Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W bieżącym roku akademickim Międzynarodowa Rada Akademicko-Biznesowa prężnie rozwija zakres swoich działań, mających na celu zbudowanie trwałych relacji między uczelnią a wybitnymi ludźmi związanymi z nauką, biznesem oraz działającymi w obszarach non-profit.  Do Rady powołani zostali: jej nowy Przewodniczący, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Sztuki dr Adam Świątek Zastępca Przewodniczącego, dr Helena Błazińska, nauczyciel akademicki języków klasycznych oraz 7 członków, przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Działalność Rady ma charakter wielotorowy i obejmuje różne przedsięwzięcia, między innymi warsztaty dla studentów poszczególnych kierunków, prowadzone przez specjalistów z różnych branż oraz regularne wykłady w ramach projektu International Classroom. Ostatni wykład pt. „Reality and translation” miał miejsce 27 listopada. Prelekcję wygłosiła prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk z Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Studenci kierunków filologicznych oraz studiów anglojęzycznych poznali tajemnice procesu translacji, w szczególności jego aspektów kulturowych, strategii tłumaczeniowych oraz ekwiwalencji, mających duże znaczenie w przekładzie tekstu na język obcy. Wykład był doskonałą okazją do dialogu międzykulturowego z wybitnym specjalistą.

30 listopada odbyły się warsztaty dla studentów zarządzania pt. „Rola strategii i komunikacji w budowaniu zaangażowania pracowników”. Interaktywne zajęcia poprowadził Andrzej Stella-Sawicki, Wiceprezes i Dyrektor operacyjny firmy CloudFerro S.A. Warsztaty miały na celu zapoznanie studentów z kluczowymi elementami, które przyczyniają się do tworzenia strategii pozytywnie wpływających na zaangażowanie pracowników oraz podkreślenie roli komunikacji w tworzeniu przejrzystego i włączającego środowiska pracy.

W najbliższych miesiącach planowane są kolejne warsztaty i inne przedsięwzięcia, dzięki którym studenci będą mogli mieć bezpośredni kontakt z przedstawicielami dynamicznie zmieniającego się świata nauki i biznesu.