Administracja

Administracja

STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu, jak...