Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego z dn. 13.06.2023: prowadzonego na potrzeby realizacji projektu/grantu pn. MINIATURA 6 nr 2022/06/X/HS6/00864 finansowane/współfinansowanego z Narodowym Centrum Nauki.

Zamawiający: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.

Osoba prowadzącą sprawę: Piotr Kałowski, Wydział Nauk o Człowieku

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska, siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone Cena lub koszt kryteria jakościowe Suma punktów
1 Fundacja Badań Społecznych 25 50 75
2 Szymon Szumiał Psychoterapia Analizy Statystyczne 50 40 90
3 Pogotowie Statystyczne 30 40 70

Uzasadnienie wyboru: W wyniku zapytania ofertowego wybrana została oferta złożona przez Szymon Szumiał Psychoterapia Analizy Statystyczne. Oferta ta jest najbardziej korzystna z punktu widzenia finansowego. Także, oferent przedstawił kwalifikacje i doświadczenie które są aktualne (pochodzące z 2019-2022r.) i zbieżne z przedmiotem zamówienia. Pozostali oferenci w niniejszym zapytaniu również przedstawili ekstensywne dowody kwalifikacji i doświadczenia blisko zbieżnego z przedmiotem zamówienia, jednak biorąc pod uwagę jednocześnie kryteria finansowe i jakościowe, oferta Szymon Szumiał Psychoterapia Analizy Statystyczne reprezentuje optymalny wybór.