Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Andrzej Stella-Sawicki

Andrzej Stella-Sawicki pełni rolę Wiceprezesa i Dyrektora operacyjnego w CloudFerro S.A. Odpowiada za techniczne procesy rozwojowe, wdrożeniowe, utrzymaniowe, a także jakość i bezpieczeństwo. Posiada rozległe doświadczenie w zarządzaniu procesowym usługami klasy operatorskiej w sektorach usług chmurowych, centrów danych i telekomunikacji. Od końca lat 90. Współpracował z operatorami usług internetowych, aktywnie uczestnicząc w rozwoju Internetu w Polsce. Pełnił funkcję Dyrektora Pionu Techniki i Prokurenta w ATM S.A.  Jest również pasjonatem technologii chmurowych, internetowych i oprogramowania open source.

Opis warsztatu

Warsztaty miały na celu zapoznanie studentów z kluczowymi elementami, które przyczyniają się do wspierania zaangażowania pracowników. Uczestnicy zajęć mieli okazję zagłębić się w strategiczne aspekty planowania organizacyjnego, badając, w jaki sposób dobrze zdefiniowane cele i skuteczne strategie mogą pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie pracowników. Ponadto Prowadzący podkreślił  kluczową rolę komunikacji w tworzeniu przejrzystego i włączającego środowiska pracy. Dzięki studiom przypadków uczestnicy zyskali praktyczny wgląd w tworzenie strategii komunikacyjnych wspierających poczucie przynależności i zaangażowania pracowników.

Studenci w trakcie warsztatów byli bardzo aktywni i zadawali Prowadzącemu liczne pytania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się studia przypadków, których omówienie pozwoliło uczestnikom na lepsze zrozumienie zastosowania teorii w praktyce.