Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Janusz Bojarski

Generał dywizji (w stanie spoczynku). Janusz Bojarski pełnił funkcję Komendanta Akademii Obrony NATO w Rzymie. Przed oddelegowaniem do Rzymu pełnił funkcję Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach NATO i Unii Europejskiej w Brukseli.

Następnie przez trzy lata był Dyrektorem Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, zarządzając strategiczną polityką kadrową w Siłach Zbrojnych RP i będąc doradcą Ministra Obrony Narodowej. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Służby Wywiadu Wojskowego, która obejmowała przygotowywanie i dystrybucję analiz i raportów strategicznych dotyczących sytuacji bezpieczeństwa w różnych regionach świata.

Przed tą nominacją, generał Bojarski piastował stanowisko attaché obrony i lotniczego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Na wczesnym etapie swojej kariery pracował też jako asystent attaché obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego przy Ambasadzie RP w Paryżu.

Pan Bojarski uzyskał tytuł magistra w dziedzinie strategii zasobów narodowych na Uniwersytecie Obrony Narodowej w Waszyngtonie (2007). Ukończył również studia na kierunku dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim (1986). Ukończył kurs dla zagranicznych nabywców w zakresie zarządzania pomocą w dziedzinie bezpieczeństwa w Defense Institute of Security Assistance Management w USA, kurs dla międzynarodowych dyrektorów wywiadu w Defense Intelligence Security Center w Wielkiej Brytanii oraz kurs dla generałów, oficerów flagowych i ambasadorów w Akademii NATO w Rzymie.

 

Opis wykładu

Warsztaty „Wyzwania dla bezpieczeństwa wynikające z nielegalnej imigracji” obejmowały następujące aspekty: ‌

– instrumentalizacja migrantów jako element „wojny hybrydowej” organizowanej przez podmioty państwowe;
– koncepcja wojny hybrydowej w ujęciu zachodnim i rosyjskim;
– przyczyny migracji;
– kryzys migracyjny w Europie (Lampedusa, granica polsko-białoruska);
– sytuacja przemytu migrantów, szlaki migracyjne; plan działania UE przeciwko przemytowi migrantów;
– migracja – ryzyko dla bezpieczeństwa europejskiego;
– granica polsko-białoruska – mur, czy to dobre rozwiązanie?
– propozycja legislacyjna reformy unijnych przepisów azylowych. ‌

Studenci politologii byli bardzo zaangażowani, zadawali generałowi wiele pytań i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu wydarzeniach.