Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W związku z dynamicznym rozwojem
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:
PROFESOR lub PROFESORA UCZELNI
na kierunku psychologia

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie psychologia
lub
– tytuł zawodowy magistra psychologii i stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie pokrewnej;
– znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni;
– wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
– znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu psychologii, w tym w czasopismach indeksowanych w bazach SCOPUS lub JCR;
– komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
– gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu psychologii, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny psychologia;
– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;
– umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;
– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2021 roku.

Mile widziane: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów na prowadzenie badań naukowych.

Lista wymaganych dokumentów:
– curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;
– wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.)
– syntetyczny opis wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
– kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra;
– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;
– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
– możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;
– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
– możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;
– wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie do 30 czerwca 2021 r. na adres: hr@vizja.pl wraz z informacją o oczekiwaniach finansowych wyrażonych w kwocie netto.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na kierunku psychologia.”