Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Niezmiernie miło nam poinformować, że na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu ”Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków (z późn. zmianami), część IV ust. 21 pkt 1, po rozpatrzeniu wniosku jednostki: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – uprzejmie informuję, że projekt o numerze rejestracyjnym SKN/SN/602347/2024 pt. „SCOBY Nature Fusion Superfoods: Kombucha AEH na Wysokim Poziomie”, został zakwalifikowany do udziału w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” przez Ministra Nauki.

Na realizację projektu Minister Nauki przyznał środki finansowe w wysokości 28 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy) ogółem, całość kwoty w 2024 roku.

Wniosek na badania naukowe studentów z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu przygotował dr Maciej Kluz we współpracy z prof. dr hab. Bożeną Waszkiewicz – Robak i studentami. 

https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-czwartej-edycji-konkursu-w-ramach-programu-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!