyglądać Twój zawód/biznes marzeń. Jeśli słysząc hasła takie jak youtuber, influencer, vlogger/blogger, podcaster czy streamer, Twoje serce zaczyna bić szybciej, nie szukaj dalej. Jest to kierunek stworzony z myślą o Tobie. Dodatkowo po studiach przygotujemy Cię do pracy w mediach społecznościowych jako content creator, social media manager. Poza tym możesz otrzymać zatrudnienie jako specjalista w dziale marketingu, agent prasowy lub influencer marketing manager. Jak również jako osoba z szeroką znajomością etyki medialnej będziesz mógł nadzorować zgodność zasad w obszarze nowych mediów i public relations. Nowe media, czyli te, które działają w Internecie, nie podlegają regulacji prawa medialnego. Wynika to z otwartego charakteru sieci i zmiany modeli komunikacji. Komunikacja internetowa oparta na modelu relacji wielu do wielu wyklucza monopolizację informacji. Będziesz również gotowy do opracowywania projektów z zakresu digitalizacji. Po studiach na kierunku nowych mediów i public relations będziesz przygotowany do pracy w firmach, gdzie będziesz wspierać działania marketingowców. Jak również na płaszczyźnie tworzonych projektów marketingowych, szkoleń, dokumentacji i koncepcji z zakresu nowych mediów i PR.

 

Nowe media - Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Wiążesz swoją przyszłość z mediami społecznościowymi i chcesz zarabiać na swojej aktywności w Internecie.
Masz talent do opowiadania i tworzenia materiałów w Internecie.
Szukasz studiów, które koncentrują się na nauce rzeczy praktycznych, które możesz wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

Trwają:
2 lata (4 semestry)
Mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu komunikacji społecznej, PR’u oraz nowych mediów. Program studiów obejmuje pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat zarządzania kanałami w mediach społecznościowych. A także technik wizualizacji informacji, zasad prowadzenia, promocji działalności gospodarczej w nowych mediach, źródeł informacji w mediach, technik kreowania wizerunku. Dzięki przemyślanemu programowi studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności, które otworzą przed Tobą wiele ścieżek rozwoju personalnego i zawodowego.

Pierwszy rok studiów

W ramach pierwszego roku studiów przewidzieliśmy zajęcia wspólne dla obu ścieżek specjalizacyjnych (Komunikacja społeczna i PR oraz Nowe media). Celem przedmiotów będzie przekazanie pogłębionej, podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu dziennikarstwa jak i komunikacji.

Semestr I
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Historia komunikacji masowej 3 W 30/16
Psychologia mediów 3 W 30/16
Nauki o komunikacji i mediach 5 W, Ć 60/32
Prawo i etyka w mediach 3 K 30/16
Media społecznościowe 2 WAR 30/16
Wizualizacja informacji 3 LAB 30/16
Polityka medialna i audiowizualna UE 3 K 30/16
Komunikacja międzykulturowa 3 K 30/16
Dyplomacja publiczna 3 Ć 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Semestr II
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Komunikacja kryzysowa 3 W 30/16
Płeć, media, kultura 3 K 30/16
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Biznes w nowych mediach 3 ĆW 30/16
Metody walidacji i wyceny informacji 3 K 30/16
Źródła informacji w mediach 3 WAR 30/16
Wizerunek w mediach 3 WAR 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia do wyboru 7 W, Ć, WAR 90/48

 

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach drugiego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: 

  • Bezpieczeństwo informacyjne lub Przemoc a media; 
  • Komunikacja w zespole lub Umiejętności menedżerskie

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Drugi rok studiów

Począwszy od drugiego roku rozpoczniemy zajęcia dedykowane dla modułu specjalnościowego Nowe media. Celem tych zajęć będzie przygotowanie Ciebie do pracy niezależnego dziennikarza, influencera, który potrafi sam tworzyć i promować swoje materiały w Internecie. Wraz z początkiem trzeciego semestru studiów studenci rozpoczną praktyki zawodowe oraz seminarium dyplomowe, w ramach którego przygotowują pracę magisterską.

Semestr III
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Media obywatelskie – cyfrowy storytelling 3 WAR 30/16
Promocja w nowych mediach 3 K 30/16
Analiza dyskursu medialnego 2 K 30/16
Grafika komputerowa 2 LAB 30/16
Kamera, dźwięk, montaż w nowych mediach 3 LAB 45/24
E-książka i E-prasa 3 K 30/16
Systemy medialne w Polsce i na Świecie 3 K 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 2 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Semestr IV
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dziennikarstwo śledcze 3 WAR 30/16
Aspekty prawne Internetu 3 K 30/16
Design thinking w mediach 3 WAR 30/16
Fotoreportaż 3 WAR 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 6 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Zajęcia do wyboru 3 WAR 30/16

 

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch oferowanych przedmiotów: Komunikacja interpersonalna lub Trening asertywności
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
6500 3500 710 595
6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
6300 3400 690 579
6300 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79