Wykorzystanie technik satelitarnych w Europejskiej Polityce Kosmicznej, użycie ich jako formy realizacji prawa do dobrej administracji oraz wykorzystanie codziennej informacji satelitarnej w zarządzaniu kryzysowym to tylko kilka zagadnień poruszonych podczas konferencji naukowej 21 stycznia 2019 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja "Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce" zorganizowana została przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Wydziałem Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

 

Podczas otwarcia konferencji, rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, prof. dr hab. Maria Sierpińska podkreślała, że wykorzystanie technik satelitarnych to jeden z celów, które chce osiągnąć administracja publiczna. Ponieważ ich użycie będzie wpływać na usprawnienie obsługi obywateli, a w skali krajowej może przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

Wydział Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie reprezentowała pani dr Elżbieta Mreńca, członkini Komisji Nauk Kosmicznych Oddział PAN w Gdańsku. W swoim wystąpieniu mówiła o wykorzystaniu technik satelitarnych przez administrację publiczną dla podniesienia jakości usług świadczonych obywatelom w gminie, regionie i kraju. Jako przykład konkretnego zastosowania technik satelitarnych podała samorząd województwa mazowieckiego (system „Zintegrowana platforma wymiany danych”, wspomagający dowodzenie i realizację zadań Straży Miejskiej Warszawy) oraz Jastrzębie-Zdrój (wykorzystanie danych pozyskanych przez satelitę TerraSAR-x do monitoringu osiadania ziemi). Postulowała też, aby w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, utworzyć zespół ds. wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną.

Zebrani mogli również dowiedzieć się więcej o Krajowym Programie Kosmicznym. Beata Mikołajek-Zielińska z Polskiej Agencji Kosmicznej mówiła, że cel tego programu to zbudowanie systemu optymalnych narzędzi wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących polską politykę kosmiczną. Polska strategia kosmiczna zmierzać będzie do uzyskania przez krajową branżę kosmiczną 3% obrotów europejskiego rynku kosmicznego do 2030 r.

 

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć  z konferencji.