Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Mens Docta 2022 – zgłoszenia do konkursu w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyły zgłoszenia do Konkursu na Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie Mens Docta 2021/2022.

Celem Konkursu jest wyróżnienie absolwentów naszej Akademii posiadających bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe lub którzy w inny sposób przyczynili się do rozwoju Uczelni bądź jej promocji. Nagrody w tym roku będą wręczane po raz trzeci w historii naszej uczelni. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się na zakończenie roku akademickiego 2019/2020.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, a szczególnie – do zgłaszania Państwa kandydatur na najlepszych absolwentów AEH. Kandydatury do edycji 2021/2022 można zgłaszać do 15 września 2022 roku. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Wręczenia Dyplomów, która odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku na Auli Głównej AEH.

W przypadku jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu z Biurem Rektora:
rektorat@vizja.pl
tel. +48 22 536 54 11

Regulamin Konkursu „Mens Docta”

Regulamin

Mens Docta_załączniki do uzupełnienia

Załączniki

Uczestnicy konkursu, czyli kto może wziąć udział w konkursie?

1. W Konkursie mogą uczestniczyć Absolwenci studiów: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz w języku polskim bądź angielskim.
2. Konkurs dotyczy Absolwentów, którzy złożyli pomyślnie egzamin dyplomowy w roku 2022, czyli w pierwszym terminie roku akademickiego, którego konkurs dotyczy.
3. Jeżeli Absolwent studiował w Uczelni na więcej niż jednym kierunku, czyli o tytuł Najlepszego Absolwenta może ubiegać się tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku.
4. W konkursie nie mogą brać udziału Absolwenci:
1) którzy w trakcie studiów zostali ukarani karą dyscyplinarną,
2) pozostający w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym z Uczelnią, za wyjątkiem stosunku pracy,
3) pełniący funkcję członka Komisji Konkursowej, będący członkami jego rodziny lub pozostający z nim w jakimkolwiek stosunku faktycznym lub prawnym.

Dołącz do naszej strony Facebook Zapraszamy!