Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
Tytuł projektu:

,,Promocja udziału w wyborach oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży”

Autor projektu:

Klaudia Kosek

Skrócony opis projektu:

Projekt polega na zachęceniu i aktywizacji młodzieży do udziału w wyborach oraz do aktywności obywatelskiej i czynnej postawy w życiu publicznym i społecznym. Projekt jest skierowany do wszystkich klas ósmych. Projekt wspomagający rozwój społeczny młodzieży, którego założeniem jest uczulenie na udział w wyborach, oraz aktywizację obywatelską poprzez aktywną działalność edukacyjną na lekcjach Wiedzy o społeczeństwie.

W trakcie projektu realizowane są takie działania jak:

– Organizacja lekcji o aktywności obywatelskiej oraz przeprowadzenie na lekcjach Wos-u gier edukacyjnych

– Zaangażowanie w działanie obywatelskie poprzez przeprowadzenie na lekcji dla kilku klas ósmych – Design thinking gdzie uczniowie mogą zabrać głos w ważnych dla nich sprawach oraz przedstawiają swoje pomysły do wniosku do budżetu obywatelskiego Ostrołęki, oraz mają możliwość dyskutowania nt. problemu który chcą rozwiązać w swoim mieście

– Przeprowadzenie wyborów szkolnych dla wszystkich klas do wyboru wniosku spośród wielu pomysłów które przedstawiają uczniowie podczas lekcji, gdzie finalnie wygra tylko jeden który zostanie zgłoszony do budżetu obywatelskiego w Ostrołęce

– Napisanie z klasami wniosku do budżetu obywatelskiego oraz przekazanie wiedzy jak taki wniosek napisać

– Przeprowadzenie kampanii promocyjnej z jedną z klas 8, gdzie uczniowie działają w małych grupach i każda grupa w trakcie realizacji kampanii przygotowuje materiały promocyjne i promuje temat swojej kampanii przed grupą, co daje najważniejszą istotę projektu, która kształci aktywne postawy społeczne oraz wyposaża młodzież w kompetencje które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.