Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Nowe media

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/nowe-media/|https://vizja.pl/en|nowe-media
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studiuj Nowe media w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i zdobądź szturmem współczesny rynek pracy! Praktyczna znajomość funkcjonowania i psychologii nowych mediów to obecnie jedna z najbardziej pożądanych umiejętności, a profesjonalne promowanie marek i produktów w Internecie stało się już standardem w większości branż i gałęzi biznesu. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia na kierunku związanym z dziennikarstwem, mediami i komunikacją społeczną lub posiadasz dyplom w innej dziedzinie, ale chcesz zyskać nowe kompetencje – studia magisterskie na specjalności Nowe media, prowadzonej w ramach kierunku Nowe media i public relations, otworzą Ci drogę do fascynującej przygody zawodowej.

W trakcie studiów zdobędziesz aktualną wiedzę na temat tworzenia wartościowego contentu – zarówno na potrzeby mediów społecznościowych, jak i serwisów www. Poznasz zasady i praktyki prowadzenia wiodących kanałów komunikacji elektronicznej, finansowania kampanii czy monetyzacji portali społecznościowych, a także kształtowania e-biznesu i wizerunku marki. Zyskasz też praktyczne umiejętności podczas warsztatów i laboratoriów m.in. z grafiki komputerowej, montażu materiałów do nowych mediów, fotoreportażu czy storytellingu (marketingu narracyjnego). Dzięki tej wiedzy oraz odbytym podczas studiów praktykom zawodowym już na starcie zyskasz przewagę na rynku pracy jako osoba, która sprawnie i świadomie porusza się w świecie Internetu oraz mediów cyfrowych. W ramach kierunku Nowe media i public relations w AEH prowadzimy też drugi moduł specjalnościowy – sprawdź: Komunikacjaspołeczna i PR.

Nowe media – co możesz robić po tych studiach?

Jeśli na hasło: youtuber, influencer, bloger, vlogger, podcaster czy streamer Twoje serce zaczyna być szybciej – możesz mieć pewność, że te studia pomogą Ci rozwijać się w wymarzonym zawodzie i skutecznie zarządzać działalnością czy biznesem w Internecie. Content manager, influencer marketing manager albo social media ninja też brzmi dobrze? Dzięki gruntownej znajomości nowych mediów możesz realizować się jako specjalista pożądany przez działy marketingu, promocji i public relations, które prężnie rozwijają się w większości nowoczesnych firm. Ta specjalność przygotuje Cię też do pracy np. przy opracowywaniu projektów z zakresu digitalizacji, planowaniu strategii, szkoleń czy koncepcji z obszaru marketingu i public relations. Wybierając Nowe media na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, postawisz na rozwój zawodowy w branży, która dynamicznie się rozwija i daje szerokie perspektywy na przyszłość.

Partnerzy kierunku

Stowarzyszenie mediów lokalnych Tygodnik lokalny Wspólnota News City IAB_Polska DIMAQ

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Fascynuje Cię świat oraz siła oddziaływania mediów społecznościowych i chcesz zarabiać na swojej aktywności w Internecie.

Masz talent do kreowania narracji i treści do nowych mediów, który chcesz profesjonalnie rozwijać.

Szukasz nowoczesnego programu studiów, który koncentruje się na rozwijaniu praktycznych umiejętności.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia skoncentrowany jest na przedmiotach kierunkowych z zakresu komunikacji społecznej, public relations oraz nowych mediów. Program studiów magisterskich obejmuje pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat zarządzania komunikacją w mediach społecznościowych, technik wizualizacji informacji i kreowania wizerunku publicznego, a także zasad prowadzenia i promocji działalności gospodarczej w nowych mediach czy źródeł informacji medialnej. Studia pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, które otworzą przed Tobą wiele ścieżek rozwoju personalnego i zawodowego.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku studenci poznają przedmioty kierunkowe, których celem jest przekazanie pogłębionej, szerokiej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, znajomości mediów oraz sztuki dziennikarskiej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Historia powszechna / Kultura i etyka (DW) 5 W 30/16
Psychologia mediów 3 W 30/16
Nauki o komunikacji i mediach 4 W, Ć 60/32
Prawo i etyka w mediach 3 K 30/16
Media społecznościowe 3 WAR 30/16
Wizualizacja informacji 3 LAB 30/16
Polityka medialna i audiowizualna UE 3 K 30/16
Komunikacja międzykulturowa 3 K 30/16
Dyplomacja publiczna 3 Ć 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Komunikacja kryzysowa 3 W 30/16
Płeć, media, kultura 3 K 30/16
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Biznes w nowych mediach 3 Ć 30/16
Metody walidacji i wyceny informacji 3 K 30/16
Źródła informacji w mediach 3 WAR 30/16
Wizerunek w mediach 3 WAR 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Komunikacja w zespole / Umiejętności menedżerskie (DW) 2 WAR 30/16
Bezpieczeństwo informacji / Przemoc a media (DW) 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki, SEM – seminarium

W ramach pierwszego i drugiego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach:

  • Historia powszechna lub Kultura i etyka;
  • Bezpieczeństwo informacji lub Przemoc a media;
  • Komunikacja w zespole lub Umiejętności menedżerskie

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

Począwszy od drugiego roku, program przedmiotów koncentruje się na zagadnieniach i umiejętnościach kluczowych dla specjalności Nowe media. Celem zajęć jest przygotowanie Cię do kariery zawodowej w roli niezależnego dziennikarza, influencera czy twórcy internetowego, który potrafi sam tworzyć i promować materiały w przestrzeni nowych mediów. W trzecim i czwartym semestrze przewidziano też praktyki zawodowe oraz seminarium dyplomowe, w ramach którego przygotujesz pracę magisterską.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Media obywatelskie – cyfrowy storytelling 3 WAR 30/16
Promocja w nowych mediach 2 K 30/16
Analiza dyskursu medialnego 2 K 30/16
Grafika komputerowa 2 LAB 30/16
Kamera, dźwięk, montaż w nowych mediach 3 LAB 45/24
Marketing cyfrowy 3 K 30/16
Systemy medialne w Polsce i na Świecie 3 K 30/16
Język obcy 3 LEKT 30/16
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dziennikarstwo śledcze 4 WAR 45/24
Aspekty prawne Internetu 4 K 30/16
Business thinking w mediach cyfrowych 3 WAR 45/24
Fotoreportaż 3 WAR 45/24
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Komunikacja interpersonalna / Trening asertywności (DW) 3 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; PR – praktyki, SEM – seminarium

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch oferowanych przedmiotów: Komunikacja interpersonalna lub Trening asertywności
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
II 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
II 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44