Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Umiędzynarodowienie 2022 –  AEH na 1. miejscu w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2022”

Z ogromną satysfakcją informujemy, AEH jest na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy2022” w kategorii „Umiędzynarodowienie 2022”

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie została uznana jako najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce. Na uzyskanie 1 miejsca wpływ miała zarówno rozpoznawalność AEH na świecie i związana z tym liczba studentów zagranicznych. A także ilość zagranicznych wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w Akademii. Ważnym kryterium rankingu jest także współpraca z uczelniami z całego świata, w ramach wspólnych projektów naukowych i wymiany studenckiej.

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2022

UMIĘDZYNARODOWIENIE – AEH uzyskała 100 pkt. WSK (wskaźnik 2022), czyli spełnia wszystkie z poniższych kryteriów metodologicznych tego wyznacznika:

  • Programy studiów w językach obcych – czyli wskaźnik liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2020/21. Źródło: POL-on (3%)
  • Studiujący w językach obcych – czyli wskaźnik mierzony liczbą studentów studiujących w językach obcych w roku akad. 2020/21 w odniesieniu do ogółu studentów. Źródło: POL-on (3%)
  • Studenci cudzoziemcy – czyli liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Uwaga: uczelnie, które mają wskaźnik umiędzynarodowienia co najmniej 30 procent uzyskają maksymalną liczbę punktów. Źródło: POL-on (3%)
  • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – czyli liczba pracowników akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby pracowników akademickich. Źródło: POL-on (1%)
  • Wielokulturowość środowiska studenckiego – czyli liczba krajów, z których w roku akad. 2020/21 pochodziło minimum pięciu studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on (1%)
  • Wymiana studencka (wyjazdy) – czyli liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim sprawozdawanym roku, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (1%)
  • Wymiana studencka (przyjazdy) – czyli liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim sprawozdawanym roku, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (1%)

Źródło: perspektywy.pl